Home >> Blogit >> Jp V Nen >> Kriisitöissä hyvän puolella

Kriisitöissä hyvän puolella

21.01.2020 - 17:30
(updated: 21.01.2020 - 20:40)
  • JP (Juha-Pekka) Väisänen ympäristöpoliittisessa keskustelussa Lähiradiossa
SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen, Patricia 8-v ja toimittaja Pipsa Valo Lähiradion ympäristöpoliittisessa haastattelussa.

Olin tänään radiohaastattelussa. Oli aikalaista ympäristöahdistusta eetterissä. Lähiradiossa keskusteltiin tunti ilmasto- ja ympäristöpolitiikasta. Toin keskustelussa esille sen, että paljon puhuttu ilmastonmuutos ei ole ympäristökriisin kokokuva, vaikka se kantaakin koko haasteen kylttiä.

Ympäristökriisi tarkoittaa ilmaston lämpenemistä enemmän. Kysymys on samaan aikaan maapallon lämpenemisen lisäksi eläinten eri lajien sukupuutosta ja biologisen monimuotoisuuden menetyksestä, veden, ilman ja maan saastumisesta, jäteongelmista, metsäkadosta ja luonnonvarojen ylikulutuksesta.

Pää ulos, jos ahistaa

Se on totta, että tieto lisää tuskaa. Moni on ympäristöahdistunut eikä tietoisuus kriisin laajuudesta auta ahdistuksessa. Minun ympäristöahdistuksen ehkä paras lääke on ollut kollektiivinen asioiden käsittely. On hyvä pistää pää ulos ja katsoa mitä tapahtuu.

Olen huomannut, että tänään varsinkin nuoret ovat tosissaan liikkeellä torjumassa ympäristökriisin eri haasteita. Luonnonsuojelijat ja ilmastohuolestuneet vaativat julkisesti eri tilaisuuksissa systeemin muutosta, vaikka eivät kapitalismista siirtymistä heti sosialismiin olisikaan esittämässä. Tässä tilanteessa on kommunistina kuitenkin pitkään aikaan aika hyvä olla, koska me radikaalivasemmistolaisetkin vaadimme systeemin muutosta, erilaisten tavoitteiden ja tärkeysjärjestysten uudelleen järjestelyä. Me emme ole sopeutuneet kapitalismin logiikkaan kuten parlamentaarinen vasemmisto meidän näkökulmasta ja meidän kritiikissä tekee.

On kommunistin näkökulmasta päivän selvää, että ahneuden, bisneksen ja kapitalismin aiheuttama ympäristökriisiä ei voi korjata paremmaksi entistä ahneempi, vielä tehokkaampi ja kansallisempikaan kapitalismi. Nyt on yhdessä nuorten ympäristöviisaiden kanssa tehtävä ja oivallettava, että ratkaisu niin ihmisten kuin eläinten elintilan pienenemiseen, ilmasto ja ympäristökriisiin löytyy kokonaan toisenlaisesta politiikasta, kokonaan toisenlaisesta ajattelusta - sellaisesta, jossa ihminen ja luonto tulee ennen bisnestä, ahneutta ja systeemiä, jonka nimi on kapitalismi. Tämä aika haastaa myös paljastamaan ympäristörikollisia ja vihreää määrätietoista ihmisvihamielistä imperialismia.

Yhteistyössä kohti edistystä

Yhdessä radikaalin ympäristöliikkeen kanssa on tänään nyt tässä ja näin – eetterissäkin käynnissä edistyksellisiä keskustelua osallistuvasta demokratiasta koska on muutettavat sitä tapaa, jolla meitä ihmisiä on saatu hiljaisisiksi, alistettu naisia ja meitä erilaisia. On muutettava systeemi, joka alistaa ihmisen osallistumista. Nyt tänään ja hetimiten on asetettava kokonaan toisenlaiset tärkeysjärjestykset asioille – sitä vaatimus systeemin muuttamisesta minusta tarkoittaa.

Hyvä, että Sanna Marinin hallitus haluaa kovasti olla mukana näissä vihreissä talkoissa. Kevään budjettiriihi näyttää miten hallituspolitiikka on tehnyt sopimuksen vallan, bisneksen ja kapitalismin kanssa.

Tänään on edettävä rohkeasti vanhan systeemin ja toimintatapojen muuttamisen suuntaan. On ajateltava maailma ihan kokonaan uudella tavalla, uusiksi – tehtävä eri tavalla– rakennettava oikeaa ja todellista demokratiaa, ja rakenteita, jotka rakentavat ihmisten osallisuutta ja kestävää kehitystä. Se on mahdollista ja onneksi tämä tapahtuu jo tänään ja me olemme osa tätä keskustelua.

