Home >> Blogit >> Taxonomy term
Näytä kaikki
 • Arjo Suonperä
  Arjo Suonperä -
  11.03.2015
  Arjo Suonperä kirjoittaa, että Suomi on muuttunut säätiöidyksi näennäisdemokratiaksi. Suonperän mukaan demokratian edellytyksenä oleva ehdokkaitten ja vaihtoehtojen esiintuonti äänestäjille on niin yksityistetty ja kaupallistettu, että vain isolla rahalla saa ehdokkaita valitsijoitten näkyville.
 • Arjo Suonperä -
  26.01.2015
  Arjo Suoperä kirjoittaa, että amerikkalaiskenraali yritti heti kohta muuttaa Suomen uutta isäntämaasopimusta lähettämällä kutsun Ämärin sotaharjoituksiin Viroon suullisesti suomalaiselle virkaveljelleen ohi Suomen poliittisten päättäjien.
 • Arjo Suonperä:"os Suomi haluaa itsenäisyyttä, on sen syytä erota EU:sta ja Nato-yhteistyöstä sekä pysyä poissa vapaakauppahankkeista"
  Arjo Suonperä -
  03.12.2014
  Arjo Suonperä kirjoittaa, että Suomen kannalta uhat itsenäisyydelle ovat EU, USA:n vapaakauppapyrkimykset ja kotimaiset poliitikot, jotka ovat rähmällään näitten edessä
 • Arjo Suoperä "Kohtuuhintainen terveydenhuolto lääkkeineen, työehtosopimukset ja työlainsäädäntö, sosiaaliturvasäännökset sekä Suomen maatalous, elintarviketuotanto, yksityisyyden suoja ja ympäristönsuojelu merkitsevät rajoittavia tekijöitä suuryritysten voitontavoittelulle ja siksi ne yritetään vanhassa kolonialismin hengessä näin vapaakauppasopimuksella tuhota"
  Arjo Suonperä -
  26.09.2014
  Varatuomari Arjo Suonperä kirjoittaa, että TTIP sopimuksen vaikutuksesta suomalaisten verotusta jouduttaisiin kiristämään ja yhteiskunnan palveluita leikkaamaan lisää, jotta sopimuksen aiheuttaman työttömyyden ja yrityskuolemien sekä jo nykyään varsin alhaisten tullimaksujen aiheuttamat menetykset valtiontaloudessa saataisiin kompensoitua.
 • Arjo Suonperä -
  08.09.2014
  Arjo Suonperä kirjoittaa, että isäntämaasopimuksen tehtävänä on poistaa aikaa vieviä muodollisuuksia ja laillisuusesteitä nopean toiminnan tieltä. Suonperän mukaan vallassa pysyäkseen kokoomus tarvitsee suunnitelma B:n, jonka toteutuessa ei muista poliittisista voimista tarvitse niin välittää.
 • Arjo Suonperä -
  18.08.2014
  Arjo Suonperän mielestä kokoomuksen ja hallituksen aikomukset valtionmenojen leikkauskohteiksi ovat vääriä. Vaihtoehdoksi Suonperä esittää leikattavaksi EU-jäsenyydestä aiheutuvat menot. Jo pelkkä vuotuisen bruttojäsenmaksun säästäminen EU-jäsenyydestä eroamalla toisi vuodessa noin 2 miljardin säästön kirjoittaa Suonperä.
 • Arjo Suonperä: "Vapaa kilpailu ja markkinatalous on ideologisina arvoina korotettu sitovammiksi periaatteeksi, kuin muut hyvät ja tarpeelliset periaatteet, kuten ilmaston, veden, maaperän ja yleensäkin ympäristön ja sen viihtyisyyden ja terveellisyyden suojelu".
  Arjo Suonperä -
  23.04.2014
  Arjo Suonperä väittää blogissaan, että ympäristön ja luonnon suojelijat eivät tuo kuin pieniä askeleita luonnonsuojelulle elleivät samalla rohkene ajaa myös markkinatalouden ja vapaan kilpailun kumoamista tai edes sen olennaista rajoittamista.