Home >> Blogit >> Jp V Nen >> Kultturin ja taiteilijoiden toimeentulon puolesta

Kultturin ja taiteilijoiden toimeentulon puolesta

11.11.2014 - 09:30
(updated: 02.06.2016 - 15:08)
  • Kermakakussa lukee ”Ceci n'est pas un Gâteau” Tämä ei ole kakku – yhtä vähän piippu tai mitään muutakaan kuin inhorealistinen melkein kaurismäkinen fakta
Kermakakussa lukee ”Ceci n'est pas un Gâteau” Tämä ei ole kakku – yhtä vähän piippu tai mitään muutakaan kuin inhorealistinen melkein kaurismäkinen fakta / kuva SKP arkisto

Kulttuurin huippukokoukseen osallistujat,

seuraajat täällä kaupungintalolla ja seuraajat netissä,
tapahtumat kansainväliset ja kotimaiset järjestäjät - talkoolaiset
Hyvät taiteilijat,

Tervetuloa Guggenheimin vastaiseen, kulttuurimarxilaiseen homorummutukseen!

Taide ja kulttuuri – taiteilijat ja kulttuurityöntekijät suomalaisessa yhteiskunnassa ovat samaan aikaan kerjäläisen ja lottovoittajan asemassa. Kyllä meillä on kansakunnan kaappi ja kyllä meillä pieni taiteen ja kulttuurin eliitti sen päällä porskuttaakin.
Taiteilijoiden työn ja toimeentulon tilanne on sietämätöntä.

Pyydetään tätä varten tilaan havaintoväline. Tällä välineellä kerrotaan nyt suomalaisen yhteiskunnan suhteesta taiteeseen ja kulttuurin.

Havaintovälineen lisäksi teen puheessani kaksi konkreettista huippukokousaloitetta.

Tuodaan kakku tilaan. Projisoidaan se myös niin että kauemmaksikin näkyy. Kermakakussa lukee ”Ceci n'est pas un Gâteau” Tämä ei ole kakku – yhtä vähän piippu tai mitään muutakaan kuin inhorealistinen melkein kaurismäkinen fakta.

Hyvät avustajat! Suorittakaa leikkaus. Erottakaa kokonaisuudesta 0,8 %.
Leikkauksen ja jakojäänteen tarjoilun aikana jatkan puhettani.

Sivistyksen perspektiivistä tiukka fakta on se, että taidealan koulutuksella ei ole vaikutusta taiteilijoiden tulotasoon.

Työväenluokan perspektiivistä sormet puristuvat nyrkkiin koska taitelijoiden tuloerot ovat kasvaneet ja 17 % taiteilijoista on pienituloisia.

Feministisestä perspektiivistä katsoen irvistys kasvoillani kasvaa. Vuonna 2010 Naisten tulot olivat 72 % miesten tuloista.

Radikaali väittää, että kaikkein köyhimmät eivät mahdu edes Rensujeffien, Cronbergien tai mihinkään muiden listauksiin. Moni perus toimeentulonsa kanssa kampaileva taiteilija ei katso tarpeelliseksi maksaa taiteilijaseurojen jäsenmaksuja varsinkaan jos ne tuntuvat keskittyvän toimeentulon kysymysten sijaan hyvin toimeen tulevan jäsenistön kysymyksiin.

Olen varma, että vain harva meistä tietää, että taiteen ja kulttuurin rahoitusosuus valtion talousarviosta vuonna 2014 oli 0,8 % eli noin 455 miljoonaa euroa.

Yksi konkreettinen kulttuurin huippukokouksen aloite. Suomen puolustursministeriön talousarvio syö valtion kakusta 5 % 2,8 miljardia. Esitän sotilasmenoja supistettavaksi 200 miljoonalla ja kyseisen summan siirtämistä taiteen ja kulttuurin määrärahoihin.
Isot pojat eduskunnassa ovat rummuttaneet yhden kulttuuribudjetin summan tuplasti esim. hornettien päivittämiseen kuluneen viimeisen kolmen vuoden aikana.

Suomalaisen poliittisen eliitin rahan käyttö on mieletöntä. 0,8 % kertoo arvoista. Arvoista kertovat myös asehankinnat. Suurimmat ostokset olivat
-      Hornettien päivitykset 995 miljoonalla
-      Miinantorjuntalaivat 257 miljoonalla
-      Käytetyt panssarivaunut 200 miljoonalla

Listaa voisi jatkaa.

Hyvät kulttuurivaikuttajat! Tiedän, että näin ei sovi ajatella mutta ajatellaan nyt kuitenkin. Jos esimerkiksi käytetyt panssarivaunut olisi jätetty ostamatta ja se 200 miljoonaa olisi siirretty taide- ja kulttuurimäärärahoihin olisimme kerralla nostaneet puolella valtiollisia resursseja kulttuurille.

En käy edes pohtimaan missä vanhoilla vaunuilla nyt ajetaan. On siis kakutettava entistä ankarammin, että kulttuurin jakojäännös suurenisi.

Mitä paremmin tunnemme naapurimme, ihmiset, tavat ja kulttuurin sitä vähemmän haluamme NATO-joukkoja tai luonnonkatastrofeja sen rajoille. Russofobialle on vaihtoehtoja. Nykyinen puolustuspoliittinen selonteko tarkoittaa vain valtapolitiikkaa, asemäärärahoja ja kauhun tasapainoilua siitä mitä sanoja käyttää kun kerrotaan kasvavasta Nato yhteistyöstä. ??Rauhankulttuurin perspektiivistä aseilla, vihapuheilla ja ahneudella ei ole koskaan saavutettu rauhaa.

Johtopäätös kulttuuripoliittisesta tilanteesta on fakta: Sivistys, taide ja kulttuuri ovat parasta puolustuspolitiikkaa. On panostettava lähialueyhteistyöhön. Ihmisten osaamiseen, osallistumiseen ja rauhankulttuuriin.

Hyvät kuulijat,

Toinen konkreettinen esitys taidepoliittiseksi muutokseksi. On saatava laki 1 800 euroon minimipalkaksi kuukaudessa. Tätä voidaan soveltaa lähtökohdaksi myös maahan tarvittavalle laiksi taiteilijapalkasta.

Perusturvauudistuksen toteuttaminen ja taiteilijoiden aseman radikaali parantaminen vaatisi nettomääräisesti alle miljardi euroa vuodessa lisää neljän seuraavan vuoden aikana, eli yhteensä vajaan neljän miljardin euron tasokorotuksen toimeentuloturvaan käytettäviin varoihin.

Uudistus voidaan rahoittaa kiristämällä pääomatulojen ja suurten tulojen verotusta. Palautetaan työnantajien kela-maksu ja varallisuusvero suurille omaisuuksille. Verotetaan pörssikauppaa.

Lopuksi
Tämä makea leikkausosuus, jota te kaikki siellä selvästi vesi kielellä odotatte. Tämä 0,8 % Tämä noin 455 miljoonaa euroa taiteeseen ja kulttuuriin kuten havainnosta voitte nähdä on
A.) kerrassaan mitätöntä
B.) selvää silmänlumetta
C.) pelkkää kermaa eliitille.

Hyvät kuulijat, huippukokouksen osallistujat – Hyvät taiteilijat – Nostetaan se!

Linkki

Taidepoliittinen huippukokous

Tekijä

Kirjoittajan blogipostaukset