Home >> Ohjelmat

Asiakirjagalleria

 • Paremman työajan aloitteen kuvituskuva, jossa piirrettynä eri töitä ja ammattilaisia kellotaulukuvioon, kuvan vieressä tekstit "Parempi työaika - Suomen kommunistinen puolue".
  02.05.2024

  Suomen kommunistisen puolueen aloite työajan lyhentämiseksi 6 tuntiin päivässä ja 30 tuntiin viikossa ansiotasoa alentamatta.

  Hyväksytty SKP:n keskuskomitean kokouksessa 20.4.2024.

  Lisätiedot: skp.ayryhma@gmail.com

 • Eurovaalit SKP luotihuulet
  05.04.2024
  Tarvitsemme Euroopan, joka ei vaaranna ihmisten tulevaisuutta suuryritysten voittojen tai kansainvälisten valtapelien takia. Euroopan parlamentin vaalit ovat tärkeä hetki vahvistaa taistelua paremman elämän, tasa-arvon, rauhan, yhteistyön ja sosiaalisen edistyksen puolesta.
 • SKP:n tarra.
  09.01.2024

  SKP uudisti jäsenmaksutaulukkonsa vuoden 2024 alusta.

   

 • 17.10.2023

  SUOMEN KOMMUNISTISEN PUOLUEEN YMPÄRISTÖRYHMÄ

  15.8.2023

  Ilmastoteot nyt!

  Vuoden 2022 SKP:n edustajakokouksessa hyväksyttiin laaja ympäristöpoliittinen asiakirja. Siinä todetut ongelmat ja niihin esitettävät ratkaisut ovat edelleen ajankohtaisia.

 • 19.09.2023

  Suomen kommunistinen puolue
  Edustajakokous
  Kotka 11.-12.6.2022

  SKP uuteen nousuun

 • 21.02.2023
  In these elections, we have a series of serious crises to solve: the public services funding crisis, the energy crisis, war, the environmental crisis and the democratic deficit. Responding to them will require a fundamental change in policy direction.
 • 17.02.2023
  I det här valet har vi ett antal allvarliga kriser att lösa: finansieringen av de offentliga tjänsterna, energikrisen, kriget, miljökrisen och det demokratiska underskottet. Lösningen kräver en grundläggande förändring av den politiska inriktningen.
 • 17.02.2023
  Näissä vaaleissa meillä on ratkottavana joukko vakavia kriisejä: julkisten palveluiden rahoituskriisi, energiakriisi, sota, ympäristökriisi ja demokratiavaje. Niihin vastaaminen edellyttää politiikan suunnan perusteellista muuttamista.
 • 16.02.2023
  Kulunutta hallituskautta ovat leimanneet kriisit ja poikkeusajat. Maailmasta on tullut entistä arvaamattomampi, ja siihen on syytä reagoida. Se vaatii yhteiskunnan muuttamista sellaiseksi, että se ei ole markkinavoimien armoilla, altis ympäristökatastrofeille, turvattomuudelle tai väkivallalle.
 • 21.09.2022
  We live in a time of rapid change, exceptionally strong threats and crucial choices. Climate change and the loss of biodiversity threaten the future of all humanity. The risk of war, even nuclear war, has increased. Finland and the world are prosperous and rich, but at the same time there is poverty, unemployment and inequality. Advances in science and technology have created more opportunities, but also enormous forces for destruction.
 • Ei militarismille ei Natolle kuva Emma Grönqvist
  05.08.2022
  Now is the time for peace policy initiatives and the strengthening of the anti-war movement! Resolution adopted by the Congress of the Communist Party of Finland (CPF), 11-12 June 2022.
 • 01.07.2022
  Me kommunistit luotamme ihmiseen. Luotamme ihmisten kykyyn ratkoa ongelmia, tehdä yhteistyötä, rakastaa ja luoda uutta. Tieto ja tietoisuus monista ongelmista on lisääntynyt. Ymmärrämme, että maailma ei ole parannettavissa vain hyvällä tahdolla. Ongelmien poistamiseksi tarvitaan rakenteellisia yhteiskunnallisia muutoksia, suunnitelmallista toimintaa ja - kuten kokemus osoittaa – ankaraa kamppailua ja luokkataistelua oikeistolaisia voimia, suuren rahan valtaa ja kapitalismia vastaan.
 • SKP nuorisopoliittinen asiakirja 2022
  30.06.2022
  Suomen kommunistisen puolueen nuorisopoliittisen asiakirjan tarkoituksena on pitää esillä nuorten näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä tuoda esiin tilanteita, joissa poliittiset kysymykset vaativat erityisesti nuorten huomioimista, ja kun nämä kysymykset koskettavat vahvasti nuoria ihmisiä. Siksi otamme tässä asiakirjassa kantaa osallisuuteen ja vaikuttamiseen, työllisyyteen ja toimeentuloon, koulutukseen ja terveyteen sekä vaikuttamiseen kommunistisessa liikkeessä ratkaisuja hakien nimenomaan nuorten ihmisten kohtaamiin ongelmiin ja epäkohtiin.
 • SKP rauhanasiakirja 2022
  23.06.2022
  Suomen kommunistisen puolueen edustajakokousasiakirja "Maailma tarvitsee rauhaa ja rauha sen rakentajia". Kun turvallisuutta haetaan aseistusta lisäämällä ja liittoutumalla sotilaallisesti, on seurauksena turvallisuutta heikentävä kierre. Lisääntyvä asevarustelu ja sotilaallinen liittoutuminen lisää uhkakuvia ja turvattomuuden tunnetta rajan toisella puolella. Siellä lisätään sotilaallista toimintakykyä ja siihen vastataan taas rajan tällä puolella. Lopulta tämä voi johtaa sodalla, jopa ydinaseilla uhkaamiseen.
 • SKP edustajakokousasiakirja 2022 ympäristö
  22.06.2022
  Suomen kommunistisen puolueen edustajakokousasiakirja 2022 - Ympäristökriisi vaatii pikaisia ratkaisuja. Samalla kun pääoma riistää työläisiä, sen alituinen pakko arvonlisäykseen johtaa luonnonvarojen haaskaamiseen ja tuhoamiseen. Seurauksena on ympäristökriisi, joka on neljän välittömiä toimenpiteitä vaativan ja toisiinsa kytkeytyvän tekijän muodostama kokonaisuus: ilmastonmuutos, ympäristömme saastuminen, luontokato ja luonnonvarojen ylikulutus.

Sivut