Home >> Blogit >> Tuukka Koirikivi >> Yhteistyön Eurooppa

Yhteistyön Eurooppa

09.05.2014 - 16:42
(updated: 02.06.2016 - 15:08)

Europarlamenttivaalit lähestyvät päivä päivältä. Viime viikkoina on käyty paljon keskustelua eri medioissa EU:n tulevaisuudesta ja Suomen asemassa unionissa. Valtamediassa kuitenin tunnutaan kiertävän olennaisinta kysymystä kuin kissa kuumaa puuroa,eli sitä, mitä EU:ssa itsessään on rakenteellisesti vikana.

Useissa keskusteluisssa myönnetään, että EU:ssa on ongelmia jotka tulisi korjata. Ongelmiksi luokitellaan euro ja rahaliitto, Etelä-Euroopan tilanne joskus myös parlamentin vähäinen valta ja epädemokraattisuus päätöksenteossa.

Valitettavasti tärkein asia jää kuitenkin huomiotta: EU:ssa ei vain ole ongelmia, vaan niitä syntyy koska unioni on jo rakenteeltaan ja lähtökohdiltaan täynnä ongelmia.

Suurin ongelma Euroopan unionissa on, että se nimenomaan perustuu suurpääoman etujen ajamiselle. Se luotiin toisen maailman sodan jälkeen hiili- ja terästeollisuuden välisen kaupan edistämiseksi. Sillä ei ollu alunperinkään tarkoitus luoda hyvinvointia tai rauhaa Eurooppaan vaan edistää vapaata kilpailua purkamalla tulleja ja kilpailulle haitaksi olevaa lainsäädäntöä.

Nykyään EU toki on muuttunut mutta peruslähtökohdat ovat samat. Vapaa liikkuminen toki edistää tavallisten ihmistenkin matkustamista. Schengen-aluetta ei kuitenkaan olla luotu ihmisten vapaan liikkumisen takia vaan ennen kaikkea teollisuuden tarpeisiin. Tullimaksujen ja raja-asemien poistaminen nopeuttaa tavaran liikkumista unionin sisällä ja vähentää kustannuksia.

Kyllä, SKP sanoo vaalisloganissaan EI EU:lle! Emme kuitenkaan tarkoita, etteikö yhteistyötä pitäisi olla. Kommunistit jos ketkä kannattavat yhteistyötä ja rauhaa eri ihmisten välille kansallisuudesta ja etnisestä taustasta riippumalla. Nykyinen unioni ei kuitenkaan palvele näitä tarpeita. Se hyödyttää suurteollisuutta ja suuria pankkeja. Kärsijänä ovat tavalliset ihmiset, jotka Suomessakin saavat kärsiä Troikan politiikan vaikutuksista budjettileikkausten muodossa, Etelä-Euroopasta puhumattakaan.

Minä haluan yhteistyötä. Haluan yhteistyötä ihmisten, en pankkien välille. Taloa on turhaa remontoida jos sen perusteet on tehty väärin. On purettava nykyinen järjestelmä ja luotava uusi ihmislähtöinen Eurooppa, jossa valta ei ole keskittynyt eliitille vaan asioista päätetään aidosti yhdessä.

Sanon siis: Ei EU:lle, kyllä ihmisten väliselle yhteistyölle ja solidaarisuudelle!

Tekijä

Kirjoittajan blogipostaukset