Home >> Blogit >> Jp V Nen >> Duunari, työtön ja me 99 % tarvitsemme taistelevaa ammattiyhdistysliikettä

Duunari, työtön ja me 99 % tarvitsemme taistelevaa ammattiyhdistysliikettä

04.04.2014 - 15:10
(updated: 02.06.2016 - 15:08)
  • SKP:n puheenjohtaja JP Väisänen 4.4. EAY:n toimintapäivänä Helsingissä: "Tänään eurooppalaisena ay-toimintapäivänä on hyvä olla omiin ay-yhteyksiin yhteydessä ja vaatia politiikan suuntaa muutettavaksi."
SKP:n puheenjohtaja JP Väisänen 4.4. EAY:n toimintapäivänä Helsingissä: "Tänään eurooppalaisena ay-toimintapäivänä on hyvä olla omiin ay-yhteyksiin yhteydessä ja vaatia politiikan suuntaa muutettavaksi." / kuva ETUC

Tänään täällä Hakaniemen torilla, Tampereella Jugend-aukiolla ja ristiin rastiin koko Euroopassa ammattiyhdistysväki on kaduilla, puhujalavoilla ja osoittamassa mieltä EU-kurjistamista, työttömyyttä ja politiikkaa vastaan, joka leikkaa lapsiperheiltä, leikkaa perusturvasta, leikkaa eläkeläisiltä ja leikkaa opiskelijoilta. Politiikkaa vastaan, joka vie leivän työmiehen pöydästä. Politiikkaa vastaan joka ajaa naiset työttömyyteen yksityistämällä ja karsimalla kunnallisia terveyspalveluja. Politiikkaa vastan joka luovuttaa kunnallisen itsemääräämisoikeuden harvalle – viidelle sote-alueen päällikölle. Politiikkaa vastaan joka tekee kunnista kurjia.  Politiikkaa vastaan jolla valtion ja meidän 99 %:n vaikuttamisen työvälineeksi tarjotaan vain velkaantumista.

Missä ovat suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen puheenjohtajien SAK:n Lauri Lylyn STTK:n Antti Palolan Ja Akavan Sture Fjäderin luokkatietoiset ja työväen etuja puolustavat viestit? Nyt suomalainen työväki haluaa ja tarvitsee kuulla, että toisenlainen maailma on mahdollinen. Meillä duunareilla, työttömillä ja meillä 99 % :lla on oikeus parempaan mitä Kataisen hallitus, Merkelin EU-eliitti ja koko Eu-bisnespolitiikka meille tarjoaa. Suomalaiset veronmaksajat odottavat SAK:lta STTK:lta ja Akavalta askelta vasempaan. Milloin suomalainen ay-liike alkaa tulla lähemmäksi eurooppalaisen kattojärjestönsä EAY:n linjaa? Odotamme Lylyltä, Palolalta ja Sturelta viestiä, joilla suomalainen ay-liike innostuisi eurooppalaisesta esimerkistä. Tänään ja tänä keväänä Euroopan kaduilla nähdään ja kuullaan tämä vaatimus luokkatietoisemmasta toiminnasta eurooppalaisilla kaduilla ja tapahtumissa kuten tässä Kriittisen ay-liikkeen järjestämässä tilaisuudessa.

Hyvät Hakanimessä paikalla olevat kriittiset ay-aktiivit,

Eurooppalaisen ammattiyhdistyksen EAY:n viesti on radikaali viesti. Se on myös vetoomus sen jäsenjärjestöille muuttaa politiikan suuntaa. Se on viesti tarkastaa ammattiyhdistyksen toiminnan suuntaa ja korjata sitä luokkatietoisempaan suuntaan. Se on viesti jolla irtaannutaan epädemokraattisesta EU:n vakausjärjestelmästä jolla komissio voisi puuttua kansallisiin talousarvioihin. Se on viesti jossa tulonsiirroille yksityiselle ja suurpääomalle tehdään loppu. Se on viesti jossa EU-kurjistamisesta tehdään historiaa. Se on yhteistyön viesti.

Hyvät ay-toimintapäivän toverit Suomessa ja Euroopassa!

Joukkovoimaa tarvitaan kun maailmaa muutetaan. Osallistuin viikko sitten Maailman rauhanneuvoston kokoukseen Belgradissa ja Yhdistyneen eurooppalaisen vasemmiston ja vihreän pohjoisen vasemmiston konfederaation GUE/Ngl kokoukseen Brysselissä. Molemmissa tapaamisissa ja kokouksissa oli olennaista poliittinen analyysi eurooppalaisen radikaalin vasemmiston voimistumisesta ja joukkoliikkeiden viesti muutoksen mahdollisuudesta.

Me emme yksin tästä savotasta selviä.   Mutta joukkovoimalla voimme vaikuttaa, että Jugoslavian kaltaisia Naton pommituksia ei enää sallita. Asia mikä on tänään Naton perustamisen 65-vuotispäivänä ajankohtainen. Ukrainan kriisi EU:n, Yhdysvaltojen ja Venäjä suurvaltapolitiikan kuumentamana uhkaa maailmanrauhaa. Tänään puolustuspoliittinen debatti käy kuumana ja huolestuttavan moni on alkanut rajoittaa terveen järjen käyttöä keskustelussa Suomen suhteesta sotilasliitto Natoon.  Työväenluokan näkökulmasta kriisejä ei voida ratkaista sotilaallisesti ja käymme tässä käsi kädessä rauhanliikkeen vetoomuksen kanssa. Suomi on pidettävä poissa sodista ja kaukana sotilasliitto Natosta! Vaatimus politiikasta ja rauhasta pommien ja sotilaallisten painostusten ja sodan sijaan on taas tänään ajankohtainen ja hyvä muistaa myös ammattiyhdistysliikkeen puhujalavoilla.

Tämän toimintapäivän järjestävän tahon, EAY:n puheenjohtaja Bernadette Segol nousi viime joulukuussa samalla puhujalavalle Euroopan vasemmiston kongressissa Madridissa. Tästä on seurannut hyvää dialogia ammattiyhdistysliikkeen ja eurooppalaisen radikaalin vasemmiston kanssa

 Duunarit,

Tänään tarvitaan luokkatietoista toimintaa ja yhteistyötä, jonka toiminnan keskiössä on ihminen eikä bisnes, optiot ja luvut viivan alla. Tänään tarvitaan Che Guevara: n henkeä jossa kansat, me 99 % emme alistu markkinavoimien logiikalle ja sen kurjistamiselle. Hyvinvointivaltion puolustaminen on tänään radikaalia ja tarpeellista. Hyvinvointivaltio on asia josta saamme hyvän yhteisen taistelulipun.

Olen syvästi huolissani muutamasta viimeaikaisesta suomalaisen ay-liikkeen salkoon vetämästä.

En voi hyväksyä Palkansaajajärjestöjen SAK, STTK ja Akavan linjaa, jossa järjestöt ilmoittavat kannattavansa EU:n ja USA:n välisen kauppasopimuksen solmimista. Miten Palkansaajajärjestöjen kansainvälisten asioiden asiantuntijat Aleksi Kuusisto (SAK), Markus Penttinen (Akava) ja Risto Kousa (STTK) voivat ikinä perustella työväenluokalle miten bisneksen vapauksien lisääminen voisi vahvistaa työväen luokan asemaa hyvinvointivaltiossa? Eivätkö EU:n vapaudet ja rauhan ajan suurimmat joukkotyöttömyysluvut kerro asiasta sen mikä vähintään luokkatietoisesta perspektiivistä tulisi hälyttää. Eikö EU-apupakettien riistokulttuuri, jolla Kreikan, Espanjan ja Portugalin duunareilta on ”vapautettu”, minimipalkat ja eläkkeet kerro tarpeeksi tämän sortin vapauksista? Miten paljon valtioita ja kuntia nämä kansainväliset työväenluokkaa edustavat asiantuntijat haluavat vielä vapauttaa? Eikä jo riitä että vain markkinoiden vapauksia edistetään? Milloin on meidän oikeuksien vuoro?

En voi myöskään hyväksyä STTK linjaa sote-ratkaisusta. Vastustan sitä! STTK pitää hallituksen ja opposition yhdessä sorvaamaa sote -ratkaisua tämän vuosituhannen parhaana hyvinvointiuutisena. Järkyttävää! STTK:n sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi on saatu luettelemaan sote-mallin etuja, mutta se STTK:lta jää pahasti kyllä kertomatta, että kyseessä on historiallinen, perustuslain vastainen ja juuriltaan epädemokraattinen pakkosanelu jossa kunnilta viedään nyt yli puolet niiden päätäntävallasta ja jolla EU-kurjistaminen, yksityistäminen ja ulkoistaminen tuodaan seuraavaksi jokaiseen kuntaan ja jokaisen meidän kotinurkille.  

Hyvät ay-aktiivit. Che-guevaran henkeä todellakin tarvitaan. Tarvitaan kansainvälistä luokkataistelua ja vastarintaa! Tarvitaan yhteistyötä!

Internationaali vaihtoehto impivaaralaiselle kansallismielisyydelle ja bisnespolitiikalle on tarpeen. On selvää, että suomalaisella ammattiyhdistysliikkeellä on varsin vähän rakoa osallistua eurooppalaisten ay-aktiivien esityksiin ja toimintaan JOS suomalainen ay-liike valitsee toistuvasti sopeutumisen markkinatalouden logiikkaan, kuten edistämällä bisneksen vapauksia kuten USA-EU vapaakauppa sopimus tekee. On selvää, että on luokkatietoisesti mahdotonta perustella EU:n kuripoliittisia toimenpiteitä kuten sote-ratakaisua puhujalavoilla, jossa vaaditaan politiikan suunnan muutamista. Ja on ihan selvää, että ei ole helppoa tulla EAY:n aloitteeseen mukaan sellaisen ammattiyhdistysliikkeen mandaatilla, jossa oikeistovoimien poliittista linjausta kuten Kataisen hallitusta 8 miljardin leikkauslistaa tuetaan.

Mutta mitä suomalainen työmies, työnainen, työtön tai me 99 % sitten teemme etujärjestöillä, jotka laittavat meidät marginaaliin ja nostavat yrittämisen, bisneksen ja markkinoiden logiikan keskiöön?  Mitä me teemme tässä tilanteessa?

Teemme yhteistyötä. Se on vastaus.

Haluan kutsua teidät kaikki osallistumaan ja ottamaan roolia 17.5. Helsingissä Vanhalla ylioppilastalolla pidettävään kansainväliseen seminaariin EU:n vapauksista ja ay-liikkeen haasteista. Vanhalla käynnistetään samalla myös SKP:n ja Viron yhdistyneen vasemmiston Samat oikeudet – kampanja, joka toimii sen puolesta, että siirtotyöläisille on taattava sama palkka ja samat oikeudet kuin muillekin.

Hyvät toverit ja ystävät,

Miten olisi jos me ohjaisimme omat ammattiliittomme takaisin toimiin työväen luokan universaaleja etuja ajamaan? Tänään eurooppalaisena ay-toimintapäivänä on hyvä olla omiin ay-yhteyksiin yhteydessä ja vaatia politiikan suuntaa muutettavaksi. Meidän 99% , työttömien, työmiesten ja työnaisten – koko Suomen, Euroopan ja maailman hyväksi!

Tekijä

Kirjoittajan blogipostaukset