Home >> Blogit >> Petra Packal N >> Laajempi joukkoliikenne hyödyttää jokaista

Laajempi joukkoliikenne hyödyttää jokaista

14.02.2019 - 12:00
(updated: 14.02.2019 - 12:41)
  • Lähijuna talvimaisemassa kuva Vr Group
Kirjoittajan mielestä myös Pirkanmaalle tarvittaisiin lisää lähijunaliikennettä / kuva VR Group

Joukkoliikenne on yksi niistä palveluista, joka laajentuessaan ja halventuessaan tuottaa tuplasti hyvinvointia. Se nimittäin on hyväksi sekä ihmisyhteisöille sosiaalisesti, että ympäristölle ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Suomessa joukkoliikenteen laajentaminen on jo pitkään keskittynyt isoihin taajamiin ja trendi on ollut yksityistämisen suuntaan. Tämä on tarpeen muuttaa, ja suunnata joukkoliikennettä yhä enemmän julkisrahoitteiseksi ja maakuntia kokonaisuudessaan paremmin palvelevaksi.

Joukkoliikenteen on toimittava myös kasvukeskusten ulkopuolella. Pirkanmaalla on runsaasti mahdollisuuksia avata uusia lähijunaseisakkeita.

Raideliikenne laitettava kuntoon

Joukkoliikennettä täytyy kehittää raideliikenteeseen keskittyen. Käytöstä poistuneita ratayhteyksiä on palautettava käyttöön ja olemassa olevat radat pitää hyvässä kunnossa. Uusien ratahankkeiden vaikutuksia on selvitettävä tarkemmin ja niissä on otettava huomioon paremmin myös matkustajaliikenne. Vaikka raiteille olisi hyvä suunnata enemmän myös tavarakuljetusta nykyisen rekkarallin sijaan, on uusien ratayhteyksien hyvä palvella myös matkustajia.

Yksi julkisten palveluiden kulmakivistä, VR, on ollut jo pitkään leikkauspolitiikan alla. Tämä on johtanut työntekijöiden vähentämiseen ja sitä kautta myös palvelun huonontumiseen. Näin oikeistohallitus on keinotekoisesti saanut aikaan yksityistämisen tarvetta. Suunta on sama useissa muissakin valtionyhtiöissä.

Kaikki toimet VR:n ja rautatieverkoston yksityistämiseksi on torjuttava. Radat ja raideliikenne kuuluvat niihin kansallisesti tärkeisiin resursseihin, jotka on pidettävä yhteisomistuksessa. Näiden yksityistäminen on maailmalla aina johtanut hintojen nousuun ja turvallisuuden vaarantumiseen.

 

Lisää työmatkajunailua Pirkanmaalle

Joukkoliikenteen on toimittava myös kasvukeskusten ulkopuolella. Pirkanmaalla on runsaasti matkustajaliikennettä radoilla, joissa on mahdollisuus avata uusia lähijunaseisakkeita. Aikataulut näihin on suunniteltava hyvin työmatka- ja koululiikennettä palvelevaksi.

Tesoman keskustaan on jo junaseisake suunnitteilla ja projekti onkin oikein kannatettava. Uuden seisakkeen voi tämän lisäksi perustaa aluksi ainakin Sääksjärvelle, Ylöjärvelle, Kangasalle ja Oriveden Hirsilään. Samalla junavuoroja Nokialle ja Lempäälään täytyy lisätä ja Pirkanmaalle tuoda omat lähijunat etelän suuntaan kulkevien lisäksi.

Niille paikoille maakunnassamme, johon rataverkko ei jo ylety, on turvattava hyvä joukkoliikenne linja-autoilla ja esimerkiksi kutsupohjaisen liikenteen ja yhteisomisteisten autojen avulla. Joukkoliikenteen ei ole tarkoitus tuottaa voittoa, vaan hyvinvointia ihmisille ja luonnolle. Siksi julkisen rahoituksen kaikille joukkoliikenteen muodoille on oltava nykyistä paljon suurempi.

Suomen kommunistisen puolueen tavoitteena on maksuttomaan joukkoliikenteeseen siirtyminen asteittain koko maassa. Pirkanmaan kunnat voivat olla tässä esimerkkinä ja pyrkiä yhdessä maksuttomuuteen linja-autoliikenteessä. Asiaa helpottaa, kun eduskuntaan valitaan kuntien valtionosuuksien lisäämisen kannalla olevia SKP:n ehdokkaita. Samalla annat äänesi myös laajemmalle, toimivammalle ja maksuttomuuteen tähtäävälle raideliikenteelle.

 

Kirjoittaja Petra Packalén on ehdolla eduskuntavaaleissa Pirkanmaalla
Kirjoitus on julkaistu Tampereen Näköala -lehdessä 01/2019

 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit