Home >> Asiakirjat >> SKP:n Vaalimanifesti eduskuntavaaleissa 2023
  • Vaaliohjelmat

SKP:n Vaalimanifesti eduskuntavaaleissa 2023

17.02.2023 - 13:04
(updated: 17.02.2023 - 13:29)

 

Näissä vaaleissa meillä on ratkottavana joukko vakavia kriisejä: julkisten palveluiden rahoituskriisi, energiakriisi, sota, ympäristökriisi ja demokratiavaje. Niihin vastaaminen edellyttää politiikan suunnan perusteellista muuttamista.

 

Rauhan puolesta

Maailma on ajautunut valtavaan kriisiin. Euroopassa sen oire on Ukrainan sota. Putinin hallinnon aloittama kansainvälisen oikeuden vastainen hyökkäyssota uhkaa laajeta ja pahimmassa tapauksessa johtaa jopa ydinaseiden käyttöön. Kapitalistieliitti ja porvarilliset johtajat ovat ajaneet itsensä umpikujaan: sotapropagandan ja valheiden verkkoon.

Ukrainan sota on myös osoitus siitä, että Euroopan turvallisuusjärjestelmän rakentaminen epäonnistui kylmän sodan jälkeen. Se on kahden suurvallan, yhtäältä Yhdysvaltojen ja Naton ja toisaalta Venäjän käymä välienselvittely. Sellaisena se on joidenkin mielessä esinäytös Yhdysvaltojen ja Kiinan väliselle suursodalle.

Aseiden määrää lisäämällä ei synny rauhaa. Ongelmia ei ratkaista sotimalla. Asevienti Ukrainaan ei synnytä rauhaa. Nationalismi, rasismi ja militarismi lisääntyvät kaikkialla Euroopassa. Ukrainassa ja Venäjällä nähdään varoittava esimerkki, mihin nämä aatteet johtavat.

Asevarustelun ja vastakkainasettelun sijasta tarvitaan laajaa kansainvälistä yhteistyötä ympäristökriisin ja muiden globaalien ongelmien ratkaisemiseksi. Suomessa on tästä arvokasta kokemusta aiemman ulkopolitiikan ajalta.

Ainoa ulospääsytie nykyisestä kriisistä on rauha. Ei ainoastaan rauha Ukrainaan, vaan rauha Jemeniin, Kurdistaniin, Palestiinaan, Kongoon, ja kaikille kriisialueille. Me kommunistit olemme osa sodanvastaista liikettä. Näemme, että vain rauhan vallitessa avautuu mahdollisuus suurten, ihmiskuntaa kohtaavien ongelmien ratkaisemiseen. Siksi vastustamme Suomen jäsenyyttä Natossa ja pidämme virheenä nykyisen hallituksen päättämiä valtavia asehankintoja. Arvostelemme hallituksen vasemmistopuolueita, jotka vielä pari vuotta sitten innolla vastustivat trumppilaista politiikkaa ja nyt itse rakentavat aitaa itärajalle.

Nationalismi on vaarallista myrkkyä työväenliikkeelle ja ihmiskunnalle. Se on kapitalismin tuote. Me kommunistit asetamme nationalismin tilalle kansainvälisen solidaarisuuden ja yhteistyön. Vaadimme, että Suomi palaa rauhan rakentajaksi ja neuvottelujen edistäjäksi.

Turkin diktaattori Recep Tayyip Erdoğan käy laitonta hyökkäyssotaa ja polkee oman maansa kansalaisten oikeuksia. Hänen edessään ei tule pokkuroida, eikä hänen vaatimuksiinsa tule suostua.

 

Pysäytetään hintojen nostaminen

Suomalaisia on kohdannut valtava hintojen nousu. Se on seurausta pörssikeinottelijoiden, suuryhtiöiden ja kauppaketjujen ahneudesta. Keinottelijat käyttävät hyväkseen paitsi sotaa Ukrainassa myös erilaisia luonnonkatastrofeja ja markkinoiden sääntelyn purkamista.

Emme suostu kituuttamaan. Sähkön, ruuan ja asumisen hinta ei nouse itsestään, vaan niitä nostetaan voittojen kasvattamiseksi.

Haluamme lakkauttaa keinotteluun ajavat järjestelmät. Verotetaan ansaitsemattomat voitot pois ja rahoitetaan niillä yhteiskunnan toimintaa. Tarvitaan vuokrasääntely, jotta asumisen hinta pysyy kohtuullisena. On säädettävä lakiteitse hintakattoja, jotta kohtuullinen kulutus voidaan taata kaikille. Kun laitamme porvarit ja keinottelijat maksamaan osuutensa, meillä on varaa kaikkeen tarpeelliseen.

Vaadimme tulonjaon muutosta, jossa voitoista leikataan ja isoja pääomatuloja ja varallisuuksia verotetaan. Myös työntekijöiden palkkoja pitää korottaa.

