Home >> Blogit >> Tapio Siiril >> Yhtiöt valtiolle

Yhtiöt valtiolle

21.04.2021 - 13:30
Tapio Siirilä kuvassa oikealla.

Suomessa pitkään harjoitettuun oikeistolaiseen politiikkaan on kuulunut valtion ja kuntien ja muiden julkisten yhteisöjen toimintojen lopettaminen, yhtiöittäminen ja ulkoistaminen. Lähes kaikki valtion yhtiötkin on myyty kokonaan tai osittain niin, että valtiolla ei ole niihin enää mitään määräysvaltaa. 

 Kun yhtiö on valtion omistama, sen toiminnassa voidaan ottaa huomioon muutkin tekijät kuin vain mahdollisimman isojen voittojen haaliminen. Kun valtiolla ei ole yhtiöihin sananvaltaa, työpaikkojen säilymisellä tai toimintojen sijoittamisella Suomeen ei ole väliä. 

 Julkisuudessa jo vuosia esillä ollut sähkön siirtohintojen huima nousu on seurausta IVO:n ja muiden valtion sähköyhtiöiden myynnistä ja yksityisten yhtiöiden tulosta alalle. Tänä vuonna ensin entinen valtion yhtiö Neste päättää sijoittaa uuden jalostamonsa Porvoon sijasta Hollantiin ja nyt pörssiyhtiö Stora Enso ilmoittaa lopettavansa Kemissä olevan Veitsiluodon paperitehtaan. Veitsiluodon tehdas oli aikaisemmin valtion omistama Veitsiluoto Oy. 

 Stora Enson Kemin tehtaalta häviää suoraan noin 600 työpaikkaa. Lisäksi toistasataa kunnossapitoyhtiön ja muiden ulkoistettuja toimintoja toteuttavien yhtiöiden työntekijää jää vaille työtä. 

 Tehtaan lopettaminen on Kemille kova isku. Satojen työpaikkojen häviäminen muutenkin työttömyyden kurittamassa kaupungissa aiheuttaa suuria ongelmia. Lisäksi tehdas on ollut jo sata vuotta osa Kemin identiteettiä. Tehtaan loppuminen tuntuu siltä kuin vähintäänkin osa kaupunkiakin loppuisi. 

 Tehtaan toiminta alkoi Veitsiluodon saarella vuonna 1922, kun valtion Metsähallituksen saha käynnistyi. Veitsiluoto Oy perustettiin vuonna 1932 valtiolliseksi metsäteollisuusyhtiöksi. Silloin saarella oli jo selluloosatehdaskin sahan lisäksi. Vuosien mittaan Veitsiluotoon on tehty viisi paperikonetta ja paperirullista arkkeja leikkaava ja pakkaava arkittamo. 

 Valtion yhtiöitä muutettiin myyntikuntoon, kun Veitsiluoto Oy:stä ja toisesta valtionyhtiöstä, Enso-Gutzeit Oy:stä, muodostettiin vuonna 1996 Enso Oy. Enso Oy fuusioitiin ruotsalaisen Stora-yhtymän kanssa nykyiseksi Stora Enso Oyj:ksi vuonna 1998. Suomen valtio omistaa yhtiöstä Solidium Oy:n kautta enää vajaat 11 %. 

 Pörssiyhtiö Stora Enso toimii yli 30 maassa. Sen liikevaihto oli vuonna 2020 noin 8,6 miljardia euroa ja liiketulos 650 miljoonaa euroa. Mistään tappiollisesta yhtiöistä ei siis suinkaan ole kysymys. Silti toimiva ja moderni tehdas lopetetaan, kun tavoitteena on yhä suurempien voittojen saalistaminen. 

 Viimeistään nyt on aika lopettaa valtion omistuksen ja toimintojen myyminen ja siirtäminen yksityisille. Lopettamisen ja myymisen sijaan on ryhdyttävä perustamaan valtion yhtiöitä ja muutenkin kasvattamaan julkisen vallan roolia tuotannossa ja muissa yhteiskunnan toiminnossa. Vain näin voidaan turvata Suomen ja suomalaisten edun huomioon ottaminen yritysten päätöksenteossa. 

Tekijä