Home >> Artikkelit >> Ympäristökriisi päivittää SKP:n puolueohjelmaa

Ympäristökriisi päivittää SKP:n puolueohjelmaa

10.01.2022 - 11:15
(updated: 10.01.2022 - 13:50)
  • Liisa Taskinen
Liisa Taskinen on SKP:n varapuheenjohtaja Karhulasta. Taskinen on ehdolla aluevaaleissa Kymenlaaksossa.

SKP:n tammikuun keskuskomitean kokous avaa keskustelua puolueohjelmasta.  Monet ympäristöliikkeet ovat tahoillaan tulleet johtopäätökseen ja iskulauseeseen "Muutetaan systeemiä, ei ilmastoa." Puolueen varapuheenjohtaja Liisa Taskinen on mukana työryhmässä, jossa valmistellaan keskuskomitealle kuun lopussa esiteltävää päivitettyä puolueohjelmaa.  

- Meidän tehtävämme on osoittaa tie systeemin muutokseen. Ympäristökriisin ratkaisu on tie ulos kapitalismista, toveri Timo Jalkasen sanoin. Kun osoitamme tukemme vaikkapa Elokapina-liikkeelle, voimme myös puhutella useita heistä. Ympäristökriisi on tietenkin keskeisin asia. Vakava tilanne on vihdoin aivan viime vuosina nousut yleiseen tietoisuuteen, ja toisaalta tieteellistä tietoa karttuu koko ajan lisää.  Lisäksi ympäristökriisin aiheuttamia muutoksia näkyy jo maapallolla, enenevässä määrin. Luontokato etenee pelottavaa vauhtia, myös Suomessa. Tämä on kapitalismin kriisin ilmentymää, ja haasteena on ympäristökriisin marxilainen analyysi ja sen esittäminen oikealla tavalla ohjelmassa, sanoo Taskinen 

Varapuheenjohtaja Taskisen mukaan ympäristökriisin korostuminen ei muuta SKP:n ohjelmaa, vaan päivittää sitä. Ennen tulevaa keskuskomitean kokousta (29.-30.1.) työryhmä kokoontuu kolme kertaa.  

- Ekologinen rakennemuutos on oma alaluku, ja rauhanpolitiikka samoin III luvun Demokraattinen käänne. Tämä on tämän hetken suunnitelma. Nykyisessä ohjelmassa tämän luvun alaotsikkona on myös Sosialismi. Siitä tulee nyt oma neljäs luku, ja vastaavasti numerointi siitä eteenpäin muuttuu, konkretisoi Taskinen ohjelmatyötä ja prosessia  

Osallistu ohjelmatyöhön 

Kun keskuskomitea lähettää puolueohjelmaluonnoksen jäsenkäsittelyyn, on tärkeää, että jäsenistöllä on tilaisuus laajasti osallistua siihen.  

- Työryhmän jäsenet ovat valmiita lähtemään kentälle, tulemaan kokouksiin esittelemään luonnosta ja keskustelemaan siitä. Piirijärjestöt, osastot ja jäsenet voivat myös lähettää sähköpostitse kannanottoja ja ehdotuksia työryhmälle, ohjelma@skp.fi sanoo puolueohjelmatyöryhmän jäsen Liisa Taskinen 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Puolueohjelma + Ajankohtaista