Home >> Blogit >> Petra Packal N >> Tampere työhyvinvoinnin asialle

Tampere työhyvinvoinnin asialle

21.02.2017 - 13:15
(updated: 21.02.2017 - 13:30)
  • Petra kuntavaaleissa
SKP:n pääsihteeri Petra Packalén

Ihmisten työssä jaksaminen koostuu monista erilaisista asioista. Tietyt asiat ovat kuitenkin lähes kaikille työntekijöille tärkeitä. Työn varma jatkuvuus luo turvallisuuden tunnetta ja ammattitaidolla tehtyyn työhön on oltava tarpeeksi aikaa sekä hyvin toimivat työvälineet. Työturvallisuus on usein vaakalaudalla, kun kiirettä pusketaan päälle samalla kun resursseja leikataan. Nykyinen hallituksemme on ottanut asiakseen heikentää työntekijöiden oloja lähes kaikilla mahdollisilla tavoilla. Monia palvelualojen valtionyhtiöitä, kuten Postia ja rautatieliikennettä, ajetaan alas kiihtyvällä tahdilla. Kunnat on jätetty talousahdinkoon ja tämä on heikentänyt tuntuvasti kuntien palveluissa työskentelevien oloja.

 

Tampereen kaupunki, kuten muutkin kunnat ovat tärkeässä asemassa työpaikkoja luovana ja työehtoja kunnioittavana työllistäjänä. Harmillisesti suunta on ollut jo pitkään eri ja vakituiset, kokopäiväiset työpaikat kunnissa ovatkin vähentyneet. Niin sanotussa kuntouttavassa työtoiminnassa pidetään jatkuvasti ihmisiä, jotka olisivat työkykyisiä. Tämän lisäksi työtoimintaa käytetään myös taloudellisen hyödyn tuottamiseen, joten kunnat rikkovat säädöksiä useassakin kohtaa.

 

Kilpailukykysopimus purettava

 

Niin sanottu kilpailukykysopimus on vaikuttanut lähes kaikkiin aloihin työehtoja heikentäen, niin yksityisellä kuin julkisella puolellakin. Yksi räikeimmistä sopimuksen myötä tulleista työehtojen heikennyksistä oli työajan lisääminen palkkaa nostamatta. Ammattiliittojen johtoportaassa on oltu suopeita niin näille, kuin monille muillekkin työnantajajärjestöjen ajamille heikennyksille. Herää kysymys, kuinka ay-liike muutetaan kokonaisuudessaan työväen puolelle? Ammattiosastoissa kyllä taistelutahtoa usein löytyy.

 

Naiset väsyvät töissä

 

Tilastojen mukaan kaikista pätkätöitä tekevistä suurin osa on naisia. Tämä luo kaiken ikäisille naisille näköalattomuutta elämään ja saattaa johtaa vakaviin ongelmiin mm. syrjäytymisen muodossa. Naisten töissä jaksaminen on ollut jo pitkään vaakalaudalla, eikä uudet tavat tuottaa palveluja ole ainakaan auttaneet asiaa. Sote-uudistus toisi niin sanotun keskittämisen myötä mukanaan yhä enemmän leikkauksia naisvaltaisille aloille ja ajaisi jo valmiiksi palkkakuopassa olevia toimeentulon rajoille. Heikennysten sijaan kuntatyöntekijöiden palkkoja olisi nostettava ja heidän hyvinvointiinsa tulisi panostaa. Kilpailukykysopimus tulisi purkaa jo niilläkin perusteilla, että arvoisa toinen osapuoli ei ole pitänyt kiinni lupauksistaan. Oikeistohallitus kaavailee yhä uusia leikkauksia.

 

Hyvinvointia työtä jakamalla

 

Suomen historiassa työaikaa on lyhennetty vähitellen. Tällä on ollut suurta merkitystä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kasvuun. Kuuden tunnin työpäivän kokeiluista on ollut maailmalla positiivisia kokemuksia. Tampereella tulisikin kokeilla kaupungin omien työntekijöiden keskuudessa 6h+6h työaikamallia. Kokeilu voidaan toteuttaa ansiotasoa alentamatta, sillä sairauspoissaolot vähenevät, työn tuottavuus kasvaa ja työn jakaminen edistää työllisyyttä ja näin ollen lisää tuloveroja. Myös muita keinoja tarvitaan kuntien nostamiseksi pois talousahdingosta. Osa näistä ei ole kuntien omassa päätäntävallassa, mutta niistä on silti hyvä puhua myös kuntavaalien yhteydessä. Päätöksiä kuntien rahoituksen leikkaamiseksi on tehty jo pitkään. Ilman valtionosuuksien leikkaamista kunnilla ei olisi tällä hetkellä erityisiä talousongelmia, joten leikkaukset tulisi perua ja osuutta yhteisöverosta korottaa. Kunnille on annettava oikeus kerätä pääomatuloveroja ja kunnallisvero on muutettava progressiiviseksi. Omaa, tuottavaa liiketoimintaa ei saa myydä yksityisille. Kaikilla näillä keinoilla saadaan Tampereellakin kuntatalous kuntoon ja työntekijöiden hyvinvointia eteenpäin!

Kirjoitus on julkaistu Näköala-lehdessä 1/2017

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit