Home >> Blogit >> Jp V Nen >> Stoppi Räsäsen kristillispopulismille

Stoppi Räsäsen kristillispopulismille

05.07.2016 - 13:57
(updated: 04.08.2016 - 10:05)
  • SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisäsen mielestä räsästen ja soinien vähemmistöihin kohdistuvat tölväsyt on torpattava tuoreeltaan
SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisäsen mielestä räsästen ja soinien vähemmistöihin kohdistuvat tölväsyt on torpattava tuoreeltaan / kuva SKP arkisto

Kristillisdemokraattien Päivi Räsänen väittää uudessa kirjassaan, että ” Tänä aikana toteutetaan ihmiskoetta jonka tavoitteena on murtaa kahden eri sukupuolen sukupuolijärjestelmä.”

Räsänen itsekin osallistuu eduskunnassa mainitsemaansa ihmiskokeeseen. Jotkut kutsuisivat Räsäsen ihmiskoetta asianmukaisena ihmisoikeuksien edistämisenä. Jotkut pitävät kristillisten ihmiskoetta demokratiakehityksenä. Räsänen on puolueensa (Kristillisdemokraatit) kanssa ottanut asiassa valtavirrasta poikkeavan linjan.

Siinä missä oman politiikkansa kritiikissä perussuomalaiset eivät välitä rasistin leimasta ovat kristillisdemokraatit päättäneet alkaa voimakkaammin kerätä ääniä siltä kansan osalta joille homoseksuaalisuus on edelleen syntiä.

Päivi ja Niilo Räsäsen yhdessä kirjoittama kirja ”Mistä on kysymys? Avioliitto” avaa ihmisoikeuksien näkökulmasta syrjivän ja ahdistavan kuntavaalikampanjan ja haastaa seuraavaksi perussuomalaiset uuteen ylilyöntiin ja vähemmistöjen tölväisyyn.

Queer feministinen vastaisku

Tulen juuri Euroopan vasemmiston puheenjohtajien kokouksesta Pariisista (1.7.). Valmistelemme parhaillamme 30 eurooppalaisen vasemmistolaisen, kommunistisen ja punavihreän puolueen toimin uutta ja ajankohtaista poliittista asiakirjaa Euroopan vasemmiston kongressiin joulukuussa 2016.

Meille on selvää, että Euroopan vasemmisto on feministinen puolue, joka työväenliikkeen ikiaikaisten tavoitteiden mukaan tekee työtä ja toimii sellaisen yhteiskunnan puolesta, jossa ketään ei sorreta ja jossa tasa-arvo ihmisten kesken on työlistamme kärjessä. Euroopan vasemmiston sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen työryhmä kokoontui juuri Brysselissä (3.7.) työstämään Euroopan vasemmiston poliittista asiakirjaa HLBTQI-perspektiivistä.

Me Suomen kommunistisessa puolueessa pidämme tärkeänä, että vähemmistöihin kohdistuvat räsästen ja soinien hyökkäykset argumentoidaan heti tuoreeltaan alas. Olemme eurooppalaisessa vasemmistossa erittäin huolissamme koko Euroopassa kasvavasta uusliberalismista, rasismista ja oikeistopopulismista – eurooppalaisista räsäsistä ja soineista.

Euroopan vasemmiston Pariisin kokous vahvisti sen, että tämä huoli oikeistopopulismin ja uusliberalistisen politiikan aloitteista saa meidät myös toimimaan tiiviimmin ja paremmin yhteisenä eurooppalaisena rintamana. Me Euroopan vasemmiston puheenjohtajat päätimme  juuri Pariisissa yhteisestä lausunnosta ja toiminnasta vapaakauppasopimuksia TTIP ja CETA vastaan.

Päivi Räsänen vie uuden kirjan populismillaan puolueensa eurooppalaiseen oikeistopopulistiseen leiriin. SKP kutsuukin tässä tilanteessa kaikkia edistyksellisiä, demokraattisia yhteistyövoimia taisteluun kristillispopulistista Räsäsen viitoittamaa politiikkaa vastaan ja politiikkaa vastaan, jolla yhteiskunnassa ihmisoikeudet kuuluvat vain harvoille ja rajatulle joukolle.

Yksi mainio paikka toimia ja tulla yhteen on Vastavirta-festivaali, joka on joka toinen vuosi pidettävä festivaali.  Musiikin ja kulttuurin lisäksi festivaali on monipuolinen poliittinen foorumi. Järjestäjinä on perinteisesti ollut Suomen kommunistinen puolue ja Euroopan vasemmisto sekä useita toimijoita, jotka edustavat laajasti niin vasemmistolaisia ja punavihreitä poliittisia järjestöjä kuin ympäristö- asukas-, ay- ja rauhanliikettä. Vuonna 2016 festivaali järjestetään 30.9.–2.10. Helsingissä.  

SKP kannattaa kolmannen sukupuolen tunnustamista ja juridisen sukupuolen vahvistamista henkilön omana ilmoituksena

Suomen nykyinen lainsäädäntö loukkaa transihmisten kehollista koskemattomuutta, yksityisyyden ja perhe-elämän suojaa, oikeutta terveyteen sekä itsemääräämisoikeutta.

Työväenliikkeen tavoitteena on yhteiskunta, jossa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Kaikilla tulee olla yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet myös riippumatta heidän sukupuolestaan tai sukupuolisesta suuntautumisestaan. Lain vaatimus tietyssä sukupuoliroolissa elämisestä ei ole perusteltu nykyaikaisen sukupuolikäsityksen valossa ja siksi säädökset on päivitettävä vastaamaan ihmisten identiteettejä.

Pohjoismainen nuorten neuvosto on esittänyt kolmannen sukupuolen hyväksymistä koko Pohjolaan. Sukupuolen vahvistamisen ehdot vaikuttavat keskeisesti transihmisten ihmisoikeuksien toteutumiseen.

Tilanne ja tutkimus haastavat muuttamaan translakia

Transihmisten Ihmisoikeuksia loukkaavien ehtojen poistamista ovat vaatineet muun muassa YK:n ihmisoikeusvaltuutettu, Euroopan neuvosto, Euroopan parlamentti ja laaja joukko kansalaisjärjestöjä Suomessa ja kansainvälisesti. Suomi ei ole maana edelläkävijä: Argentiinassa, Saksassa ja Tanskassa sukupuoli ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Samoin Norja valmistelee translakimuutosta. EU:n perusoikeusviraston tutkimus transihmisten syrjinnästä vahvistaa lainmuutoksen tarpeen.

Lääketieteellinen ja juridinen sukupuolenkorjaus

SKP vaatii lakiin sukupuolen vahvistamisesta kirjattavaksi, että juridisen sukupuolen vahvistaminen tulee perustua henkilön omaan ilmoitukseen. Sukupuolen vahvistaminen voisi perustua maistraatille tehtävään omaan ilmoitukseen, kuten esimerkiksi Tanskassa ja Argentiinassa. SKP esittää myös vaatimusta lisääntymiskyvyttömyydestä poistettavaksi laista.

Lakimuutoksessa on varmistettava, että transsukupuolisten ihmisten vanhemmuus turvataan ihmisoikeusperusteisesti sekä tietosuojaa kunnioittaen. Näin ollen tulisi olla mahdollisia, että lapsen synnyttäjä voidaan todeta lapsen isäksi. Jo syntyneiden lasten osalta puolestaan pitäisi olla mahdollista, että äitiys muuttuisi isyydeksi ja isyys äitiydeksi.

Ihmisoikeusnäkökulmasta myös alaikäisille on mahdollistettava juridisen sukupuolen korjaaminen.

Lisäksi on muutettava tilanne, jossa lääkäri leikkaa vauvan kun sen sukupuolta ei voida selvästi määritellä. Intersukupuolisten vauvojen vanhemmilla pitää olla pakkoleikkaamisen sijaan mahdollisuus vastasyntyneen kirjaamisesta kolmanteen sukupuoleen. Juridista sukupuolta on riskittömämpää muuttaa kuin kehoa.

Tutkimuksen mukaan keskimäärin yksi viidestä työssäkäyvästä tai työtä etsivästä koki tulleensa syrjityksi työelämässä tai työnhaussa. Transihmisistä saman tutkimuksen mukaan jopa joka kolmas koki syrjintää työelämässä tai työnhaussa.

Työelämässä tarvitaan myös rohkeita aloitteita ja reiluja kaikkien työläisten erilaisuutta kunnioitettavia työpaikkoja. Ammattiyhdistysliikkeen on huomioitava sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen tarpeet kun työelämän pelisääntöjä uudistetaan.

SKP haluaa edistää sukupuolten tasa-arvoa ja ihmisten oikeutta määritellä itse itsensä. Siksi SKP kannattaa kolmannen sukupuolen tunnustamista.

Tekijä

Kirjoittajan blogipostaukset