Home >> Blogit >> Jp V Nen >> Sortoa vastaan työelämässä, kotona ja kadulla

Keywords:

Sortoa vastaan työelämässä, kotona ja kadulla

08.03.2018 - 09:00

Siskot, ymmärtäkää - markkinadiktatuurissa ei ole tasa-arvoa. Meillä on vain todellista tasa-arvon tavoitetta työelämässä, kotona ja kadulla. Koko työväenluokka, työttömät ja kaikki me ollaan riiston ja sorron kohteena - ei vain naiset, pakolaiset ja erilaiset vähemmistöt. Kapitalismin alistamana naiset ovat edelleen sosiaalisesti oletettuja olemaan yksin vastuussa kodin arjen pyörittämisestä ja lastenhoidosta. Tänään rahan vallan sortamille naisille globaalisti asetetaan hirmuvuoren kokoinen haaste yhdistää työ ja perhe-elämä. Tänään naiset joutuvat edelleen eri maissa vieläkin perustelemaan oikeutta omaan osallistumiseen, politiikkaan ja päätökseen, omaan kehoon ja omaan koskemattomuuteen. Abortinvastaiset lakialoitteet ovat myös eurooppalaista arkea mm Puolassa, Espanjassa ja Kroatiassa. On naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.

 

8.3. on kansainvälinen naistenoikeuksien protestipäivä. Espanjassa naiset ovat patriarkaattisen systeemin vastaisessa lakossa. Euroopan vasemmisto yhdistää punavihreää vasemmistoa ja kommunisteja yli 40 Euroopan maassa ja vaatii 8.3. kansainvälisenä naisten solidaarisuuspäivänä yhteisrintamalla miehille ja naisille samaa palkkaa samasta työstä. 

 

Tampereella Pirkanmaan Seta, Suomen UN Women Tampereen paikallistoimikunta, PAM 003, Viva - Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto, Vattu, TAYK ry, Tampereen Vasemmistonuoret, Demokraattinen naisverkosto, Tampereen Vasemmisto, Pirkanmaan Feministinen piirijärjestö ry ja SKP:n Tampereen piirijärjestö ovat  kutsuneet laajaa feminististä ja antifasistista rintamaa koolle 8.3. Tampereelle kaikkea sortoa vastaan. 

 

Vastaan tamperelaisten kutsuun. Kuljen Keskustorilta Hämeenpuistoon tietoisena edistyksellisen yhteistyön muutoksen voimasta.  Osoitan solidaarisuutta kaikille niille, jotka kohtaavat syrjintää ihonvärin, vamman, sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen vuoksi. Marssilla ollaan yhteisrintamassa myös niiden toverien kanssa, jotka hakevat Suomesta turvaa ja joita uhkaa käännytys takaisin sodan keskelle. Vaadin loppua imperialistisille sodille, 1200 euron perusturvaa kaikille pysyvästi Suomessa asuville ja että työtä jaetaan niin, että siellä missä mahdollista aletaan tehdä kuuden tunnin työpäivää.

 

Sotelle feministinen stoppi

 

Tasa-arvon ja työllisyyden tutkimukset ja tilastofaktat paljastavat, että talouspropagandan aurinko ei lämmitä.   

 

Kansainväliset sukupuolien kuiluluvut kertovat tulojaon epätasa-arvosta ja siitä, että ongelma ei ole vain kahden tai useamman sukupuolen välisen tasa-arvon ongelma. Kapitalismi on iso yhteiskunnallinen ja rakenteellinen ongelma. On iso ongelma, että rikkailla, bisnesmiehillä ja pankkiireilla on yhteissuunnitelma kuilun syventämiseksi. On iso ongelma, että kansainvälinen patriarkaatti kosii päivittäin politiikan kaikilla sektoreilla Euroopan Unionia ja sen jäsenmaiden hallituksia. Kapitalismin kielari koskettaa myös suomalaista vasemmistoa.

 

Suomessa kaiken kaupallistamiseen ja kilpailuttamiseen sopeutunut poliittinen eliitti pääministeri Sipilän johdolla, on parhaillaan lahtaamassa sosiaali- ja terveyssektoria ravinnoksi yksityiselle bisnekselle. Sote- ja maakuntauudistus on Suomen historian suurin julkisten palvelujen kilpailuttamis- ja yksityistämishanke ja maakuntavaleista suunnitellaan sille kruunua. Porvarien sote on torjuttava.  Peruspalveluissa, sosiaali- ja terveyspalveluissa - naisvaltaisella alalla on soteleikkaamisen ja yksityistämisen sijaan tuotava palvelut lähipalveluina asukkaiden ja kuntalaisten  lähelle.  Meidän, kuntalaisten on itse voitava ja saatava itse tuottaa meidän itse tarvitsemamme lähipalvelut. Itse me haluamme myös asioistamme ja palveluistamme päättää. Emme suostu luovuttamaan demokratiaa millekään soteyrityksille kuten miljonääri Sipilä ja markkinauskoiset esittävät. Nyt ja tänään on tehtävä se feministinen stoppi, joka lopettaa ihmisen peruspalveluilla pelaamisen. Tänään nyt tässä ja näin on käynnissä epätasa-arvoa edistävä uusjako.  Erityisesti julkisia lähipalveluja ajetaan nyt alas, keskitetään ja siirretään yksityisten firmojen bisnekseksi.  

