Home >> Artikkelit >> Rauhanrakentamista ja Vastavirtaa – Peace Building and Counter Current   

Rauhanrakentamista ja Vastavirtaa – Peace Building and Counter Current   

14.10.2020 - 10:15
(updated: 14.10.2020 - 11:16)

Scroll down for ENGLISH 

Eurooppalaisista rauhanaloitteista, aseidenriisunnasta ja kansalaisyhteiskunnan rauhanrakentamisen tulevaisuuden askelista keskustelevat englanninkielisessä verkkoseminaarissa 21.11. Kello 17-19 (Suomen aikaan)  kolme aktivistia Suomesta, Ruotsista ja Englannista. 

Ympäristö- ja yhteisötaiteilija Ritva Harle toimii PAND taiteilijat rauhan puolesta järjestössä Suomessa.  

Brittiläinen rauhanaktivisti, vasemmistopoliitikko ja akateemikko Kate Hudson on  Ydinaseriisuntakampanjan (CND) pääsihteeri ja brittiläisen vasemmistopuolue Left Unity:n hallituksen jäsen. Hudson on toiminut CND: n puheenjohtajana vuosina 2003–2010 ja on nykyisin eurooppalaisen Stop the War rauhanliikkeen johtaja vuodesta 2002. 

Ruotsalaisen Naiset rauhan puolesta järjestön perustajajäsen Agneta Norberg toimii aktiivisesti Ruotsin rauhanpuolustajissa, kansainvälisessä sotilasliitto Natoa vastustavassa No to Nato verkostossa ja on aseet ja ydinvoiman avaruudessa kieltoa ajanvan kansainvälisen verkoston hallituksen jäsen.

Verkkokeskustelun fasilitaattorina toimii rauhanaktivisti, käsitetaiteilija ja SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen. 

Ennen englanninkielistä verkkoseminaaria järjestetään rauhanpoliittinen ja suomenkielinen keskustelu rauhankulttuurin rakentamisesta ja Suomen ja pohjoisen tilanteesta Porissa kello 15-17. Lisätietoa myöhemmin. 

Vastavirran yhteistyötä 

Nyt on aika ottaa uusia askelia kohti rauhan rakentamista, yhdessä tekemisen ja  osallistumisen kulttuuria sekä kohti kestävää radikaalia vihreää ekologista ajattelua. 

Eri kansalaisyhteiskunnan järjestöt, aktivistit, taiteilijat ja yksittäiset toimijat yhdessä Demokraattisen sivistysliitto (DSL) Euroopan vasemmiston (EL), Suomen kommunistisen puolueen (SKP) ja Tiedonantaja-sanomalehden kanssa avaavat syksyllä ja talvella 2020 keskustelua ja vastavirtaista ajattelua rauhasta, kulttuurista ja ympäristöstä.  

Tapahtumia on Suomessa ja seminaareihin voi osallista verkossa. 

KULTTUURI - Vastavirta14.11. 

RAUHA - Vastavirta 21.11. 

YMPÄRISTÖ - Vastavirta 5.12. 

 
Vastavirta tarkoittaa edistyksellisiä aloitteita ja leikkauspolitiikan vastaisia paneelikeskusteluja.  Vastavirta antaa äänen vaihtoehtoisille eurooppalaisille aloitteille rauhasta, kulttuurista ja ympäristöstä. Vastavirta haastaa nykyisen hegemonisen ajattelun, militarismin, kulttuurin ja taiteen kaupallisuuden sekä  poliittisen eliitin välineet ilmastonmuutoksen torjumiseksi. 

Vastavirta vahvistaa rauhanrakentamisen ääntä ja tuo esiin vaihtoehtoisia eurooppalaisia antimilitaristisia aloitteita sellaisen yhteiskunnan rakentamiseksi, jossa ei ole joukkotuhoaseita eikä sotia.  

Vastavirta vahvistaa rasisminvastaisia aloitteista ja avaa keskustelua osallistuvasta demokratiasta sekä vahvistaa sellaisen yhteiskunnan rakentamista, jossa kansalaisten oikeudet ovat todellisia ihmisoikeuksia.  

Vastavirta vahvistaa taiteilijoiden ja kulttuurityöntekijöiden ääntä sellaisen yhteiskunnan rakentamiseksi, jossa kulttuuri tehdään yhdessä ja se edistää kaikkien hyvinvointia. 

Vastavirta -tapahtumat toimivat alustana kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, järjestöjen, taiteilijoiden, intellektuellien uusille visioille. Vastavirta on Euroopan vasemmiston ja muiden eurooppalaisten edistyksellisten poliittisten voimien yhteistyöväline vaihtoehtojen rakentamiselle militarismille, kaupalliselle kulttuurille, ympäristökriisille ja kapitalismille. 

