Home >> Blogit >> Jp V Nen >> Porvarit, kapitalisminne oksettaa

Porvarit, kapitalisminne oksettaa

01.05.2021 - 09:15
(updated: 01.05.2021 - 09:39)

Vappu on kansainvälinen työläisten ja opiskelijoiden mielenosoituspäivä 

Tänä vappuna mielenosoitus tapahtuu verkossa ja kansainvälisesti jokaisella mantereella ja aina siellä missä työläiset tiedostavat oman paikkansa työväen asioiden, ihmisoikeuksien, ympäristön ja rauhan edistämiseksi. 

Vappu on protesti Sanna Marinin hallituksen hävittäjämiljardeja vastaan.  

Vappu on protesti poliittisen harjoittamaan ihmisvihamielistä ja epädemokraattista politiikkaa vastaan, mukamas humanistien sokeutta vastaahyvien ihmisten harjoittamaa vääryyttä vastaan ja suurpääoman systemaattista sortoa vastaan, kuntien alibudjetointeja vastaanfirmojen pätkätyöllistämistä vastaanyritysten nollatuntisopimuksia vastaan ja erilaista ihmisen ja luonnon riistoa vastaan 

Silloin kun sua kyykytetään niin sitä vastaan on oltava.  

Silloin kun rauhan sijaan rakennetaan sotakoneistoja niin sitä vastaan on oltava.  

Silloin kun demokratian sijaan kehitetään markkinoiden valtaa niin sitä vastaan on oltava.  

On oltava vääryyttä vastaan. On oltava se radikaali porukka, joka ei usko annettuun kapitalistien tai suurpääoman - herrojen meille antamaan paikkaan tai muiden meille määräämään kehitykseen tai tulevaisuuteen.  

Olemme se radikaali tulevaisuuteen, ihmiseen, ihmisen taitoihin, kykyihin ja osaamiseen uskova porukka.  

On sanottava ei – sille kehitykselle joka estää työmiehen unelman toteutumisen.  

On sanottava ei  - sellaiselle kehitykselle joka ei kutsu erilaisia työläisiä mukaan ääneen oman taistelunsa ääneksi ja oman taistelunsa tekijöiksi.  

Naisia naisten asiaan. Maahanmuuttajia maahanmuuttajien asiaan. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä HLBTQI-taisteluun. Vammaisia taisteluun yhteiskunnan kynnyksiä vastaan. Alkuperäiskansoja  - meillä Suomessa saamelaisia taisteluun neljän miehittäjämaan alueella. Romaneja ottamaan paikkaa ja vaikutusasemaa 500-vuotisessa taistelussa suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Irvistän Natolle 

Suomalainen rauhanliike on esittänyt HX-hävittäjien hankinnasta luopumista ja keskustelua vaihtoehtoisesta ja uskottavasta ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Rauhanliikkeen kokemus on merkittävää yhteiskunnallista pääomaa jota toivoisi Sanna Marinin hallituksen arvostavan ja kuuntelevan. On väärää politiikkaa korottaa armeijan, asevarustelun ja puolustuksen määrärahoja ja ottaa siksi valtiolle lisää lainaa. Suomen uskottavaa puolustusta voidaan kehittää säilyttämällä sen määrärahat nykyisellään ja vahvistamalla ihmisten, armeijan henkilökunnan ja kansalaisyhteiskunnan osaamista. 

Me rauhanaktivistit emme voi katsoa sivusta kun Suomea natoteaan ja Pohjoista militarisoidaan. SKP:n rauhanryhmällä on tähän aikaan ja poliittiseen paikaan täydellisesti sopiva aloite sotilasliitto Natoa vastaan. Toverit pyytävät ottamaan selfien jossa irvistetään Natolle koska rauha maistuu paremmalta. Näitä irvistyksiä pyydetään someen häsällä #IrvistänNatolle Naton-vastaisia ulostuloja tarvitaan. Vetoan kaikkiin rauhaa rakastaviin tovereihin, että otamme rauhanryhmän viestin todesta ja annamme omaa osaamistamme rauhanrakentamiseen. Jos se kohdallasi tarkoittaa kirjoittamista. Kirjoita rauhan puolesta Natoa vastaan. Jos kohdallasi tarkoittaa puhumista niin puhu militarismia ja sotilasliittoja vastaan. Jos se kohdallasi tarkoittaa taiteita niin nosta rauhakysymyksiä taiteen probleemiksi. Loppuvuodesta ja Naton vastaisen kampanjan yhteenvetona järjestämme YÄK- näyttelyn irvistyskuvista ja toivottavasti kasvotusten tapahtuvan rauhanpaneelikeskustelun rauhanliikkeen työstä, merkityksestä ja haasteista. 

Hävittäjät hyvinvointia hävittämässä 

 

Koronakriisistä huolimatta demarivetoinen hallitus on jatkanut Suomen hävittäjähanketta. Eduskunta antoi joulukuussa 2020 hallitukselle 9,4 miljardin euron tilausvaltuuden, joka voidaan budjettikirjauksen mukaan vielä ylittää kustannustason muutosten perusteella ja hankintasopimuksen jälkeen tehtävien muiden sopimusten, kuten ase- ja varaosahankintojen johdosta. Arviot hävittäjähankkeen elinkaarikustannuksista vaihtelivat eduskuntakeskustelussa 20-30 miljardin euron välillä. 

Talouden kääntyessä huonompaan suuntaan ja mahdollisesti lamaan asti syntyy painetta leikata myös kuntien rahoitusta. Kun tämä paine pakottaa samaan aikaan myös leikkaamaan ihmisten tarvitsemaa perustoimeentuloa, syntyy kuntasektorille palveluntarvetta johon ei pystytä vastaamaan. 