 

Porvarien edistämään uudistukseen liittyy työttömien palvelujen kilpailuttaminen ja mahdollinen siirtäminen suurelta osin yksityisille firmoille. Suomalaiset porvarit pistävät nyt oikein kunnolla leikiksi. Kauppaa halutaan käydä ihmisten terveydellä. Porvarit haluavat alkaa pumpata voittoa tavallisen ihmisen, perheen ja yhteisön toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta edistävillä  ja ylläpitävillä toimilla. Kannattavaksi liiketoimeksi tehdään myös ihmisen hätä ja työttömyys. Porvarisuomen ajatus on, että kaikki maksaa ja että jonkun hätä tuo aina jollekin voittoa.

 

Tänään ja tässä tilanteessa tarvitaan markkinadiktatuurin vastaisia toimia ja radikaalia yhteistyötä ja todellista tasa-arvoa yhtä lailla niin töihin, työelämään kuin kotiin ja kadulle. Tähän menoon ei voi eikä pidä alistua!

 

68 % tasa-arvo

 

Maailman talousfoorumi (WEF) on Sveitsissä päämajaansa pitävä voittoa tuottamaton säätiö, joka tutkii laajasti maailman taloutta. Maailman talousfoorumi laatii vuosittain sukupuolten välistä tasa-arvokuilua kuvaavan indeksin – suhdeluvun ja mittaa sukupuolten välistä kuilua neljällä osa-alueella: terveydessä, koulutuksessa, taloudessa ja politiikassa, 144 maassa. Olen kysynyt asiaa, mutta en ole saanut vielä vastausta siitä, miten WEF mittaa muun sukupuolisten tasa-arvoa globaalisti.

 

Uusimmassa kahden sukupuolten välisen kuilun raportissa (The Global Gender Gap) näkyy, että, että tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehityksessä ollaan nyt jo kaksi vuotta peräkkäin lähdetty huonompaan suuntaan.   

 

Kansainvälinen raportti 2017 toteaa, että aina kun naiset ja tytöt eivät pääse mukaan muokkaamaan ja rakentamaan yhteiskuntia ja taloutta, kansainvälinen yhteisö menettää taitoja, ideoita sekä perspektiiviä. Raportissa tunnustetaan, että naisten osallistuminen on äärimmäisen tärkeää globaalien muutosten tuomien haasteiden voittamisessa sekä uusien mahdollisuuksien luomisessa ja että epätasa-arvoisen kehityksen mukana myös koko maailman talouden rahalliset menetykset ovat huomattavia.

 

Sukupuolten tasa-arvon kuilua mittaavasta raportista käy ilmi, että miesten ja naisten välinen kuilu vuonna 2017 oli 32,0 prosenttia. Tasa-arvo oli tällä mittarilla saavutettu vain 68 prosenttisesti.  Miehet rulettaa ja naiset tulee perässä.

 

Pohjoismaat sijoittuvat tasa-arovon kärkipäähän vertailtaessa sukupuolten välisen kuilun kapeutta eri maiden välillä. Islanti näyttää tasa-arvon mallimaalta.  Ainakin Islanti sijoittuu tällä mittarilla kärkeen. Kakkospaikan ottaa Norja. Suomi on kolmas. Ruanda neljäs. Ruotsi viides.

 

Me suomalaiset olemme onnistuneet tasa-arvoisen koulutuksen järjestämisessä. Olemme kansainvälisellä ykköspaikalla. Kultamitali! Tarkasteltaessa poliittista vaikutusvaltaa ja tasa-arvoa olemme viidennellä sijalla. Hälytyskellot alkavat soida, kun katsoo tutkimuksen terveyskategoriaa. Suomi on siinä sijalla 46. Kehitysmaa!

 

Hyvät toverit ja luokkatietoiset feministit!

 

Meillä on todellista tasa-arvoa vain työnä ja tavoitteena. Haastan teidät kaikki ajattelevat ihmiset, edistykselliset queerfeministiaktivistit, työväenluokan kaikki toimijat, toverit ja kaikki, markkinadiktatuurin vastaisiin toimiin ja syöksemään kapitalismiin nojaavan poliittisen eliitin ja patriarkaatin alas alistavasta vallasta. Kehotan meidät radikaaliin yhteistyöhön ja yhteisrintamaan työhön ja toimiin todellisen tasa-arvon puolesta työelämässä, kotona ja kadulla.

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit