Home >> Blogit >> Jp V Nen >> Eurooppalainen vastarinta mahdollista myös meillä

Eurooppalainen vastarinta mahdollista myös meillä

06.01.2014 - 19:00
(updated: 02.06.2016 - 15:08)
  • Euroopan vasemmiston poliittisessa asiakirjassa kutsutaan puolueita Eurooppalaisiin vaaleihin ja yhdistymään yhteiseksi rintamaksi kuripolitiikkaa vastaan.
Euroopan vasemmiston poliittisessa asiakirjassa kutsutaan puolueita Eurooppalaisiin vaaleihin ja yhdistymään yhteiseksi rintamaksi kuripolitiikkaa vastaan. / kuva T. Koivisto

EU on suuren rahan projekti, jossa kauppa ja pääomien vapaus näyttelevät pääosia. Nykymeno ja EU-kurjistamispolitiikka uhkaavat yhteiskuntarauhaa ja demokratiaa politiikan  yksisilmäisyydellä, militarismilla ja luokkaristiriitojen kärjistymisellä.

Mistä vastavoimaa markkinoille ja kapitalismille?

Euroopan vasemmisto on mainettaan radikaalimpi 27 jäsenpuolueen ja 7 tarkkailijajäsenpuoleen politiikan tekemisen verkosto. Euroopan vasemmiston poliittisessa ohjelmassa, joka juuri joulukuussa hyväksyttiin Madridissa ollaan oikein, radikaalisti EU-sopimuksia vastaan, ollaan oikein, radikaalisti antikapitalisteja ja ollaan oikein, radikaalisti anti-imperialisteja.

SKP:n kansainvälisen toimintastrategian toinen merkittävä ulottuvuus on maailman kommunististen puolueiden ja työväenpuolueiden verkoston tapaamiset ja yhteistoiminta. Lisäksi SKP osallistuu vuosittain Pohjois-kalotti-alueen kommunististen puolueiden tapaamisiin ja pohjoismaisten kommunististen puolueiden kesätapaamisiin.

EUROOPAN VASEMMISTO KOKOAA VASTAVOIMIA

Euroopan vasemmiston poliittisessa asiakirjassa todetaan, että autoritääriset väärinkäytökset uhkaavat tänään demokratiaa Euroopassa. On totta, että vasemmistovoimia, ay-liikettä ja joukkoliikkeiden toimintaa on pyritty estämään ja media on hyökännyt kansanvaltaisia vaatimuksia vastaan siellä missä suurta markkinoiden vastavoimaa on osoitettu; Kreikassa, Espanjassa ja Portugalissa.  On totta että media hyökkää vaihtoja ja vastarintaa vastaan myös Suomessa. Tänään Helsingin Sanomat jättää kommunistisen vaihtoehdon kokonaan pois EU-vaalien uutisoinnista.

Mutta totta on myös se, että portugalilaisten opettajien ammattiyhdistys pystyi viime kesänä huojuttamamaan maan hallitusta yleislakolla ja ministereitä tippui palleilta. On totta, että Espanjan vasemmiston ja kommunistien radikaali yhteistyö puolueina ja yhteistyö joukkoliikkeiden kanssa näkyy jo merkittävästi kasvavina kannatuslukuina. On totta, että kriisi voi olla myös uuden vasemmistolaisen nousun ja yhteistyön katalysaattori kuten Kreikan taisteleva vasemmistolainen Syriza on osoittanut. Nyt Syriza tarkoittaa merkittävää yhteiskunnallista muutoksen mahdollisuutta. Se edustaa monelle politiikan suunnan muutosta ja monelle se on radikaalin vasemmistolaisen yhteistyön konkreettinen työväline.

Vaikkakin työväenluokkaan, työssä käyviin ja palkkatyöläisiin ja meidän oikeuksiin ja hyvinvointiin kohdistuu yhtenäistä kansainvälistä painetta ovat tilanteet maista riippuen hyvin erilaiset johtuen maiden yhteiskunnallisista kehityksistä, ay-väen perinteistä ja vallanjaon suhteista. Tämä asettaa luonnollisesti Euroopan vasemmistolle haasteita. Pohjoisessa radikaali vasemmisto, SKP asettaa EU-vaaliehdokkaita hyvinvointivaltion puolesta, vaatii samoin kuin Euroopan vasemmisto irtaantumista EU:n sopimuksista ja uuden demokraattisen ja tasa-arvoisen Euroopan rakentamista.

Euroopan vasemmistossa on otettu uusia askelia kohti tiiviimpää ja konkreettisempaa Euroopan laajuista yhteistyötä. Keskeisintä Euroopan vasemmiston luokkataistelun ja työn organisoinnissa on ymmärtää, että emme puhu vain Euroopan Unionin maiden työläisten oikeudesta parempaan vaan tavoitteemme on aidosti internationaali ja puhuttaessa Euroopasta itse EU edustaa liian suppeaa ja rajattua aluetta.

Euroopan vasemmiston poliittisessa asiakirjassa huomioidaan positiivinen kehitys jossa joukkoliikkeet ovat entistä paremmin voineet kohdata toisiaan kansainvälisellä yhteistyön kentillä. Euroopan vasemmiston toverien toiminta ammattiyhdistysliikettä eteenpäin kehittävänä voimana on tärkeää. Merkittävää on myös ETUC:in eli Eurooppalaisen ammattiyhdistysliikkeen uusi vastakkainen asento suhteessa EU:n johtolinjoihin. ETUC:in selkä irtiotto talouden vakausmekanismien politiikkaan ja EU-kurjistamispolitiikkaan kokonaisuudessaan kertoo vaihtoehtojen uusista näköaloista.  

EUROOPPALAINEN RADIKAALI AMMATTIYHDISTYSLIIKE

ETUC The European Trade Union Confederation on vuonna 1973 perustettu eurooppalainen ammattiyhdistysliikkeen kattojärjestö johon kuuluu 85 ay-organisaatiota 36 Euroopan maasta. Suomessa ETUC:iin kuuluvat Akava, SAK ja STTK.

ETUC:in uusi asento on johtanut työläisten uudelleen aktivoitumiseen Euroopassa. Tästä kertoi marraskuun 2012 hyvin koordinoidut yleislakot Etelä-Euroopassa, toiminnasta 23 maassa ja tapahtumista tuhansissa Eurooppalaisissa kaupungeissa. Suomessakin kriittinen ay-verkosto oli mukana järjestelyissä ja taisin itsekin innostua Hakaniemen torilla puhumaan.

ETUC yhdistä eturintamaa, joka ajaa työväenluokan asioita, toimii puhujalavana myös erilaisille joukkoliikkeille, feministeille, ympäristöaktivisteille ja useille poliittisille muutosvoimille vaikka ei EU:n rakenteita pyrkisikään romuttamaan. Tällainen vastarinta voimistaa kuitenkin kriisin vastaista toimintaa ja vahvistaa hegemonista vastaiskua uusliberalistisille oikeistovoimille, joille meillä Suomessakin on tarvetta.

Pian eivät suomalaiset ay-virkamiehet selviä sillä, selittelyllä että ovat mukana yhteiseurooppalaisessa luokkataistelussa lähettämällä esim. metallin nuoria ja ay-eliittiä Brysseliin plakaattien kanssa.

Plakaatit on saatava nyt meidän omille kaduille ja on kysyttävä samaa jota ETUC:in puheenjohtaja, myös Euroopan vasemmiston kongressissa puhunut Bernadett Ségol kysyy ” Me ammattiyhdistysliikkeessä emme usko että kriisi olisi vuonna 2014 ohi. Meidän on kysyttävä toisin. On kysyttävä, että kenellä ei ole enää ongelmia – taloudella vai ihmisillä? Tällä kohtaa tuntuu siltä kuin Ségol olisi pitänyt SKP:n edustajakokouskirjaa työpöydällään koska vaatimus taloudesta ihmistä varten eikä toisin päin on myös eurooppalaisen ammattiyhdistysliikkeen vaatimus tänään..

Ségolin mielestä Euroopan unioni nykymuotoisena on erittäin huono juurikin sen sosiaalisissa ulottuvuuksissa. Ihmiset eivät hyväksy EU:n nykysuuntaista kehitystä joka on vihamielinen sen kansalaisilleen. Poliittisten johtajien on näytettävä, että leikkaamisen sijaan alettaisiin suojella työläisiä, ettei kaikessa olisi kysymys markkinoiden vapauksista. Että tarvitaan parempaa sosiaaliturvaa ja toimivaa perusturvaa – Siinä Ségolin tiivistää miksi eurooppalainen ammattiyhdistysliike on tänään liikkeellä ja miksi eurooppalainen ammattiyhdistysliike ETUC on päättänyt kutsua koolle huhtikuun 4. päivä kaikkia eurooppalaisia ay-aktiiveja ja muutosvoimia yhteiseen toimintatapahtumaan. Kampanjan kutsussa sanotaan että finanssikriisiä, nykykriisiä ei voida selättää ilman sosiaalista muutosta ja ilman että puututaan ihmisten todellisiin ongelmiin. Haluan haastaa Sailan kautta vasemmistoaktiivit, meidän SKP:n tiedostavat joukkoliikkeissä toimivat toverit, SAK:n AKAVA:n ja STTK:n toverit ottamaan omalta osaltaan näkyvää ja uutta asentoa – tuota ETUC:in uutta kuripolitiikan vastaista asentoa ja järjestämään huhtikuussa eri puolella Suomea puhujalavoja ja tilaisuuksia, joissa nostetaan esille toisenlaisen työväenpolitiikan tekemisen mahdollisuus ja irtisanoudutaan oikeistovoimien luomasta apatiasta.

Euroopan vasemmistolla on perinne järjestää Alter Summit- vaihtoehtoisen joukkotoiminnan tapahtumia ja tilaisuuksia. Viimeksi sellainen järjestettiin meille sekä vasemmistoliitolle harmillisesti meidän edustajakokousten aikaan. Ensi syksynä 2014 Euroopan vasemmisto järjestää taas Alter Summit-tilaisuuden, joka kokoaa yhteen merkittäviä vasemmistovoimia, joukkoliikkeitä, ammattiyhdistysliikettä, intellektuaaleja ja taiteilijoita. Tämä on tapahtuma, joka meidän kannattaa kirjata ylös toimintasuunnitelmiimme ja katsoa miten voimme siihen osallistua ja miten sitten tilaisuuden kokemukset ja johtopäätökset saadaan paikallispolitiikan käyttöön ja muutosvaatimukseksi kotikuntiin.

EUROOPAN VASEMMISTON VAIHTOEHTOINEN TIE ULOS KRIISISTÄ

Euroopan vasemmiston poliittisessa asiakirjassa kutsutaan puolueita Eurooppalaisiin vaaleihin ja yhdistymään yhteiseksi rintamaksi kuripolitiikkaa vastaan. Euroopan vasemmiston tie ulos kriisistä perustuu irtaantumiseen uusliberalistisista opeista ja politiikan suunnan muuttamiseen kohti solidaarisempaa ja kestävää Eurooppaa jossa finanssimarkkinoita hallitaan globaalisti, jossa huomioidaan mm. Kiinan, Venäjän ja muiden Brics maiden kasvava rooli.  

Euroopan vasemmistolla on myös ajankohtainen haaste ymmärtää Etelä-Euroopan muutosten lisäksi Latinalaisen Amerikan vasemmiston menestystä.  Hyviä dialogisuhteita Latinalaisen Amerikan maiden edistyksellisiin muutosvoimiin ja elävää yhteyttä Sao Paulon foorumiin tulisi konkretisoida ja vastarinnan ja vaihtoehtojen läpimenot, todelliset yhteiskunnalliset muutokset kuten Ecuadorissa, Boliviassa ja Venezuelassa pitäisi ei pelkästään kokea inspiraationa ja esimerkkeinä siitä, että toisenlainen vasemmistolainen politiikka on mahdollista mutta myös impulssina siitä, että mekin kaukana Euroopassa ja vielä kauempana pohjolassa omassa yhteiskunnallisessa tilanteessamme voimme valita saman vallankumouksellisen ja  radikaalin rehellisen vasemmistolaisen ja yhteistyöhön pohjautuvan muutoksen tien kuten toverit lattareissa ja meikin voimme kaataa kapitalismin. 

Euroopan vasemmiston poliittisessa asiakirjassa yksi keskeinen nimittäjä on työllisyys ja sosiaalinen, ekologinen ja solidaarinen kehitys.  On otettava uusi suunta, jossa talous on ihmistä varten. On toisenlaisen politiikan aika, jossa kunnioitetaan kansallista itsemääräämisoikeutta ja demokraattista kehitystä. Euroopan vasemmiston puolueet ovat osa sitä muutosvaatimusta, jossa yhteistyö perustuu osallistumiseen ja rauhankulttuuriin.

HAASTE MARKKINATALOUTEEN SOPEUTUNEELLE VASEMMISTOLLE

Euroopan vasemmiston kongressi toi muutosvaatimuksen meille laajalle vasemmistolle samaan pöytään ja samalle puhujalavalle

Tämä toi politiikan paikallisen taistelun kasvotusten kansainvälisen internationaalin luokkatietoisen toiminnan kanssa. Tästä ei voi seurata muuta kuin vasemmistolaisten voimien yhdistymistä ja voimaantumista. Euroopan vasemmiston poliittinen johtopäätös on yhteistyön johtopäätös.

Suomessa tämä tilaisuus, Maanantaiklubi Milenkassa on seurausta ja tulosta tuosta hengestä. On hienoa jatkaa Euroopan vasemmiston yhteistyötä vasemmistonaisten puheenjohtaja, vasemmistoliiton Saila Ruuthin kanssa.

Omassa puheenvuorossani Madridissa kuvasin eurooppalaisen vasemmiston tilannetta perheen arjeksi. We are family ja taisin sanoa että I got all the sisters with me – Kyllä Ja kyllä sanoin myös että perheessä pitää olla luottamusta ja mahdollisuutta olla oma itsensä. Kyllä kommunistien rooliin politiikassa kuuluu luokkatietoinen asioiden tarkastelu. Perheen yhteisen hyvinvoinnin nimissä, suomalaisen työväen luokan hyvinvoinnin nimissä ja rehellisyyden nimissä.

Vasemmistonaisten kannanotto kunta-alan työn puolesta marraskuussa 2013 on arvokas avaus joka varmaan yhdistää laajaa vasemmistoa. Kannanotossa sanotaan, että Kuntien tulevaisuutta koskevissa päätöksissä etusijalle on nostettava hyvät palvelut sekä kuntatyöpaikat. Kunnat ovat merkittävä naisten työllistäjä: kuntien työntekijöistä keskimäärin 80 % ja joillain sektoreilla jopa 90 % on naisia. Koko laaja vasemmisto on varmasti vasemmistonaisten kanssa samoilla linjoilla siitä, että lähtökohtana sote- ja kuntauudistukselle on oltava julkisesti tuotetut ja saumattoman kokonaisuuden muodostavat lähi-, perus- ja erikoispalvelut sekä työntekijöiden aseman turvaaminen. SKP:n Eurovaaliehdokkaat ovat varmasti samaa mieltä vasemmistonaisten kanssa hyvinvointivaltiosta, jossa julkinen sektori tuottaa verovaroilla rahoitetut kaikkien tarvitsemat palvelut.

Haluan tämän yhteisymmärryksen lisäksi haastaa Sailan, siskot ja vasemmistoliiton ottamaan vielä kuitenkin selvää poliittista irtiottoa Kataisen hallituksen EU-kurisopimusten linjoista, irtiottoa porvaripelistä ja juuri siitä uusliberalistisesta linjasta, jota Madridin kokouksen perusteellakin koko Euroopan vasemmisto, eurooppalainen ammattiyhdistysliike, ETUC, ATTAC ja monet muut edistykselliset voimatkin vastustavat.

JP Väisäsen alustus 6.1.2014 Maanantaiklubilla yhdessä vasemmistoliiton Saila Ruuthin kanssa.

Kirjoittajan blogipostaukset