Home >> Asiakirjat >> Finlands kommunistiska parti Valmanifest 2023
  • Vaaliohjelmat

Finlands kommunistiska parti Valmanifest 2023

17.02.2023 - 13:17
(updated: 02.03.2023 - 13:12)

I det här valet har vi ett antal allvarliga kriser att lösa: finansieringen av de offentliga tjänsterna, energikrisen, kriget, miljökrisen och det demokratiska underskottet. Lösningen kräver en grundläggande förändring av den politiska inriktningen.

 

För fred

Världen är i kris. Kriget i Ukraina är symptomet i Europa. Putins administration startade det folkrättsvidriga anfallskriget som hotar att expandera och i värsta fall till och med leda till användning av kärnvapen. Den kapitalistiska eliten och de borgerliga ledarna har kört in sig i en återvändsgränd med ett nät av krigspropaganda och lögner.

Kriget i Ukraina är ett bevis på att uppbyggnaden av det europeiska säkerhetssystemet misslyckades efter det kalla kriget. Det är en uppgörelse mellan två supermakter, USA och Nato å ena sidan, och Ryssland å andra sidan. Några ser det som en upptakt till ett storkrig mellan USA och Kina.

Fred nås inte genom upprustning. Problem löses inte med krig. Vapenexporten till Ukraina skapar inte fred. Nationalism, rasism och militarism ökar i hela Europa. Ukraina och Ryssland ger ett varnande exempel på vart dessa ideologier leder. I stället för upprustning och konfrontation behövs ett omfattande internationellt samarbete för att lösa miljökrisen och de andra globala problemen. Finland har i detta avseende värdefull erfarenhet från tidigare utrikespolitik. Den enda vägen ut ur den nuvarande krisen är fred. Inte bara fred i Ukraina, utan också fred i Jemen, Kurdistan, Palestina, Kongo och i alla andra krisområden.

Vi kommunister är en del av fredsrörelsen. Vi anser att först med fred öppnar sig möjligheten att lösa de stora problem som mänskligheten står inför. Därför vi är emot Finlands medlemskap i Nato, och vi betraktar den nuvarande regeringens enorma vapenanskaffningar som ett misstag. Vi kritiserar regeringens vänsterpartier, som tidigare entusiastiskt motsatte sig Trumps politik; nu bygger de själva stängsel längs östgränsen.

Nationalismen är ett farligt gift för arbetarrörelsen och för mänskligheten. Det är en produkt av kapitalismen. Vi kommunister ersätter nationalism med internationell solidaritet och samarbete. Vi kräver att Finland återgår till att vara en fredsbyggare och främjar förhandlingar. Den turkiske diktatorn Recep Tayyip Erdoğan för ett illegalt anfallskrig och trampar på rättigheterna för sitt eget lands medborgare. Kryp inte för honom och gå inte med på hans krav!

 

Stoppa prishöjningarna

Finländarna har drabbats av en enorm prisökning. Det är resultatet av girighet från börsspekulanter, stora företag och butikskedjor. Spekulanter utnyttjar inte bara kriget i Ukraina, utan också olika naturkatastrofer och avreglering av marknaden.

Vi går inte med på knapphet. Priset på el, mat och bostäder stiger inte av sig självt utan de höjs för att öka vinsten.

Vi vill avskaffa systemen som leder till spekulation. Oförtjänta vinster bör beskattas bort och samhällets verksamhet finansieras med dem. Hyresreglering behövs för att hålla rimliga priser på bostäder. Pristak ska regleras med lagstiftning så att alla har råd med en rimlig konsumtion. Vi har råd med allt vi behöver, när borgare och spekulanter betalar för sin del.

Vi kräver en förändrad inkomstfördelning, där vinsterna skärs ned och stora kapitalvinster och tillgångar beskattas. Även de anställdas löner måste höjas.

Livet borde inte vara en konstant kamp för tillvaron. Ingen ska behöva offra allt för arbete. Ekonomin ska vara till för människor, inte tvärtom.

 

Miljökrisen måste lösas

Världen klarar inte kapitalism som baserar sig på ändlös konsumtion av naturresurser. Det är ohållbart inte bara för naturen utan också för människor. Konstant brådska, engångskultur och onödiga behov skapade av reklam ger ingen lycka.

Klimatförändringarna ökar extrema väderhändelser. Massutrotning av arter förstör oersättliga ekosystem. Jordens utarmning, förlusten av pollinerande insekter, torka och översvämningar tar ifrån oss möjligheten att föda oss själva. Föroreningar lämnar oss utan rent vatten och ren luft. När miljöförstörelsen fortsätter, kommer den så småningom också att förgöra mänskligheten.

Förbrukningen av naturresurser måste minska. De som har dragit mest nytta av miljöförstörelsen skall betala för reparationen av skadorna, inte de fattigaste. Jorden har tillräckligt med resurser för att garantera alla en rimlig levnadsstandard, så länge de är rättvist fördelade.

 

Finansieringen av de offentliga tjänsterna måste tryggas

Offentliga tjänster är tillsammans med fred och en ren miljö det viktigaste som ökar välbefinnandet. Finansieringen är i kris på grund av den skattepolitik som gynnar de rika.

Vi kräver en höjning av anslagen från staten till välfärdsområden och kommuner. Dessutom kräver vi en förbättring av lönerna och arbetsvillkoren för de offentliganställda.

Framtida generationer ska fostras med en högkvalitativ förskola. Hälso- och sjukvård ger människan möjlighet att fungera i samhället. En bra äldreomsorg är en hedersfråga. Investeringar i tillräckliga resurser i offentliga tjänster betalar sig själva.

En ekologisk livsstil och bra bastjänster hänger oupplösligt samman. Genom dessa kan vägen mot mänsklighetens överlevnad och ekologisk socialism öppnas.

 

För demokrati, mot företagsvälde

Storföretagens och investerarnas makt har minskat demokratin. Partierna har reducerats till reklambyråer som genomför marknadens vilja. Riksdagen är en arena för politiskt spel. Beslutanderätten har överförts till statsförvaltningen. Finansministeriet har ökat sin makt oerhört. Idéer som syftar till att begränsa demokratin sprids bland samhällets ekonomiska och politiska elit.

Nato-diskussionen i Finland i våras är ett exempel på detta. Riksdagen och regeringen vädjade till opinionsmätningar när de genomförde Nato-projektet som högern drivit på länge. Medierna öppnade inte heller för en ordentlig diskussion Nato-medlemskapets förmodade för- och nackdelar. Allt detta har fått många att tappa tron på politiken. Men vi vill inte bara vara politiska åskådare. Vi tror på arbetarrörelsens och medborgarnas förmåga att förändra världen.

 

Kom med och skapa förändring!

Förändringen har redan börjat och många är med. Både ungdomar och föräldrar försvarar miljön. Fredsrörelsen motsätter sig militarism. Sjukvårdare och andra arbetare strejkar för lön och förbättring. Kurderna och fredsrörelsen gör det som regeringen inte vågar; de motsätter sig Erdoğans stormaktssträvanden.

Vi lever i en brytningspunkt. Fackförenings-, medborgarrörelserna och de med dem närstående partierna har en större förändringskraft än vad deras storlek ger vid handen. Genom att arbeta tillsammans kan vi förändra saker till det bättre. De mest pressande kriserna löses inte i regeringsprogram eller regeringsförhandlingar. Alternativet i valet finns till vänster – inte till höger. Vad som behövs är enighet och ett orubbligt motstånd från alla dem vars hjärtan slår för en bättre framtid.

 

Finlands kommunistiska partis centralkommitté

5.2.2023