Home >> Artikkelit >> Petra Packalénin vappupuhe - Kohti sosialismia ja parempaa tulevaisuutta!

Keywords:

Petra Packalénin vappupuhe - Kohti sosialismia ja parempaa tulevaisuutta!

01.05.2020 - 08:15
  • Petra Packalén vappu 2017 puhe

Hyvät toverit!

Työväen juhlaa vietetään tänä vuonna historiallisen erilaisella tavalla. Punaliput eivät liehu marsseilla ensimmäistä kertaa lähes sataan vuoteen. Lapuan liikkeen myötä 1930-luvulla työväen vapputapahtumien järjestämistä hankaloitettiin ja vuonna 1934 punalippujen käyttö kiellettiin lailla kokonaan. Talvisodan jälkeen ne saatiin ottaa jälleen käyttöön.

Tällä kertaa syynä ei onneksi ole punalippujen kielto, vaikka aina on muistettava historian tapa toistaa itseään. Nyt punaliput liehuvat suoraan ihmisten koteihin netin välityksellä ja erilaisia vapun livestriimejä on luvassa useampiakin. Tiedonantaja on mukana historiallisessa vappulähetyksessä Suomen kommunistisen puolueen ja Kommunistinuorten kanssa.


Suomella on varaa hoitaa koronakriisi, kun rahat siihen otetaan oikeista paikoista. Valtion ja kuntien rooli on vain korostunut epidemian edetessä ja vapaiden markkinoiden nimeen vannovat huutavat nurinkurisesti valtiota apuun. Viime vuosikymmenien jatkuvat leikkaukset kuntapalveluista näkyvät nyt terveyskriisinä, jota ei voi ratkaista ilman tuntuvaa ja nopeaa tukea kuntien talouteen.

Tällä hetkellä hallituksen kunnille lupaama lisärahoitus on riittämätön. Se tulee vähintäänkin kaksinkertaistaa jo ennen kesää. Lisäksi tarvitaan rahoitusta kunta-alan palkkojen korottamiseen ja etulinjassa epidemiaa torjuvien koronalisään. Valtion toimesta on taattava, että kehitteillä olevia rokotteita ja lääkkeitä tulee maksutta tai edullisesti jokaisen saataville.

Kaikkeen tähän on rahaa, kun se otetaan sieltä, missä sitä on. Julkista taloutta voidaan vahvistaa rikkaita verottamalla, sillä pääomien verotuksessa olemme edelleen jopa EU:n keskitason alapuolella. Suomessa ei siis missään nimessä veroteta liikaa sieltä, mihin rahaa on kasaantunut isoja määriä. Sellaista puhetapaa toki herrat haluavat ylläpitää.

Kuntien tulee myös saada oikeus verottaa pääomia suoraan. Varsinkin tilanteessa, jossa lähinnä vain valtiolla on pääsy verottamaan kasaantuneita pääomia, mutta joka samanaikaisesti kuristaa kuntia hengiltä leikkauksilla. Tällaiset uudistukset verotukseen koskisivat vain pientä ja pienemmälläkin varallisuudella hyvin toimeentulevaa kansanosaa.

Osansa varoja kriisin hoitoon toisi myös HX-hävittäjähankinnoista luopuminen. Hävittäjämiljardit on otettava kokonaisuudessaan hyötykäyttöön, eikä vain siirtää hankintaa eteenpäin. Koronakriisillä tulee olemaan vaikutuksia maamme talouteen vielä pitkään. Meillä on edessämme maailmanlama. Arviolta 25-30 miljardin elinkaarikustannukset hävittäjistä tulevat myös lähivuosina parempaan tarpeeseen esimerkiksi terveydenhoidossa ja työttömyyden ehkäisyssä.


Koronakriisin ratkaiseminen ja uusien kriisien ehkäiseminen edellyttää nykyisen talous- ja valtajärjestelmän, kapitalismin, perusteellista muuttamista ja toiseen vaihtamista. Se tarkoittaa muun muassa koko yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisten alojen yhteiskunnallista omistusta, demokratian ulottamista talouden alalle, omavaraisuuden ja paikallistalouden vahvistamista, työn uudelleenjakamista työaikaa lyhentämällä ja kunnollisen perusturvan takaamista kaikille.

Suomen kommunistinen puolue kutsuu tänä vappuna viettämään taistelevaa työväen vappua. Jokaisessa työväenpuolueessa on otettava askel vasemmalle, mikäli halutaan lähteä parempien työehtojen, palvelujen ja perusturvan tielle. Olemme sen myös velkaa nuorille, joiden huoli ilmastosta ja ympäristöstä on viime vuosina noussut ja johtanut toimintaan. Tässä vaiheessa ei tarvita yhtään uutta yleispuoluetta, vaan vahvoja suunnan muuttajia, jotka eivät ole valmiita porvarien esittämiin, loputtomiin kompromisseihin.

Kohti sosialismia ja parempaa tulevaisuutta!

Hyvää ja taistelevaa työväen vappua kaikille!

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista