Home >> Blogit >> Jp V Nen >> Rauhan ja ympäristön yhteistyön aika

Rauhan ja ympäristön yhteistyön aika

22.10.2021 - 10:45
(updated: 23.10.2021 - 19:36)
  • JP Väisänen

Ollaanko tässä vaan bilettämässä ja hienon taiteen äärellä? Voisiko tämä olla  alku uudelle aktivismille? 

Elokapina-aktivistit tukkivat Helsingin katuja. Elämä maapallolla on kriisissä. Ilmastomme muuttuu nopeammin kuin tiedemiehet ennustivat. Biologisen monimuotoisuuden häviäminen, viljelykasvien epäonnistuminen, sosiaalinen ja ekologinen romahdus ja joukkosukupuutto ovat tosiasioita. Aikamme on loppumassa, eivätkä hallituksemme ole toimineet.   

Suomessa hallitusta vaaditaan julistamaan poikkeustila ja aloittamaan luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen nettonollaksi vuoteen 2025 mennessä.  

Radikaalit luontoaktivistit vaativat järjestelmän muutosta. Kapitalismi pettää. Suomalainen poliittinen konsensus hallituksessa ei halua kuulla viestiä kaduilta.  

Meidän vasemmistoradikaalien pitäisi osoittaa kaikki tukemme katuaktivisteille, jotka vaativat radikaalia muutosta ja hätätilan julistamista.  

Ehdotin, Euroopan vasemmiston vuosikokoukselle, että se kannustaisi jäsenpuolueitaan tukemaan luontoaktivisteja, jotka vaativat hätätilan julistamista ilmastonmuutoksen torjunnan välineeksi.  Samaa ehdotan tänään teille. 

EU – porvariston käsissä  

Euroopan unioni, jonka konkretiat vaikuttavat arkeemme, ei ole se  eurooppalaisten kansojen kollektiivi, jota me radikaalit vasemmistolaiset ja kommunistit haluamme rakentaa. Euroopan unioni, se jonka kanssa joka aamu heräämme, näyttää päivä päivältä tarvitsevan enemmän ja enemmän  sotilaallista taisteluvoimaa, joku sanoisi -  imperialistisen keskuksen moottoriin ja  kapitalisminsa polttoaineeksi.  

On selvää, että tämän päivän EU, porvarien EU, suojelee ja puolustaa suuryritysten etuja, aseteollisuutta ja militarismia.  

Meille on selvää, että me teemme työtä  luonnon ja työläisten irtaantumiseksi kapitalismin meitä kurittavista rakenteista. Teemme työtä luokkatietoisen uuden politiikan aikaansaamiseksi. Teemme työtä jotta voimme irtaantua EU:n kapitalistisista rakenteista ja torjua entistä kansallismieliset ja suljetumman Suomen suunnitelmat. Teemme työtä  rauhan rakentamisen puolesta. 

Euroopan puolustusrahaston European Defence Fund - EDF:n lisäksi on olemassa pysyvä jäsennelty yhteistyö (PESCO) tai puolustuksen alan koordinoitu vuosittainen tarkastelu (CARD).  Nämä ovat EU:n mekanismeja, ja niiden tavoitteena on jäsenvaltioiden välisen sotilaallisen toiminnan yhdistäminen ja EU:n sotilaallisten voimavaroja vahvistaminen sekä  EU:n  interventioiden mahdollisitaminen eri puolilla maailmaa osana globaalia EU:n militaristista strategiaa.  

Naton ja Yhdysvaltojen epäonnistuminen Afganistanissa vaatii nyt vahvistamaan EU:n militarisointia ja vahvistamaan EDF:ää.  

Sannna Marinin hallitus on kuullut tämän militaristisen haasteen ja tehnyt täysin virheellisen johtopäätöksen Afganistanin sodalle. On väärin ja eurooppalaiselle turvallisuuskehitykselle vaarallista, että virallinen Suomi kertoo viime viikolla olevansa mukana Saksan, Alankomaiden, Portugalin ja Slovenian kanssa lanseeraamassa uutta Rapid Reaction Force:a, nopean toiminnan sotilasoperaatioiden voimayksikköä. Vaadin Sanna Marinin hallitusta irtaantumaan Rapid Reaction Foce aloitteesta. 

Ehdotin Euroopan vasemmiston vuosikokouksessa (9.10.), että me poliittisen vasemmiston rauhanrakennusvoimana olisimme nyt erityisen hereillä.  

Euroopan puolustusrahasto on Natolle mieluisa työväline, jolla edistetään eurooppalaista sotateollisuutta ja  militarismia. Sillä pyritään tukemaan sotilasteollisuuden suuria yrityksiä, ja se liittyy suoraan EU:n "taistelijan, itsenäisen ja itsenäisen sotilaallisen suorituskyvyn" tavoitteluun meidän työläisten ja kansalaisten kustannuksella.  

EDF tarkoittaa uuden sukupolven innovatiivisten aseiden militarisointia ja yhteistä kehitystutkimusta. Tavoitteeseen on käytetty 90 miljoonaa euroa kaudella 2017–2020. 

