Home >> Artikkelit >> Romaneilla oikeus rakentaa omaa perusturvaa 

Romaneilla oikeus rakentaa omaa perusturvaa 

08.04.2020 - 10:15
  • 8.4. vietetään romanien kansainvälistä kansallispäivää

Tänään 8.4. vietetään romanien maailmanlaajuista kansallispäivää. Romaneja on Suomessa kymmenisentuhatta.  Tänään valtamedioissakin kerrotaan romanikulttuurista ja -kielestä.Romanit saapuivat Eurooppaan jo 1300-luvulla ja Suomeen vasta 1500-luvulla. Romanien kansallispäivän vietto pohjaa vuoden 1971 Lontoon ensimmäiseen kansainväliseen romanikongressiin.  

Romaniasian neuvottelukunta 

Suomessa romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä elinolosuhteita edistämään on  vuonna 1956 perustettu Romaniasiain neuvottelukunta. Se toimii Suomessa romanien ja viranomaisten välisenä yhteistyö- ja asiantuntijaelimenä. 

Romaniasian neuvottelukunta järjestää vuosittain valtakunnallisia seminaareja, joihin kutsutaan sekä viranomaisia että romaniväestön edustajia.  Neuvottelukunnalla on pitkät perinteet myös pohjoismaisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. 

Kansanedustaja Tara Filatov (SDP) on Romaniasian neuvottelukunnan puheenjohtaja. Pohjois-Suomen alueellisen romaniasiain neuvottelukunnan Henry Lindgren on neuvottelukunnan varapuheenjohtaja.  Muita jäseniä neuvottelukunnassa ova mm. Inga Angersaari, Suomen Romanifoorumi - Fintiko Romano Forumista,  Taito Lehmusta Etelä-Suomen alueellisesta  romaniasiain neuvottelukunnastaTuula Lindgren Kristillisten romaninaisten yhdistys - Kromana ry:stä, Päivi Marjaniemi Suomen Romaniyhdistyksestä, Henry Nyman  Elämä ja Valo ry:stä, Hannele Varsa  Itä-Suomen alueellisesta romaniasiain neuvottelukunnasta,  Arto Zitron Lounais-Suomen alueellisesta  romaniasiain neuvottelukunnasta  ja Tuula Åkerlund Romano MIssio ry:stä sekä muita jäseniä eräistä valtiollisista instituutioista. 

Neuvottelukunnan puheenjohtaja Tarja Filatov kertoo kotisivuillaan, että olemme kaikki erilaisia mutta samanarvoisia. Filatov  taistelee kansanedustanaja  eriarvoistumista vastaan ja pyrkii muuttamaan verotusta reilummaksi sekä  uudistamaan sosiaaliturvan vastaamaan nykypäivän tarpeisiin. 

Romaniasian neuvottelukunnan kotisivuilla kansainvälisenä Romanien kansallispäivänä nostetaan esille Romaninaisten ja -tyttöjen olojen parantamiseen tähtäävä strategia (2014–2020). Sen kerrotaan olevan vastaus romaninaisaktivistien ja kansalaisjärjestöjen, ihmisoikeuselinten, sukupuolten yhdenvertaisuus- ja romaninaisten ongelmien kanssa työskentelevien ammattilaisten, hallitusten ja poliitikkojen esiin tuomiin tarpeisiin. 

Suomen Romani Foorumi – haasteet ja tulevaisuus 

Suomen romanijärjestöjen keskusliitto, Fintiko Romano Forum eli Suomen Romani Foorumin mukaan kiireisimpinä kehittämiskohteita ovat asunto-, toimeentulo- ja koulutus  sekä lainvoimaisen vähemmistöaseman saavuttaminen. 

- Meillä Suomessa  romaneilla pitäisi olla samat oikeudet ja velvollisuudet kuin kaikilla muilllakin kansalaisilla. Romanien yhteiskunnallisessa asemassaan on vielä paljon parantamisen varaaSIlloin kun ihmistä syrjitään on sen vaikea löyttää omaa paikaa yhteiskunnassa. Työn saanti on meille kaikille ja myös romaneille keskeisintäIlman kunnon työtä ei romanit voi rakentaa itselleen eikä perheilleen riittävää perusturvaa. Siksi kaikkien kansallispäivän juhapuheiden keskellä haluan vaatia kaikille Suomessa syrjityssä asemassa oleville vähemmistöille ja tämä koskettaa myös romaneita, oikeutta omalla työllä rakentaa omaa ja perheiden perusturvaa, sanoo SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen 

Työllisyys ja perusturva

Työ- ja elinkeinoministeriö on teettänyt  Romanien työllisyys, yrittäjyys ja työmarkkinoille integroitumisen selvityksen. Siinä selvitettiin viimeksi  romanien asemaa ja osallistumista työmarkkinoilla, ja tuotettiin näkemyksiä toimivista ja kustannustehokkaista työllistymistä tukevista palveluista, toimintamalleista ja hyvistä käytännöistä. 

Selvityksestä käy ilmi, että romanien työttömyys on yhä korkeammalla tasolla kuin pääväestön keskuudessa. Tyypillisiä työllistymistä estäviä ja hidastavia tekijöitä ovat romanien matala koulutus, vähäinen työkokemus, kulttuuriset tekijät ja valtaväestön romaneihin kohdistava syrjintä yleisillä työmarkkinoilla. 

Selvityksessä visioitiin romanien työllistymisen parantamiseksi erityistoimenpiteitä. Romanien osallisuutta ja yhdenvertaisuutta työmarkkinoilla katsottiin voitavan edistää muun muassa yksilöllisten ja työpaikkakohtaisten ratkaisujen avulla, henkilökohtaisilla kohtaamisilla ja vaikuttamalla yleiseen asenneilmapiiriin. 

- Ministeriön selvityksen johtopäätöksiä pitää uskaltaa ja osata nyt viedä käytännössä eteenpäin. Vaadin työministeri Tuula Haataiselta pikaisia toimia vähemmistöjen ja romanien työllisyyttä edistäviksi toimiksi. TE-palveluissa ja muissa julkisissa palveluissa pitää  avoimemmin hyödyntää positiivista erityiskohtelua esimerkiksi romanien tasa-arvoisten ja yhdenvertaisten työllisyysmahdollisuuksien turvaamiseksi. Erilaisten vähemmistöjen kuten romanien työllistymisen haasteisiin on  kiireesti etsittävä ratkaisuja muun muassa tukemalla tavoitteellisia yksilöllisiä polkuja työhön  ja ottamalla eri vähemmistöjen ja romanien edustajia mukaan toimintamallien suunnitteluun. Lisäksi kuntien on kannettava vastuuta ihmisten työllisyydestä ja luotava työllistävää toimintaa kuntasektorilla, sanoo SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen Romanien kansainvälisenä kansallispäivänä. 

 

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista