Home >> Artikkelit >> Keskuskomitean kokous 30.-31.1. 

Keskuskomitean kokous 30.-31.1. 

28.01.2021 - 11:00
(updated: 28.01.2021 - 11:18)
  • Mauri Perä
Rauhan- ja AY-työn konkari, pitkänlinjan arvostettu ja rakastettu puolueen jäsen Mauri Perä alustaa keskuskomitean kokouksessa yhteistyön merkityksestä ja liittolaispolitiikasta

SKP:n keskuskomitean kokous 30.-31.1.2021 järjestetään kokonaan SKYPE:ssä. Kokous alkaa lauantaina kello 10.00 ja  jatkuu sunnuntaina kello 10.00. Kokous päättyy sunnuntaina kello 17.00. Ilmoittautumiset ja lisätietoa pääsihetteri Tiina Sandbergille  tiina.sandberg (at) skp.fi  

Kokouksen puheenjohtajina toimivat JP (Juha-Pekka) Väisänen ja Liisa Taskinen.   

Yhteistyöllä uuteen nousuun 

Keskusteltaessa ajankohtaisesta poliittisesta tilanteesta kuullaan  Mauri Perän puheenvuoro, jossa esille nousee se miten liittolaispolitiikka yhdistää ja linjaa SKP:n toimintaa  

Mauri Perä (s. 1935) on toverien hyvin tuntema ja arvostama kirvesmies ja pitkänlinjan ay-aktiivi. Perä teki päivätyön Rakennusliiton toimitsijana ja Kansainvälisen Rakennus- ja rakennusaineteollisuuden liiton pääsihteerinä. SKP:hen Perä  liittyi vuonna 1963 ja on toiminut puolueessa eri luottamustehtävissä kuten keskuskomiteassa ja poliittisessa toimikunnassa. Perä on myös toiminut Rauhanpuolustajien varapuheenjohtajana. 

- Rauhan liikkeessä, Suomen Rauhanpuolustajissa olen toiminut 1960-luvun alusta alkaen- Ensimmäinen kansainvälinen tapahtuma, jossa olin mukana oli Tukholman rauhanvoimien kokous muistaakseni vuonna 1964. Työpaikkojen rauhantoimikunnan puheenjohtajana toimin n. 15 vuotta 1980-luvulta lähtien, Viime vuosina en ole ollut johtotehtävissä, mutta mukana kaiken aikaa rauhan ja ympäristön joukkotapahtumissakertoo Mauri Perä. 

 

Kestävään ja oikeudenmukaiseen rauhaan 

SKP:n rauhanryhmän puheenjohtaja ja puolueen varapuheenjohtaja Mervi Grönfors selvittää  kokoukselle miten rasismin ja fasisminvastainen työ ja kulttuuri ovat osa SKP:n rauhantyötä. Grönfors kertoo rauhan miniseminaarin johtopäätöksistä ja esittelee uuden avauksen rauhantyölle.  

- Rasismin ja fasismin vastainen toiminta, kulttuurityö ja solidaarisuus ovat mukana rauhantyössä.Työväenluokalle on itsestään selvää, että rasismi ja fasismi ovat uhka rauhalle.  

Rauhantyön välineitä on monia, kulttuurin väyliä myöten on luontevaa edistää rauhanasiaa ja tehdä sitä näkyväksi. Monet taiteilijat ovat kautta aikojen olleet merkittäviä rauhan puolesta puhujia.  

Rauha on kaikkien yhteinen tavoite, siihen päästyään yhdessä toimien ja kansojen solidaarisuus on tie kohti pysyvää rauhaa, sanoo rauhanryhmän vetäjä Mervi Grönfors. 

 

Muutetaan maailmaa 

Puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen esittelee kokoukselle puolueen toimintasuunnitelman. Suunnitelma on laadittu toiminta edellä. Väisäsen mukaan puolueen pitää voida tarjota poliittista kotia etsiville käytännön tekemistä ja aatteen sekä ajankohtaisten ilmiöiden opiskelua.   