Suomen turvallisuus ei voi perustua hyökkäysaseisiin. Ennen kaikkea on panostettava ponnistuksiin rauhan säilyttämiseksi lähialueillamme ja maailmassa ylipäänsä. Kuntien ja kuntalaisten etu olisikin vähintään jäädyttää nykyinen hävittäjähanke. Vaihtoehtona hävittäjähankinnoille on mahdollinen vanhojen hävittäjien käyttöajan pidennys, ilmatorjunnan kehittäminen ja aktiivinen rauhanpolitiikka. 

SKP näkee, että on järjetöntä käyttää tällainen summa sota-aseisiin kun niillä voitaisiin turvata riittävät peruspalvelut meille kaikille. Hävittäjälaskun vähintään 30 miljardin kustannus tulisi ohjata aseistuksen sijaan ensisijaisesti parantamaan ja turvaamaan ihmisten peruspalveluita ja -toimeentuloa. 

Suurvaltojen ja suuryhtiöiden keskinäinen taistelu luonnonvaroista, markkinoista ja valta-asemista tuottaa yhä enemmän sotia, kurjuutta ja ympäristötuhoja ympäri maailman. Suomen ei pidä olla mukana tällaisessa sodan ja militarismin politiikassa. 

Meillä on samalla viikonlopulla kesäkuussa sekä kuntavaalipäivä 13.6 että Naton huippukokous. On osallistuttava molempiin.  

Eurooppalainen rauhanliike suunnittelee Naton huippukokous viikonlopulle protesteja ja me olemme kuntavaaleista huolimatta tai myös siksi mukana järjestämässä Naton vastaista ja rauhan puolesta toimintaa. 

 

Työläisten ja työn päivä 

Vappuna on syytä nostaa esille työn merkitys ja työläisten rooli, asema, paikka ja vaikutus yhteiskunnassa.  

Marxilaiset radikaalit rakentavat tulevaisuutta sellaisella ajatuksella, jossa jokaisen hyvinvointi kasvaa jokaisen osaamisesta ja jokaisen tarpeista.  

Työ on meille marxilaisille hyvinvoinnin ja maailman muuttamisen väline. Ajattelemme että jokaisella on oikeus tähän tulevaisuuden rakentamisen suunnitelmaan ja osallistumiseen. Siksi puhumme ja siksi vaadimme työn jakamista - Niin, että meillä kaikilla olisi työn kautta mahdollisuus rakentaa omaa ja perheittemme hyvinvointia. Tuoda se leipä pöytään ja maksaa katto pään päälle. Siksi me radikaali marxilaiset esitämme, että työtä pitää alkaa tehdä lyhemmissä työpäivissä esimerkiksi kuuden tunnin työvuoroissa eikä palkkaa tule laskea vaan paremminkin työläisen palkkoja on nostettava juurikin siksi että yhteiskunnassa kaikki on kallistunut eikä tilipussi nytkään riitä monella perustarpeisiin, vuokraan, ruokaan – vapaa-ajasta, kulttuurista, sivistyksestä ja itsensä kehittämisestä puhumattakaan. 

 

Vapun vaatimukset 

Vappupuheet eivät ole vain agitaatiota ja propagandaa. Vappupuheet ovat tärkeä paikka esittää työväenluokan näkökulmasta vaatimuksia työnantajille, vallan kahvassa oleville ja poliittiselle eliitille.  

Vappupuheissa pitää olla myös paikka toverihengen nostattamiselle sekä agitaatiolle ja propagandalle 

Toverit, tosi asia – fakta on se, että ilman duunari-joukkovoimaa ja ilman luokkatietoista yhteisvaatimusta paremman tulevaisuuden sijaan saamme huonomman. 

Vaatimuksemme ovat konkreettiset, selvät ja ihmislähtöiset. Vaadimme palkkojen korotuksia ja loppua paikallisen sopimuksen kautta tapahtuvalle työväen etujen leikkaamiselle, nollatuntisopimuksille ja pakkoyrittäjyydelle. 

Vaadimme lyhyempää työpäivää. Esitämme kuuden tunnin työpäivää niille aloille jonne se soveltuu ja varsinkin kunta-aloille ansiotasoa alentamatta. 

Vaadimme kapitalsimin logiikan ja käyntöjen kumoamista. Ilmastonmuutos, ympäristökriisi ja biodiversiteetti – luonnon monimuotoisuus ovat vaarassa. Kuluttamisen politiikka ja kaiken kilpailuttamisen logiikat, markkinat ja miljonäärit eivät ole ratkaisuksi. Kuten luonnonsuojelijat ja ympäristöaktivistit vaadimme me kommunistitkin systeemin muutosta ja ekosysteemin palauttamista luonnontilaan. 

Aletaan rakentaa ihmisten ja luonnon lähtökodista uutta osallistumiseen ja yhdenvertaisuuteen, kaikesta riistosta ja syrjinnästä vapaata ja radikaalisti paremman tulevaisuuden rakentamiseen perustuvaa uutta järjestelmää.  

Me kommunistit olemme luonnollisesti kutsuneet tätä prosessia sosialismin rakentamiseksi ja sitä se meille on edelleen. Kysymys ei kuitenkaan ole prosessin nimestä vaan prosessiin mukaan kutsumisesta, vaikuttamisprosesseista ja yhteistyöstä.  

Ihmiset sitten päättävät miksi he sitä kutsuvat ja minkä nimen he sille antavat. Nykyinen systeemi ja rakenne – kapitalismi ei ole ihmistä kaivannut sen enemmän prosessin suunnitteluun kuin nimen antamiseenkaan. Orjaksi pakkotyövoimaksi ja riiston välineeksi olemme kyllä kelvanneet. Lyhyesti. Tämä kapitalisminne oksettaa! 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit