Home >> Blogit >> Seppo Ruotsalainen >> Uskonnottomille Aamunavaus Yleisradioon

Uskonnottomille Aamunavaus Yleisradioon

17.11.2014 - 16:09
(updated: 02.06.2016 - 15:08)

Yleisradion pääkanavalla kuultavat aamunavaukset eli aamuhartaudet samoin kuin iltahartaudet ovat luonteeltaan yksinomaan uskonnollisia. Näin siitä huolimatta, että Tilastokeskuksen mukaan noin 1,2 miljoonaa suomalaista ei kuulu mihinkään rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Eikö Yleisradiossa voitaisi lähettää edes yhtenä arkipäivänä viikossa uskonnoton aamunavaus ja "illanviritys" lähinnä niille, jotka eivät näe uskontoa ratkaisuna jokapäiväisen elämän keskeisiin kysymyksiin?

Kyseessä olisi avaus, jossa käsiteltäisiin ihmiselämää ja sen problematiikkaa ilman virsiä, rukouksia ja raamatunlauseita eli tavallaan elämänkatsomustiedon pohjalta. Kun koululaisille tarjotaan (tai ainakin sanotaan tarjottavan) tämä vaihtoehto aamunavauksissa, miksei sitä tarjota koko väestölle?

Yleisradion nykyisissä aamunavauksissa annetaan puheenvuoro erilaisille uskonnollisille suuntauksille ja -ryhmille, mutta uskonnottomille jäävän "hengenravinnon" niukkuus viittaa suoranaiseen syrjintään. Kansalaisille tarjotaan vain yhdensuuntaista eli uskonnollista vaihtoehtoa, jossa valittavana on jokseenkin kategorisesti joko pelastus tai kadotus.

Erityisesti ikäihmisiä saattavat askarruttaa eletyn elämän kulkuun liittyvät muistot, ajatukset sekä kysymykset elämäntarkoituksesta. 21.vuosisadalle saapuneella ihmisellä tulee olla oikeus ajatella ja ottaa huomioon myös mahdollisuus, että ihmisen ja ihmiskunnan on löydettävä tiensä eteenpäin ilman ulkopuolista apua ja ohjausta.

Paitsi ikäihmisiä uskonnoton puheenvuoro kiinnostaa monia työelämän ongelmien kanssa painiskelevia kansalaisia. Pelkästään uskonnollinen lähtökohta ei tahdo löytää sovellutustaan maallistuneilla työpaikoilla. Laajasuuntaisten irtisanomisten kohteeksi joutuneille ei riitä raamatullinen ohje "toisenkin posken kääntämisestä". Joukkotyöttömyyden torjunnassa virsilaulajan sanat "Minä vaivainen oon' mato matkamies maan" eivät ole suositus yhä nuorempia ja tehokkaampia työntekijöitä etsivälle työnantajalle.

Tekijä

Kirjoittajan blogipostaukset