Elämän ei tarvitse olla jatkuvaa taistelua selviytymisestä. Kenenkään ei ole pakko uhrata kaikkea palkkatyölle. Talouden pitää olla ihmistä varten, ei päinvastoin.

 

Ympäristökriisi on ratkaistava

Maailma ei kestä loputtomalle luonnonvarojen kulutukselle rakentuvaa kapitalismia. Se on kestämätöntä paitsi luonnon kannalta myös ihmiselle. Jatkuva kiire, kertakäyttökulttuuri ja mainonnan luomat turhat tarpeet eivät tuo onnea.

Ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä. Lajien massasukupuutto hajottaa korvaamattomat ekosysteemit. Maaperän köyhtyminen, pölyttäjähyönteisten kato, kuivuus ja toisaalta tulvat vievät meiltä keinon ruokkia itsemme. Saastuminen jättää meidät ilman juomavettä ja puhdasta ilmaa. Ympäristön tuhoutuminen tuhoaa jatkuessaan lopulta myös ihmiskunnan.

Luonnonvarojen kulutusta on vähennettävä. Vahingot on korjattava niin, että ne, jotka ovat eniten hyötyneet ympäristön tuhoamisesta laitetaan maksamaan. Ei niin, että köyhimmät kärsivät. Maapallolla on riittävät resurssit kohtuullisen elintason takaamiseen kaikille, kunhan ne jaetaan oikeudenmukaisesti.

 

Julkisten palvelujen rahoitus turvattava

Rauhan ja puhtaan ympäristön ohella tärkein hyvinvointia lisäävä asia ovat julkiset palvelut. Niiden rahoitus on kriisiytynyt rikkaita suosivan veropolitiikan vuoksi.

Vaadimme hyvinvointialueiden ja kuntien valtiolta tulevan rahoituksen tason nostamista. Lisäksi vaadimme julkisten palvelujen työntekijöiden palkkojen ja työolojen parantamista.

Tulevia sukupolvia kasvatetaan laadukkaassa varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa. Terveydenhuolto pitää ihmiset toimintakykyisinä yhteiskunnan jäseninä. Hyvä vanhustenhoito on kunnia-asia. Riittävään resursointiin panostaminen julkisissa palveluissa maksaa itse itsensä.

Ekologinen elämäntapa ja hyvät peruspalvelut ovat erottamattomassa yhteydessä toisiinsa. Näiden kautta voidaan avata tietä kohti ihmiskunnan selviytymistä ja ekologista sosialismia.

 

Demokratian puolesta, yhtiövaltaa vastaan

Suuryhtiöiden ja sijoittajien valta on kaventanut demokratiaa. Puolueet ovat pelkistyneet markkinoiden tahtoa toteuttaviksi mainostoimistoiksi. Eduskunta muistuttaa poliittisen pelin areenaa. Päätösvaltaa on siirretty virkakunnalle. Valtiovarainministeriö on kasvattanut valtaansa tavattomasti. Yhteiskunnan taloudellisen ja poliittisen eliitin parissa leviävät demokratian kaventamiseen tähtäävät ajatukset.

Suomessa keväällä käyty Nato-keskustelu on esimerkki epädemokraattisuudesta. Eduskunta ja hallitus vetosivat mielipidetiedusteluihin, kun ne toteuttivat oikeiston jo pitkään ajamaa Nato-hanketta. Myöskään media ei avannut kunnollista keskustelua Nato-jäsenyyden oletetuista hyödyistä ja haitoista.

Kaikki tämä on saanut monet menettämään uskonsa politiikkaan. Mutta me emme halua olla vain politiikan sivustaseuraajia. Uskomme työväenliikkeen ja kansalaistoiminnan kykyyn muuttaa maailmaa.

 

Tule mukaan tekemään muutosta!

Muutos ei ala tyhjästä, monet ovat jo liikkeellä. Nuoret ja vanhemmatkin puolustavat ympäristöä. Rauhanliike vastustaa militarismia. Hoitajat ja muut työntekijät lakkoilevat parantaakseen asioita, eivät vain palkkojensa puolesta. Kurdit ja rauhanliike tekevät sen mitä hallitus ei uskalla: vastustavat Erdoganin suurvaltapyrkimyksiä.

Elämme murroskohtaa. Ay- ja kansalaisliikkeillä sekä niiden kanssa liittoutuvilla puolueilla on kokoaan suurempi muutosvoima. Yhdessä toimien voimme muuttaa asioita paremmiksi. Polttavimpia kriisejä ei ratkaista hallitusohjelmissa tai kabinettineuvotteluissa.

Vaihtoehto vaaleissa on vasemmalla – ei oikealla. Tarvitaan kaikkien niiden yhteenliittymistä ja peräänantamatonta vastarintaa, joiden sydämet sykkivät paremman tulevaisuuden puolesta.

 

Lue SKP:n vaaliohjelma täältä.