Home >> Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

 

Suomen kommunistinen puolue

Tietosuojaseloste päivitetty viimeksi 05/2022

 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteydenotto

Suomen Kommunistinen Puolue - Finlands Kommunistiska Parti r.p., jäljempänä ”puolue”, Viljatie 4 B 3. kerros. Sähköpostiosoite skp@skp.fi . Jäsenrekisteriasioita hoitaa puolueen pääsihteeri Tiina Sandberg. Verkkosivuston skp.fi käyttäjärekisteriä ja lomaketietoja hoitaa puolueen poliittisen toimikunnan jäsen Petra Packalén. Tätä selostetta koskevissa asioissa yhteyden voi ottaa heihin.

2. Rekisterien nimet

Puolueen jäsenrekisteri, Jäseneksi -lomake jäsenyyttä hakeville ja kiinnostuneille, Ehdokkaaksi -lomake eri vaalien ehdokkuudesta kiinnostuneille sekä jäsenten käyttäjärekisteri skp.fi-verkkosivustolla.

3. Rekisteröidyt

Jäsenrekisteri sisältää puolueen jäsenet. Jäseneksi ja Ehdokkaaksi -lomakkeet sisältävät kaikki lomakkeiden kautta lähetetyt yhteydenotot. Jäsenten käyttäjärekisteri sisältää käyttäjätunnuksen verkkosivuille skp.fi saaneiden tiedot.

4. Rekisterien pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Perusteena on rekisteröidyn suostumuksella, jäsenyyden vuoksi tai muulla vastaavalla perusteella tapahtuva puolueen toimintaan liittyvä henkilötietojen käsittely. Henkilötietojen käyttötarkoituksena on puolueen jäsentilanteen seuranta, jäsenviestintä, tapahtumien suunnitteluun ja analysointiin liittyvät käyttötarkoitukset sekä tarvittaessa jäsentutkimus.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Jäsenrekisteri sisältää rekisteröidyn perustietojen (nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron) lisäksi syntymäajan, jäseneksi liittymisen päivämäärän ja jäsenen osaston.

6. Tietolähteet

Tietoja kerätään puolueen verkkosivustolta (skp.fi) löytyvillä -lomakkeilla. Jäseneksi hakeva voi antaa tietonsa myös lähettämällä ne sähköpostilla tai puolueen sosiaalisen median kanavien kautta, puhelimitse tai lähettämällä kirjeen.

7. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta puolueen ulkopuolelle.

8. Tietojen käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään rekistereissä sen aikaa, kun rekisteröidyn jäsenyys puolueessa on voimassa. Verkkosivujen lomakkeet säilyttävät kaikki lomakkeella lähetetyt yhteydenotot niin kauan, kunnes ne lomakkeiden järjestelmän haltijan toimesta poistetaan.

9. Tietojen suojaus ja käsittelijät

Jäsenrekisteri sijaitsee puoluetoimistolla osoitteessa Viljatie 4 B 3. kerros, 00700 Helsinki. Rekisteriin on pääsy ja puolueen pääsihteerillä. Tietojen suoja perustuu ennen kaikkea käsittelijöiden huolellisuuteen ja varovaisuuteen sekä tietosuojalain noudattamiseen.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa sekä pyytää tietojaan korjattaviksi tarvittaessa. Tietojen tarkastuksen ja korjauksien pyynnöt tulee osoittaa puolueen yleisen sähköpostiosoitteen kautta.

11. Muutokset tietosuojaselosteessa

Selosteeseen voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Päivitämme ajantasaisen tietosuojaselosteen puolueen verkkosivuille ja lisäämme näkyviin viimeisimmän muokkauspäivämäärän. Muutoksien ollessa merkittäviä tiedotetaan asiasta erikseen yhdistyksen verkkosivuilla ja some-kanavissa.