Home >> Blogit >> Jp V Nen >> Öljybisnes todellinen rosvo - luonnonsuojelijat vapaaksi!

Öljybisnes todellinen rosvo - luonnonsuojelijat vapaaksi!

05.10.2013 - 12:04
(updated: 02.06.2016 - 15:08)
  • Loppu luonnonsuojelutyön mustamaalaukselle - öljybisneksen pomot todellisia rosvoja!
Loppu luonnonsuojelutyön mustamaalaukselle - öljybisneksen pomot todellisia rosvoja! / kuva JP Väisänen

Kansainvälisen suurpääoman pamput ja bisnes mogulit Venäjällä ovat nyt määrittelemässä luonnonsuojelijoita rosvoiksi samaan tapaan kuin Yhdysvaltain ulkopolitiikka leimaa milloin minkäkin rauhanomaisen toiminnan terrorismiksi.

Keskiviikkona 18. syyskuuta, kaksi Greenpeace Internationalin aktivistia, suomalainen Sini Saarela ja sveitsiläinen Marco Weber, otettiin kiinni Petšoranmerellä, Venäjän Arktiksella. Sini ja Marco olivat osoittamassa mieltään arktista öljynporausta vastaan Gazpromin öljynporauslautta Prirazlomnajalla.

Öljybisneksen, maailmanlaajuisen kasvun ja kilpailukyvyn nimissä näistä radikaaleista luonnonsuojelijoista yritetään nyt tehdä merirosvoja vaikka todellista koukkua kädessä kantavat öljyyhtiöiden kasvottomat monikansalliset miljonäärit ja markkinatalouteen sokeasti uskovat maailman ahneat uusrikkaat.

Ylireagointia ja asettumista öljybisneksen puolelle

Greenpeace kertoo, että 19. syyskuuta Venäjän rannikkovartiosto nousi laittomasti järjestön laivalle, joka oli kansainvälisillä vesillä. Rannikkovartioston aseistetut miehet pitivät 30 aktivistia  kiinniotettuina viisi päivää.

26. syyskuuta pidetyssä oikeudenkäynnissä suurin osa aktivisteista tuomittiin merirosvousepäilyjen vuoksi tutkintavankeuteen kahden kuukauden ajaksi.

Vastustan Venäjän viranomaisten ylireagointia ja asettumista tukemaan öljybisnestä. Laitoin juuri vasemman silmäni suojaksi mustan lapun ja allekirjoitin ajankohtaisen vetoomuksen, jossa vaaditaan kaikkia aktivisteja välittömästi vapautettavaksi, rannikkovartiostoa vetäytymään laivalta ja että Arktiksen öljynporaussuunnitelmista luovuttaisiin.

Greenpeacen luonnonsuojelutoiminta  arkitsella alueella merkittävää ja tarpeellista

Nyt on  ajankohtaista keskustella vaihtoehdoista nykymenolle jossa luonnonsuojelijoista tehdään rosvoja. Tarvitsemme ihan  uutta  taloudellista kehityksen mallia, joka ei uhkaa maapallon ekologista tuotto- ja kestokykyä. 

Kestävän kehityksen talous perustuu energiaa ja luonnonvaroja säästävien teknologioitten kehittämiseen, kierrätykseen, uusiutuvaan energiaan ja luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen.

Suomen tulee olla edelläkävijä tekemällä ilmastolaki ja kuntakohtaiset ohjelmat, joilla vähennetään nopeasti hiilidioksidipäästöjä ja siirrytään kohti hiilineutraalia energiataloutta. Uusien ydinvoimaloiden sijasta on kehitettävä energian säästöä ja uusiutuvaa energiaa. 

On panostettava joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen ja luovuttava junaliikenteen kilpailuttamisesta.

Maataloudessa on edistettävä paikallisten perheviljelmien toimeentuloa ja ympäristöystävällistä tuotantoa. Kaivostoiminnalla ei saa tuhota arvokkaita luontoalueita, ryövätä yhteisiä luonnonvaroja eikä pilata ympäristöä. Kestäviä kulutustapoja edistävien ympäristöverojen tulee olla myös sosiaalisesti oikeudenmukaisia. 

Radikaali vaatimus suunnan muutoksesta

Pohjoisen alueen kommunistit Venäjältä, Ruotsista, Norjasta ja Suomesta kokoontuivat kesällä 2013  Norjan Tromssaan vaihtamaan kokemuksia ja laajentamaan yhteistyötä. 

Kalastus ja kalankasvatuksen ongelmat sekä öljyn, maakaasun ja kaivannaisten tuotannon vaikutukset luonnolle ja työllisyydelle Arktiksella olivat tapaamisen keskiössä.

Kalojen säkkikasvatus tuottaa valtavat määrät päästöjä, on energiatehotonta ja uhka luonnonlohikannoille. Lisäksi kassilohen valtava tuotanto on keskittynyt yhä harvempiin käsiin. 

Pohjoisessa kalastajien määrä on vähentynyt voimakkaasti ja laiton keinottelu kalastuskiintiöillä on tehnyt kalastuselinkeinosta pääomavaltaisempaa. Kalanjalostus on voimakkaasti keskittynyttä. Näiden seurauksena asutus keskittyy yhä voimakkaammin ja pohjoisen rannikkoseudun kylät autioituvat.

Öljyn ja maakaasun tuotanto ja kuljetus ovat suuntautuneet yhä enemmän avomerelle. Norjan hallitus ja media perustelevat aggressiivista tuotannonlisäystä työllisyydellä, vaikka tosiasiassa uudet putkilinjaukset ja öljyn siirtäminen tankkereihin avomerellä eivät tuo lisää työpaikkoja. 

Kohti kestävää kehitystä

Kalottikonferenssin mielestä pohjoisten alueiden raaka-aineita pitäisi hyödyntää kestävällä tavalla, pitkän aikavälin suunnitelmalla.

Voitontavoitteluun perustuva luonnonvarojen hyödyntäminen ei turvaa luontoa, ilmastoa tai yhteiskuntien kehitystä kestävällä tavalla. Kalottikonferenssi vaati lisäksi toimenpiteitä viranomaisilta rajat ylittävän yhteistyön ja paikallisen kaupankäynnin lisäämiseksi.

On aika nostaa laput silmiltä, allekirjoittaa Greenpeacen vetoomus, vaatia luonnonsuojelijoiden vapauttamista ja luopumista Arkitksen öljynporaussuunnitelmista!

Tekijä

Kirjoittajan blogipostaukset