Home >> Blogit >> Jp V Nen >> Seis rakenteiden romutus! - Politiikan suntaa muutettava!

Seis rakenteiden romutus! - Politiikan suntaa muutettava!

30.11.2013 - 10:00
(updated: 02.06.2016 - 15:08)
  • JP Väisänen; "Suomen työväellä, lapsilla ja kansalaislla koko elinkaaren pituudelta on oikeus sivistykseen  ja kulttuuriin. Kirjasto- ja kulttuuripalveluja tarvitaan leikkaamisen sijaan juuri silloin kun on lama ja vaikeaa. Jos pitää sopeuttaa, nostetaan mieluummin veroja kuin leikataan palveluita, jotka auttavat yli vaikeiden aikojen."
JP Väisänen; "Suomen työväellä, lapsilla ja kansalaislla koko elinkaaren pituudelta on oikeus sivistykseen ja kulttuuriin. Kirjasto- ja kulttuuripalveluja tarvitaan leikkaamisen sijaan juuri silloin kun on lama ja vaikeaa. Jos pitää sopeuttaa, nostetaan mieluummin veroja kuin leikataan palveluita, jotka auttavat yli vaikeiden aikojen." / kuva M Laitinen

SKP:n puheenjohtaja JP Väisäsen puhe Porvaripeli poikki! tilaisuudessa Joensuun torilla 30.11.

Suomessa puhaltaa nyt kova uusliberalistinen kylmä kapitalismin tuuli. Kokoomusjohtoinen kuuden puolueen hallitus on juuri päättänyt, että vanhusten laitoshoitoa vähennetään, maakuntakirjastoverkkoa harvennetaan, päivähoitomaksuja nostetaan, subjektiivista päivähoito-oikeutta rajataan, kotihoidontuesta supistetaan ja lukioita ja ammattikorkeakouluja suljetaan. 

Parlamentaarinen vasemmisto; sosiaalidemokraatit ja vasemmistoliitto hallituksen yhteisellä suulla ilmoittivat, että nykyisen finanssikapitalismin kriisin, pörssikeinottelun ja bisnespelaamisen lasku laitetaan nyt suomalaisten vanhusten, lapsiperheiden ja sairaiden maksettavaksi.

Tämä on sietämätöntä ja täysin väärää politiikkaa. Hallitus - joka laittaa yhteiskunnan kaikkein vähäosaisimmat ja heikoimmat laman laskujen maksajaksi - Kataisen kuuden puolueen hallitus - on toimissaan julma kuin kasvonsa peittävä pyöveli. Hallitus toteuttaa kylmää kapitalismia. Laskuttaa laman laskut vähäosaisilla. 

Hallituksen "vasemmistolaiset" poliitikot toteuttavat nyt mies muistiin oikeistolaisinta politiikkaa vähään aikaan. Puoluetoverit itkevät hallituksessa mukanaoloa.  Vasemmistoliiton puoluejohto pilkkaa suomalaisia työläisiä väittämällä ajavansa viimeiseen saakka työkansan etuja. Jutta Urpilainen kertoo ylpeänä miten Suomi rakenneuudistuksella lähettää maailmalle viestin siitä, miten me suomalaiset täällä omat asiamme hoidamme. Demarijohtaja unohtaa, että viestillä on myös kotimainen osoite; suomalainen työväenluokka - vanhukset, lapsiperheet, opiskelijat ja sairaat.

EU-Suomesta on Kataisen ja Urpilaisen käsissä saatu köyhä ja kipeä toistamalla tarpeeksi usein Kataisen kabinetin ”totuuksia” rahoitusvajeesta. Valtion rahoitusvarat ovat Kataisesta huolimatta kuitenkin yhteensä 62,3 miljardia euroa koostuen (31.12.2012) käteisvaroista ja talletuksista (7,4 mrd euroa), osakkeista ja osuuksista (33,4 mrd euroa), muista arvopapereista (1,2 mrd euroa), lainasaamisista (17,0 mrd euroa) ja  muista saamisista kuten kauppaluotoista. Lisäksi valtiolla on reaalivarallisuutta: maata, metsiä, rakennuksia, teitä yms.

Julkisen talouden alijäämä ja velka eivät ole kohtuuttoman suuria, mutta parlamentaariselle vasemmistolle Kataisen kabinetin luvut ovat ainoana totuutena kelvanneet. 

***

SKP ei hyväksy hallituksen politiikkaa ja sen logiikka, jolla bisnesmiesten ja pankkien virheet laskutetaan yhteiskunnan vähäosaisilla ja jonka lopputuloksena työväen vuosikymmenien työn tuloksena rakennettu hyvinvointiyhteiskunta romutetaan vieläpä parlamentaarisen vasemmiston itsensä ollessa mukana päätöksenteossa. 

Politiikan suuntaa on muutettava ja SKP kutsuu suunnanmuutokseen kaikkia, jotka ovat tyytymättömiä nykymenoon, hampaattomaan ja luokattomaan vasemmistoon. SKP kutsuu yhteiseen rintamaan  tyytymättömiä jotka halavah irti  EU:n sopimusten kahleista, uusliberalismista ja kapitalismista.

Meillä on vaihtoehtoja leikkauspolitiikalle ja varaa kehittää julkista sektoria, järjestää kunnolliset peruspalvelut eikä laman laskuja saa laittaa jo ennestään ahdingossa olevien maksettavaksi.

Julkinen kulutus ja julkiset investoinnit ylläpitävät kysyntää kansantaloudessa, mitä on luonnollisesti myös ylläpidettävä lama-aikoina. 

SKP on täysin eri linjoilla Kataisen hallituksen kanssa. Julkisen talouden on viisasta työllistää enemmän silloin, kun työttömyys muutoin kasvaisi. 

***

Maakuntakirjastoista leikkaamisen luulisi olevan vasemmistolaiselle kulttuuriministerille mahdoton yhtälö - syy erota tehtävistä. Kirjastolaitos yhdessä koululaitoksen kanssa muodostaa suomalaisen sivistyksen perustan. Leikkaaminen kirjastopalveluista on lyhytnäköistä säästämistä ja maalaa Arhinmäen politiikasta Dorian Greyn muotokuvaa. 

Suomen työväellä, lapsilla, opiskelijoilla -  kansalaisilla koko elinkaaren pituudelta on oikeus sivistykseen, koulutukseen  ja kulttuuriin. Samaan aikaan hallituksen rakenneleikkauspaketin kanssa uutisissa kerrotaan Suomen tipahtaneen koululaisten osaamista mittaavien Pisa-tulosten huipulta. Laadukasta kouluverkostoa, kirjasto- ja kulttuuripalveluja tarvitaan leikkaamisen sijaan juuri silloin kun on lama ja vaikeaa. Jos pitää sopeuttaa, nostetaan mieluummin veroja kuin leikataan palveluita, jotka auttavat yli vaikeiden aikojen.

Kuntien rahoituskriisissä SKP on esittänyt pääomatulojen laittamista kunnallisverolle: Vuoden 2011 verotuksen mukaan kuntien lisätulo olisi ollut 2 miljardin euroa. 

Hallituksen esittämät hyvinvointivaltion rakenteiden romuttamiset on peruttava. Samoin valtionosuuksien leikkaukset on peruutettava.  Valtionosuuksia erityisesti köyhimmille kunnille on lisättävä. Kuntien osuutta yhteisöverosta on korotettava. 

Suomalaisia kuntia pitää kurjistamisen sijaa alkaa kehittää. Kunnat voisivat alkaa kehittää tuloa tuottavaa omaa toimintaa kuten energialaitokset, rakentaminen ym. ja kaavoitusta. 

Lisäksi kunnat ja kuntayhtymät voivat tuottaa palvelut omana työnä eikä kalliina yksityisinä ostopalveluina.

On toisenlaisen politiikan aika. On luokkataistelun aika. On aika nousta erilaisille puhujalavoille ja vaatia poliittista eliittiä vastuuseen väärästä ja ihmisten hätää lisäävästä politiikasta. 

Talouden tulee olla ihmistä varten eikä toisin päin. Työväenliike on Suomessa ennekin vääryyttä muuttanut. Kautta maailman rehelliset vasemmistolaiset, radikaalit punavihreät ja kommunistit ovat aina tehneet yhteistyötä. Nyt jos koskaan on koottava taas uutta rintamaa oikeistovoimia ja valheellista vasemmiston eliittiä vastaan. Toverit, Ystävät -  Yhteistyöhön!

Tekijä

Kirjoittajan blogipostaukset