Home >> Ohjelmat

Asiakirjagalleria

 • 20.06.2019

  Viimeisen vuosikymmenen kehitys on aiheuttanut sen, että kapitalismi on maailman mittakaavassa uudessa tilanteessa. Vuoden 2008 talouskriisiä seurannut kitulias kasvu, Euroopassa laajasti harjoitettu talouskuri, liberaalin demokratian kriisiytyminen, äärioikeiston nousu sekä ilmasto- ja ympäristökriisin kärjistyminen ovat johtaneet tilanteeseen, jossa järjestelmämme on vakavassa kriisissä.

 • 20.06.2019

  1. Ulospäin näkyvän toiminnan lisääminen

  Jotta puolue saisi mukaansa uusia toimijoita ja pystyisi vaikuttamaan yleiseen ilmapiiriin ja politiikan suuntaan, tarvitaan toimintaa, joka näkyy ja kuuluu ulospäin niin, että ihmiset eivät voi olla törmäämättä kommunisteihin ja heidän esityksiinsä. Siksi tarvitaan ainakin seuraavan kaltaista toimintaa:

 • EU vaalit ohjelmakuva 2019
  15.04.2019
  Suomen kommunistisen puolueen EU-vaaliohjelma 2019
 • SKP eduskuntavaalit 2019
  29.01.2019

  Lataa ohjelma pdf-tiedostona tästä:

 • 30.03.2017
 • 28.03.2017
  Laatinut: Suomen kommunistinen puolue
   Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö


   

  Asia : Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädäntöön   

 • 15.03.2017

  Everywhere in our country things are coming apart. This includes the scrapping of the welfare that concerns practically everyone, and in which only the rich are winners. The austerity policies of the right wing are wrecking social security, public services, the environment, workers’ conditions and human rights more rapidly than ever before. Public service privatization and marketization are accelerating at both national and municipal levels. Many of these self-generated public services would, in addition to producing welfare, have added to our public finances. There is not a shred of democracy in privatized services.

  At the same time increasingly more dividends and capital gains are being disbursed to capitalists. Slashing public spending does not affect weapons procurement, into which the government is pouring more billions. For those living and resident in Finland this sort of policy is unsustainable. It fuels nationalism, racism and violence. And the continual pursuit of profit leads inevitably to environmental degradation.

 • 17.02.2017

  Maassamme on käynnissä kaikkialle ulottuva ja lähes jokaista ihmistä koskeva hyvinvoinnin romuttaminen, jossa vain rikkaimmat jäävät voitolle. Oikeistolainen leikkauspolitiikka tuhoaa sosiaaliturvaa, julkisia palveluja, ympäristöä, työläisten oloja ja ihmisoikeuksia nopeammin kuin koskaan ennen. Julkisten palvelujen yksityistäminen ja markkinoistaminen kiihtyy niin valtion kuin kuntienkin tasolla. Monet näistä julkisista palveluista itse tuotettuina olisivat tuottaneet hyvinvoinnin lisäksi myös rahaa yhteiseen kassaan. Demokratiasta ei ole yksityistetyissä palveluissa tietoakaan.

 • 08.11.2016

  SKP:n lausunto hallituksen esitysluonnokseen sote- ja maakuntauudistukseksi
   

 • 05.06.2016

  Pienet palkat ja sosiaalietuuksien riittämättömyys ovat pakottaneet suuren osan suomalaisista pysyvälle nälkäkuurille. Tilanteessa, jossa yksityisen voitontavoittelun ja valtiovallan toimenpiteiden vuoksi asumismenot, lääkkeet ja palvelut kallistuvat kaiken aikaa mutta käytettävissä olevat tulot eivät nouse, monen on säästettävä ruuasta, koska mistään muustakaan ei pysty enää säästämään.

 • 05.06.2016

  SKP:n edustajakokous – 05.06.2016

 • 05.06.2016

  Nykyistä valtapolitiikkaa tehdään kabineteissa, mutta ilman kaduilta ja kansan keskuudesta lähtevää liikettä se myös jää sinne. Irralliseksi ihmisistä, etäiseksi niistä, joita päätökset koskevat. Onnistunut poliittinen liike lähtee liikkeelle kadulta, eikä koskaan kokonaan poistu sieltä.

 • 05.06.2016

  SKP:n edustajakokous 4.-5.6.2016

  Kapitalismin kriisi kasvattanut eriarvoisuutta räjähdysmäisesti

  Ristiriita työn ja pääoman välillä on kärjistynyt niin kansainvälisellä, kansallisella kuin paikallisella tasolla. Syynä tähän on ennen muuta vuonna 2008 alkanut finanssikapitalismin kriisi, joka on levinnyt myös reaalitalouteen.

 • 20.04.2016
  SKP:n vappujuliste, jossa alaosassa tilaa paikallisen tilaisuuden mainokselle
 • 10.02.2016
  Yrjö Hakasen alustus SKP:n kunnallisjaoston ja DSL:n järjestämässä seminaarissa ”Kenen valinnanvapaus – ovatko peruspalvelut kaupan?” Helsingissä 23.1.2016.

Sivut