- Esitän, että SKP:n toimintasuunnitelmassa huomioidaan erityisesti  Tiedonantaja-festivaalin alueelliset tapahtumat ja kuntavaalit. Päätetään riittävästä valtakunnallisesta toiminnasta ja huomioidaan paikalliset toiminnalliset aloitteet ja tavoitteet. Edistetään  poliittisten aloitteiden; rauha, ympäristö, 1200 perusturva ja 6 tunnintyöpäivä ympärille rakennettavaa mukaan poliittiseen työhön kutsuvaa toimintaa. Vahvistetaan aatteellista tietoisuutta ja analyysiä sekä opiskellaan ajankohtaista yhteiskunnallista tilaa ja ilmiöitä. Järjestetään sivistys ja kulttuuritoimintaavisio Väisänen 

Kokous täydentää eri toimintaryhmiä kuten vaalityöryhmää, ohjelmatyöryhmää, sääntötyöryhmää ja henkilövalintatyöryhmää  

Kuntavaalien revanssihenki 

Pääsihteeri Tiina Sandberg kertoo, että puolue lähtee hankemaan takaisin menetettyjä kuntavaikuttamisen paikkoja. Sandberg kertoo lisää kuntavaalien tekemisen konkretioista kokouksessa. SKP:n keskuskomitean on jo linjannut, että piirijärjestöt voivat itse päättää miten kuntavaaleihin osallistutaan. Työ ehdokkaiden löytämiseksi on käynnissä.  

- Tässä vaiheessa on vaikea vielä ennustaa missä kaikkialla saadaan asetettua ehdokkaita. Esimerkiksi Tampere, Jyväskylä, Nokia ja Turku ovat lähdössä puolueen listoilla vaaleihin. Helsingissä ja Lahdessa puolueen jäsenet asettuvat ehdolle laajempien valitsijayhdistysten muodostamien yhteislistojen kautta. Ehdokasmääriä on tässä vaiheessa liian aikaista arvioida.  

Meillä on joukko kuntia ja kaupunkeja, joissa on hyvät mahdollisuudet saada takaisin menetettyjä paikkoja ja työ niiden palauttamiseksi on aloitettu jo kannattajakortteja kerättäessä. Tähän aiotaan panostaa myös puolueen toimesta, jotta alueet eivät jää tässä tehtävässä yksin.  

Kannattajakorttikampanjan menestyksekäs hoitaminen koronarajoituksista huolimatta on konkretisoinut sen, että me pystymme tekemään mahdottomiltakin vaikuttavia asioitavakuuttaa Sandberg.  
  

Lue lisää kuntavaaleista 

Puolue johon voi liittyä  

Kommunisteille vaalit ovat aina paljon muutakin kuin vain ponnistus parlamentaarisen vallan saamiseksi.   

Kuntavaaleissa pääsemme tuomaan näkemyksiämme esiin ja kohtaamaan paljon ihmisiä, joiden kanssa keskustella näkemyksistämme ja vaihtoehdoistamme. Se paikka on käytettävä hyödyksi siksikin, että vaalit ovat aina olleet meille mainiota jäsenhankinta-aikaa. Näkyvyys muuttuu aina myös yhteydenotoiksi ja joka vaaleissa on tullut mukaan tärkeitä tovereita. Kiinnostavaa on nähdä keitä tulee mukaan nyt, sanoo pääsihteeri Sandberg  

 

Tavoitteena päihteetön elämä 

Keskuskomitean kokoupäättää SKP:n päihdepoliittisesta ohjelmasta. Varapuheenjohtaja Liisa Taskinen johtaa tätä keskustelua.  

Aloitteen päihdepoliittisesta ohjelmasta puolueelle on tehnyt Jyväskylän Kypärämäen osasto.  Lähtölaukaus ohjelmalle oli tammikuussa 2020 Jyväskylässä keskuskomitean kokouksen yhteydessä pidetty aloitusseminaari.  Tuolloin koottiin työryhmä, jonka puheenjohtajaksi valittiin Riikka Kaikkonen.  Sen jälkeen on pidetty etäkokouksia.  Työryhmän jäsenet ovat laatineet kirjoituksia ohjelmaan, ja niistä on koottu nyt piirijärjestöille lähetetty luonnos.  

- T päihdepoliittisen ohjelman kanssa jatkuu edelleen.  Piirien kommenttien pohjalta muokataan luonnosta. Kommentteja on tullut runsaasti, sanoo Taskinen 

Päihdepoliittisella asiakirjalla on monta tavoitetta. Yksi tavoite on edistää päihteetöntä elämääPäihteet, alkoholi mukaan luettuna, päihteiden käyttö ja huumekauppa ovat merkittävä yhteiskunnallinen ongelma monella tasolla.  Ongelmia aiheutuu yksilöille ja perheille.  Alkoholi ja yhä enenevästi muut päihteet kuormittavat terveydenhuoltoa, sosiaalitoimea, työpaikkoja ja työelämää.  Päihteiden käyttöön liittyy rikollisuutta, alkoholiinkin.  Rikollisuutta on monella tasolla alkaen rattijuopumuksesta ja pienten kannabismäärien käytöstä ja hallussapidosta aina maailmanlaajuiseen huumekauppaan ja sen kytköksiin monien maiden valtarakenteisiin ja suuren rahan muihinkin hämäräbisneksiin.  