Militarismin rankka ympäristöjalanjälki

Yksi ympäristökriisin torjunnan suurimpia sokeita pisteitä on militarismin vaikutus tai sen vaikutuksen kieltäminen. Porvarit ja eliitti käy ilmastotalkoita ilman, että yksi suurin saastuttaja – armeijat, otettaisiin mukaan edes mihinkään tilastoihin.

Pelkästään kaikkien maailman armeijoiden vaikutus hiilidioksidipäästöissä on arvioitu olevan 10-15 % kaikista maailman hiilidioksidipäästöistä. Tämä tieto tietenkin lisää ympäristöahdistusta koska nykyiset hiilineutraaliksi pyrkimisen haasteet asettuvat heti kymmenen, prosenttia- ja kuinka monta vuotta kauemmaksi.

Sanna Marinin hallitus on ostamassa uusia HX-hävittäjiä kymmenellä miljardilla. Yksi HX hävittäjä kuluttaa tunnissa 50 000 litraa kerosiinia. Tämä tarkoittaa, että kun hävittäjä tekee kahdensantuntisen työpäivän, on se päästellyt ilmaan yhden satametrisen 4x4 metriä syvän ja 1500-1600 kuutioisen uima-altaallisen kerosiinia.  Allas on niin iso, että monet meistä ei ole koskaan niin pitkässä altaassa edes uinut. Yhden hävittäjän kuluttama polttoaine vastaa noin 7000 henkilöauton tankillista. Joten on syytä kysyä poliittiselta ilmastoeliitiltä miksi se syyttää tavallista kansalaista ilmaston tuhoamisesta, kun se itse poliittinen eliitti porvaripolitiikalla ja sotapolitiikalla asettaa tavallisen ihmisen osallistumisen näihin ympäristötalkoisiin lähes mahdottomaksi. Siksi HX-hävittäjähankkeesta jo ilmastosyistä ja että saadaan koko kansa mukaan ympäristötalkoisiin, on luovuttava kuten suomalaiset rauhanjärjestöt ovat vaatineet.

 

Töissä hyvä puolella

Me SKP:ssa ollaan ajateltu, että nyt tarvitaan isoja ja kiireellisiä muutoksia ilmastonmuutoksen ja laajemman ympäristökriisin torjumiseksi. Tällaisia ovat mm.

- Luonnonvaroja tuhlaavasta ja ympäristöä tuhoavasta asevarustelusta ja sotaharjoituksista luopuminen.

- Lento- ja meriliikenteen käyttämien polttoaineiden verolle saattaminen

- Joukkoliikenteen – erityisesti raideliikenteen – kehittäminen yksityisautoilun vähentämiseksi.

- Hiilen, öljyn ja turpeen polton jyrkkä vähentäminen sekä siirtyminen kohti fossiilivapaata energiatuotantoa ydinenergian käyttöä laajentamatta.

- Kestävällä tavalla tuotettujen biopolttoaineiden käyttäminen työkoneiden sekä kuorma- ja linja-autojen polttoaineena.

- Energian ja raaka-aineiden tuhlauksen lopettaminen

- Hiilinielujen lisääminen

- Talouden ekologisen rakennemuutoksen edistäminen laajalla valtion ja kuntien investointiohjelmalla.

- Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen mm. laajentamalla uhanalaisten lajien ja elinympäristöjen suojelua, estämällä metsien liiallisia hakkuita ja avohakkuita sekä laajentamalla luonnonsuojelualueita.

- Luonnonvaroja tuhlaavan ja ympäristöä pilaavan asevarustelun, sotaharjoitusten ja muun sotilaallisen toiminnan olennainen vähentäminen sekä sotilaallisen toiminnan aiheuttamien päästöjen lisääminen kansainväliseen ilmastosopimukseen.

- Kehittyvien maiden tukeminen uusien ympäristöystävällisten teknologioiden käyttöönotossa.

 

Kaikissa ilmaston ja ympäristön suojelemiseksi tehtävissä toimenpiteissä on aina noudatettavasosiaalista oikeudenmukaisuutta. Köyhiä ei saa laittaa maksamaan rikkaiden aiheuttaman ympäristökriisin laskuja. Ei Suomessa, eikä maailman laajuisesti.

 

Tarvitaan Muutosta. Haluamme olla osa ratkaisua. Olemalla hyvän puolella - töissä ratkaisun puolella voi ajoittain tuntea, että ympäristöahdistus helpottaa – tai ajoittain ainakin vaihtaa olomuotoaan.

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit