Home >> Blogit >> Jp V Nen >> Taiteilijan työn tunnustaminen vahvistaa taiteen vaikuttavuutta yhteiskunnassa

Taiteilijan työn tunnustaminen vahvistaa taiteen vaikuttavuutta yhteiskunnassa

09.07.2017 - 11:45
(updated: 09.07.2017 - 12:36)
SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisäsen mielestä kuntien pitäisi ottaa oppia valtiolta ja alkaa palkata taiteilijoita töihin kuntiin ja kaupunkeihin.

Helsingin kulttuurijohtaja Stuba Nikula väittää, että taiteen vaikuttavuus yhteiskunnassa kasvaisi, jos taiteilijoiden laajemmat lahjakkuudet alettaisi ottaa käyttöön perinteisen taiteilijatyön ohella. (Sitran kulttuurin valtionosuusjärjestelmään liittyvät alustukset 7.7.) Postissa sama tarkoittaa sitä, että postinkantaja leikkaa jo nurmikkosi.  

Sitra on se sama itsenäisyyden juhlarahasto, joka promosi terveyskioskeja ja vaati ettei Suomen kommunistinen puolue (SKP) saisi julkisessa kritiikissään terveyskeskuspalvelujen yksityistämis- ja alasajokritiikissä käyttää käsitettä kioski (2013). Kun SItra kommunistien katutempauksien seuraamiseltaa ehtii keskittyy se ja Sitrassa 130 töissä olevaa visionääriä Suomen kehittämiseen hiilineutraali kiertotalouden työelämän  sekä kestävä talouden ja uudistumiskyvyn kysymyksissä.  

Taiteen vaikuttavuutta voimistamaan Nikula esittää taiteilijakoulutukseen taiteilijuudesta poikkeaville taiteen käytön aloille erikoistumisjaksoja, opiskelijavalintakriteerien uudistamista ja opettajien samansuuntaista kehittämistä. Nikula on taideyliopiston hallituksen jäsen.

 

Kulttuurijohtaja Nikulan ajattelussa ei juuri näytä olevan sijaa taiteen autonomialle – sille,  että taide olisi jotain sellaista radikaalia, joka määrittelisi itse itsensä, ei olisi riippuvainen hallitsevista poliitikoista tai taidebisneksestä. Taiteilijan näkökulmasta on kohtalokasta, että Nikulan  visioon taiteen vaikuttavuudesta  ei ole mahtunut ajatusta  taiteesta työnä, jota valtiollisten tai kunnallisten kulttuuripalvelujen tulisi ostaa.   

 

Taiteilijan työn tunnustaminen vahvistaisi taiteen vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Yksi tapa tunnustaa taiteilijan työ Helsingissä on alkaa palkata taiteilijoita töihin kaupunkiin taiteilijoina. Enemmän kuin taiteen vaikuttavuutta yhteiskunnassa Stuba Nikulan visio vahvistaa kapitalismin kulttuurimarkkinoita ja pakottaa taiteilijat pelleiksi erilaisiin taiteen supermarketteihin. 

Lue linkistä kulttuurijohtaja Stuba Nikulan kirjoitus Sitran sivuilta

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit