Home >> Blogit >> Jp V Nen >> Itellan irtisanomiset seurausta uusliberaalista politiikasta

Itellan irtisanomiset seurausta uusliberaalista politiikasta

23.01.2014 - 16:39
(updated: 02.06.2016 - 15:08)
  • Työaikaa voidaan  lyhentää 30 tuntiin viikossa tai 6 tuntiin päivässä ansiotasoa alentamatta.
Työaikaa voidaan lyhentää 30 tuntiin viikossa tai 6 tuntiin päivässä ansiotasoa alentamatta. / kuva T. Koivisto

SAK:n tietojen mukaan Itella on vuodesta 2006 alkaen laskettuna yksi neljästä suuresta  työnantaja, joka on ilmoittanut yli 1 000 työntekijän vähennystarpeesta.

Itellan viesti 1 200 työntekijän vähennyksestä kertoo Suomessa pitkään vallalla olleesta uusliberalistisesta linjasta ja viimekädessä Kataisen hallituksen politiikasta.  Kuuden puolueen hallitus on ajan hengessä ulkoistanut markkinoiden päätettäväksi työllisyyden hoidon.  Joukkotyöttömyys on muodostunut pysyväksi ongelmaksi. Kapitalismin kriisi ja EU:n kurisopimuspolitiikka ovat kärjistäneet sitä.

Suomeen ja koko Eurooppaan tarvitaan nyt toimia uusien työpaikkojen luomiseksi, työttömyyden vähentämiseksi ja työttömien toimeentulon parantamiseksi. Nyt on todellinen aika järjestää laajapohjaista kampanjaa työttömyyden torjumiseksi ja työpaikkojen aikaansaamiseksi.

Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (ETUC) haasteeseen ammattiliittojen yhteisestä toimintapäivästä 4.4. on syytä vastata SAK:n, STTK:n ja AKAVA:n paikallisjaostoissa kautta koko Suomen maan.

Ihan riippumatta aikaisimmista agendoista ja suunnitelmista valtion ja kuntien tulee ryhtyä välittömiin toimiin, muun muassa ylimääräisten työllisyysbudjettien tekemiseksi. Julkisen hallinnon tulee olla edelläkävijä uusien työpaikkojen luomisessa ja lopettaa pätkä- ja silpputöiden hyväksikäyttö.

Näihin työllisyystalkoisiin haluan haastaa laajasti mukaan työttömien järjestöjä ja erityisesti ay-liikettä, joka toden totta voi vaikuttaa työllisyyden hyväksi myös kamppailemalla palkkojen korottamiseksi ja työajan lyhentämiseksi.

Työaikaa voidaan  lyhentää 30 tuntiin viikossa tai 6 tuntiin päivässä ansiotasoa alentamatta. Uudistus voidaan  toteuttaa niin, että sillä ei lisätä hiostusta vaan töitä jaetaan uudelleen ja luodaan lisää työpaikkoja. Näin voidaan parantaa sekä työllisyyttä että työssä jaksamista.

Vastaaminen talouden rakennemuutosten ja investointien haasteisiin edellyttää julkisen vallan tekoja uusien työpaikkojen luomiseksi. Suomessa on osaamista ja monia luonnonvaroja, joiden pohjalta voidaan synnyttää ekologisesti kestävälle pohjalle uutta valtion ja kuntien teollista ja palvelualojen tuotantoa. Voidaan kehittää esimerkiksi uusia metsäteollisuuden tuotteita, uusiutuvan energian tuotantoa, ympäristöteknologiaa, rakentamista, tietotekniikkaa, joukkoliikennettä ja monia muita palveluja.

Vasemmiston tehtävä ei voi olla leikkauslistojen hyväksyminen.  Nyt on politiikan suuntaa muutettava ja otettava ihan toisenlainen toiminnan suunta. Kataisen kansallisen kampanjan tulokset jo tiedämme. On aika valmistella tarkempia tosi toimia todellisen työllisyyskampanjan toteuttamiseksi.

Tekijä

Kirjoittajan blogipostaukset