Vastavirta-tapahtumat ovat avoimia foorumeita kansalaisyhteiskunnan eri toimijoille ja järjestöille, poliittisille järjestöille ja vasemmistolaisille, vihervasemmistolaisille, kommunistisille ja edistyksellisille puolueille, kansalaisjärjestöille, taiteilijoille ja kulttuurityöntekijöille, rauhanjärjestöille ja aktivisteille, ay-toimijoille, ihmisoikeusjärjestöille ja -aktivisteille, HLBTI- järjestöille ja aktivisteille. 

SOSIAALINEN MEDIA: käytämme ja pyydämme sinua käyttämään #countercurrent #vastavirta 

 

Peace Building and Counter Current 

 
In an English-language webinar on 21 November at 4 pm-6pm (CET), the discussion on building a culture of peace will be opened by three activists from Finland, Sweden and England. 

Ritva Harle, Kate Hudson and Agneta Norberg will discuss European peace initiatives, disarmament and the future steps of civil society peacebuilding. Discussion is part of the Counter-Current events and will be broadcast online. 

Ritva Harele is Peace activist – in PAND Performers and Artist for Nuclear DisarmamentHarle is an environmental and community artist and is also active in many other art associations. 

Kate Hudson is British left-wing political activist and academic who is the General Secretary of the Campaign for Nuclear Disarmament (CND) and national officer of Left Unity. She served as Chair of CND from 2003 to 2010. She has been an officer of the Stop the War Coalition since 2002. 

Agneta Norberg is one of the founding women of Women for Peace in Sweden. Norberg is in the Board of Directors in Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space. Norberg is a member of No to Nato in Sweden and  of The Swedish Peace Committé. 

The online discussion is facilitated by JP (Juha-Pekka) Väisänen, a peace activist, conceptual artist and chairman of the Communist Party of Finland. 

Before the  webinar in English there will be a peace-political and Finnish-language discussion on building a culture of peace, debating  current situation in Finland and in the North arranged in the city of Pori from 3 pm to 5 pm. More information later. 

Counter Current Collaboration 

Now it is time for new steps towards peace building, culture of collective participation and sustainable radical green ecological thinking. 

Different civil societies organizations (NGO`s), activists, artists and individual actors together with the Democratic Civic Association (DSL) European Left (EL), The Communist Party of Finland (SKP) and Tiedonantaja newspaper open progressive debate and Counter Current thinking on peace, culture and environment. Events take place in Finland and seminars take place in web.  

CULTURE- Counter Current 14.11. 

PEACE - Counter Current 21.11. 

ENVIRONMENT- Counter Current 5.12.  

 

Counter current means progressive Initiatives, panel discussions of anti-austerity policy – alternative European voices for peace, culture and environment.  Counter Current challenges current hegemonical thinking, militarism, commercialism and political elites' tools to combat climate change. 

Counter Current strengthens voices for peace building and alternative European antimilitary appeals for societies without weapons of mass destruction and wars. Counter Current strengthens voices for antiracist initiatives and participatory democracy for societies where citizen rights are real human rights.  Counter Current strengthens voices of artists and cultural workers for societies where culture contributes to everybody's wellbeing, and is collectively created. 

Counter Current event functions as platform for new visions of civil societies actors, organizations, artists, intellectuals. Counter Current is a tool of collaboration of future building forces in collaboration with European Left parties and other European progressive political forces for constructing alternatives for militarism, commercial creative industries, environmental crises and capitalism. 

The Counter Current events are open forums for civil society's different actors and organization, political organizations and left, left-green, communist and progressive parties, NGO's, artists and cultural workers, peace organizations and activists, syndicalists, human rights organizations and activists, LGTBQI- organizations and activists 

SOCIAL MEDIA: we use and ask you to use #vastavirta #countercurrent  

Radical leftist events of participation, culture and politics 

Counter Current is a joint initiative of the Democratic Civic Association (DSL) European Left (EL), The Communist Party of Finland (SKP) and Tiedonantaja Newspaper to invite to create an open forum; political parties of the European Left and Finnish political parties, Finnish and European activists of the civil society, NGO´s, progressive media, artist´s and cultural workers, civil societies activists, environmental- peace-, feminist, lgbti-, human- union rights, workers and individual activists. 

Counter Current events means an Open public Forum to participate without any costs. Events are organized according current Coicd-19 regulations physically in Finland and in web. 

Most of the events are in Finnish. Panels with international speakers are in English. 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

English