Home >> Artikkelit >> Kalotin kommunistit koolla Inarissa

Kalotin kommunistit koolla Inarissa

30.05.2019 - 12:15
  • Kalotti konferenssi koolla Inarissa.

Inarissa pidetään 1.-2.6. Kalottialueen kommunistien kansainvälinen kokous. Paikalle ovat saapumassa ainakin Norjan, Tanskan, Suomen ja Venäjän kommunististen puolueiden edustajat, sekä toimijoita niiden pohjoisilta alueilta. Muun muassa Lapin, Tromsan, Finnmarkin ja Muurmanskin kommunisteja yhdistää huoli alueen turvallisuudesta ja lisääntyvistä jännitteistä.

Suomen kommunistisen puolueen edustajana kokoukseen osallistuva pääsihteeri Tiina Sandberg aikoo yleisempien teemojen rinnalla nostaa esiin, turvallisuuteen, Jäämerenrataan ja kaivosteollisuuteen liittyvät ongelmat.

- Arktinen alue oli kylmän sodan aikaan USA:n ja Neuvostoliiton kiinnostuksen kohde sen strategisen sijainnin takia. Nykyään Yhdysvaltojen ja Venäjän lisäksi alueelle suuntaa myös Kiina. Tämä johtaa vääjäämättä siihen, että näiden suurvaltojen keskinäinen kilpailu voimistuu myös Suomen Lapissa ja sen lähialueilla, tiivistää Sandberg.

Sotilaallisten etujen lisäksi alue kiinnostaa luonnonvarojensa takia.

- Jäämerenrata ja sen kiinalaisrahoitus ovat osoitus siitä, että maailmalla on pantu merkille Lapin malmivarat ja niiden hyödyntäminen kiinnostaa nyt myös Kiinaa. Tässä tilanteessa on suuri vaara, että Lapin herkkä luonto ja saamelaisten oikeus omaan kulttuuriinsa ja alueisiinsa unohtuvat. Valitettavasti taloudellinen hyöty painaa edelleen usein paljon enemmän kuin ihmisten ja luonnon hyvinvointi. Meidän kommunistien on tuotava esiin tämä kapitalismin perusongelma ja organisoitava taistelua myös luonnon puolustamiseksi, kiteyttää Sandberg.

Laajempi raportti kokouksesta ilmestyy seuraavassa Tiedonantajan numerossa.

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Uutiset