Home >> Blogit >> Susanna Rissanen >> Eläketutkimus vääristää todellisuutta

Eläketutkimus vääristää todellisuutta

24.01.2017 - 10:00
(updated: 24.01.2017 - 10:11)

Eläketurvakeskuksen tekemä tutkimus eläkeläisten varallisuudesta tuntuu olevan tehty tarkoitushakuisesti samalla tyylillä kuin muutkin ansioihin liittyvät tutkimukset viime vuosina. Tutkimukset tehdään laskemalla kaikki tutkittavan ryhmän tulot yhteen ja jakamalla tämä laskettavien määrällä. Tällöin jää näkymättömiin tuloerojen kasvu, eli keskituloisten ja köyhien köyhtyminen, sekä pienen eliittiryhmän tulojen kasvaminen. Esimerkki tällaisesta laskentatavasta; otetaan 3 kuvitteellista eläkeläistä, yksi tienaa 1 000 000€/vuosi, toinen 1000€/vuosi ja kolmas myös 1000€/vuosi, tästä laskemalla keskiarvoksi saadaan, että yksi eläkeläinen tienaa (1 000 000€ + 1000€ + 1000€):3=334 000€.

Todellisempi tilasto saadaan laskemalla mediaaniarvo. Silloin katsotaan mikä on yleisin tuloluokka tarkasteltavassa ryhmässä. Tämä todellisen kuvan antava, mediaanin laskentatapa antaa samalla aineistolla tulokseksi, että keskiverto eläkeläinen tienaa 1000€/vuosi, koska se on yleisin tulo tässä kuvitteellisessa ryhmässä. Kärjistetty esimerkki, mutta todellinen. Tosiasiassa tilanne eläkeläisten, kuten muunkin kansanosan kohdalla on se, että hyväosaiset ovat rikastuneet samalla kun keskiluokka ja sitä köyhemmät köyhtyy. Absurdia on se, että jos rikkaat rikastuvat enemmän kuin köyhät köyhtyvät, niin keskiarvoa tuijottamalla saadaan aikaan laskennallinen harhakuva - eläkeläiset rikastuu! Mediaania katsomalla saadaan esiin ikävä todellisuus, keskivertoeläkeläinen on yhä köyhempi.

Tekijä