EDF tarkoittaa myös valmiuksien rakentamista.  Tämä edistää yhteisrahoitusta kansallisista rahoitusosuuksista valtion talousarvioiden kautta, sotateollisuutta asejärjestelmien kehittämiseen ja tuotantoon. Rahoitusta on tarkoitus saada 5 miljardia euroa vuodessa. 

Jotkut sanovat, että meidän ei pitäisi huolestua, jos puhumme vain eurooppalaisista sotilasvoimista. Hyvät toverit, kyse ei ole vain puhumisesta. Käytämme jo nyt verorahojamme EU:n asevarusteluun. 

EDF pyrkii rahoittamaan EU:n sotilasteollisuuden suuria monopoleja EU:n ja jäsenmaiden rahoilla. EDF:n ohjeena on, että tutkimus ja tuotanto integroidaan eu:n lisäksi myös Naton aggressiivisiin suunnitelmiin. 

Kaikki EU:n ja yhteisen puolustus- ja turvallisuuspolitiikan mekanismit, kuten EDF, valmistautuvat EU:n tehokkaaseen sotilaalliseen väliintuloon aikana, jolloin sitä voisi kutsua "imperialistiseksi rauhaksi".  Tämä ei voi olla parlamentaarisenkaan vasemmiston tavoite. 

Meidän on  on erottava ja vaadittava muutosta tässä militarisoinnin politiikassa. 

Ehdotin Euroopan vasemmiston vuosikokouksessa että se kannustaisi jäsenpuolueitaan työskentelemään rauhan puolesta, militarisointia ja Euroopan puolustusrahastoa vastaan. Samaa ehdotan nyt teille. 

Kommareilla aina parhaat Bileet 

Pirtillä ei vain biletetä. Ei todellakaan. Me kaikki tiedämme, että riippuu meistä kaikista, kuullaanko vahvaa radikaalia eurooppalaista vasemmistovaihtoehtoa ja  rauhanviestiä.  

Jokaisessa hyvässä puheessa kutsutaan johonkin mukaan  - erinomaisessa kutsutaan useampaan. 

Ensimmäinen kutsu. Tervetuloa Tampereelle 20.11. SKP:n rauhanryhmä ja Tampereen piirijärjestö kutsuvat osallistumaan Naton vastaiseen keskustelutilaisuuteen ja näyttelyyn 20.11. Tampereella Metso kirjastossa klo 10-15. 

Meidän on tultava vahvemmaksi kollektiiviksi - yhteistyön porukaksi. Meidän on alettava kutsua muita muutosta haluavia mukaan yhteistyöhön torjumaan ympäristökriisi ja rakentamaan rauhaa. 

On jokaisen meidän tehtävä kutsua uusia ihmisiä, jotka eivät tähän päivään asti ole osallistuneet, mukaan toimintaan. Kenet sinä kutsut mukaan? Järjestöjen olisi mietittävä mitä muita järjestöjä voisimme kutsua mukaan yhteistyöhön.  

Ei HX-hävittäjille – kyllä ilmastolle, hoitajille, kulttuurille…. 

Hallituksen päätettäväksi on tulossa esitys hävittäjien ostamisesta noin 10 miljardilla eurolla. Kyse on Suomen historian suurimmasta asekaupasta, joka sitoo vielä suuremman summan koneiden ylläpitoon tulevina vuosina. 

Vaihtoehtoja hävittäjien hankinnalle ei ole HX-hankkeen valmistelussa selvitetty. Nykyisten Hornet-hävittäjien käyttöiän jatkamista ei ole vakavasti selvitetty.  

Toinen kutsu. Aserahat parempaan käyttöön -toimintaryhmä ja Taiteilijat rauhan puolesta PAND kutsuu mukaan vaatimaan 10 miljardin asekaupasta luopumista tai ainakin sen lykkäämistä vaihtoehtojen selvittämiseksi ja koronakriisin hoitamiseksi. YK:n aseidenriisuntaviikolla torstaina 28.10. klo 16 – 17 Kolmen Sepän patsaan luona Aleksanterinkadun päässä puheenvuoroja, tietoiskuja ym. 

Suloiseksi lopuksi 

On rauhan ja ympäristöjärjestöjen yhteistyön aika. Sodat, aseet ja sotateollisuus - militarismi on yksi suurimmista ympäristökriisin syistä.  

Tarvitaan – todellakin, systeemin ja toimintakulttuurin muutos. Julistetaan se hätätila! Luodaan uutta ihmisten erilaisuutta kunnioittavaa yhteistyön kulttuuria.  

Ollaan ennakkoluulottomia ja innostutaan enemmän innovaatioista kuin vanhoista dogmeista. Luodaan uusia näkökulmia ja mahdollistetaan avointa keskustelua ja konkreettista yhteistyötä - rauhankulttuuria.  

Ja kyllä! Uskon, että kaikki on mahdollista

 

 

 

Kirjoittajan artikkelit