- Vaadimme riittävästi resursoitua ja helposti saavutettavaa hoitojärjestelmää koko maahan. Hoitoon hakeutumista vaikeuttaa myös laittomien päihteiden käytön rangaistavuus.  Monissa maissa tästä onkin luovuttu, ja tulokset ovat pelkästään positiivisia.  Huumeongelmat eivät ole lisääntyneet, mutta hoitoon ja huumekuntoutukseen hakeutuvien määrä on lisääntynyt. Tätä ehdotamme myös Suomeen, sanoo Taskinen. 

 

Puolue jota voi äänestää 

SKP on kerännyt nyt tarvittavat 5000 kannattajakorttia, toimittanut ne tarkastettavaksi oikeusministeriöön.  Kortit ovat parhaillaan Digi- ja väestötietoviraston tarkastettavana. He vertaavat korttien tietoja rekisteriinsä ja tarkastavat niiden oikeudellisuuden. 

- Tämän työn he kertoivat kestävän helmikuun alkupuolelle asti, jonka jälkeen he vahvistavat tuloksen. Samaan aikaan Oikeusministeriö tarkistaa sääntömme ja ohjelmamme, jotka he ovat heille jo entuudestaan tuttuja. Päätös vahvistetaan siis korttien tultua tarkastetuiksi. Olemme ottaneet mahdolliset kahteen kertaan kirjoitetut, virheelliset ja muuten puutteelliset kortit tarkistamalla ne etukäteen muutamaan otteeseen, sekä keräämällä lähes 300 ylimääräistä korttia. Tämän pitäisi kattaa mainiosti mahdolliset virheelliset tai epäselvät kortit, selventää  pääsihteeri Tiina Sandberg 

Varapuheenjohtaja Mervi Grönfors kertoo kokoukselle kannattajakorttikeräyksestä. Kannattajakorttikeräyksessä onnistuttiin ja toverit onnistuivat keskellä koronaa ja kurjia kelejä keräämään 5000 kannattajakorttia.  

- Keräyksessä onnistuttiin, koska haluttiin onnistua. Se vaati määrätietoista työtä, tovereiden yhteistoimintaa ja toistensa kannustamista. Kuntavaaleihin haluttiin osallistua SKP:n ehdokkaina. 

Korona aiheutti haastetta, mutta puoluekentälle tarvitaan reilusti vasemmalla oleva vaihtoehto - SKP. Maskit ja käsidesit kainalossa lähdettiin allekirjoituksia keräämään, keskusteltiin ihmisten kanssa ja tuotiin esiin SKP:n aloitteet; 1200 euron perusturva, 6 tunnin työpäivä, ympäristöasiat ja hävittäjähankinnan mielettömyys (rauhantyö), sanoo Mervi Grönfors. 

 

Tiedonantaja on poliittisen työn väline 

Tiedonantajan päätoimittaja Petra Packalén kertoo kokouksessa Tiedonantajan levikkitilanteesta  Lisäksi käydään läpi menneen vuoden 2020 haasteita ja onnistumisia. Petra Packalén esittelee kokoukselle  paperilehden tilausmäärien sekä verkkosivujen kävijämäärien kehitystä viime vuonna. 

– Vuosi 2020 oli Tiedonantajalle toisaalta pandemian tuomien haasteiden vuosi, mutta askelia otettiin tietyillä osa-alueilla myös eteenpäin. Varsinkin verkkosivujen kattavuus on ollut hurjassa nousussa viime vuonna. Kommunistien lehdestä onkin mahdollista monipuolistumisen vuoksi jo puhua mediana, sanoo Packalén  

Packalénin mukaan verkkosivujen kävijämäärä nousu johtuu hyvin tehdystä suunnitelmasta keväällä 2020. 

Vuonna 2021 täytyy tehdä suunnitelma, kuinka verkkouutisointia voidaan yhä kasvattaa Tiedonantajassa. Tänä vuonna on laajennettava työväenmedian uutisointia myös verkossa. 

Tiedonantaja-festivaali 2021 koostuu osatapahtumista 

Tänä vuonna on vuorossa myös valtakunnallinen Tiedonantaja-festivaali, jota tehdään ensimmäistä kertaa hajautetulla mallilla sekä etäwebinaareilla. Festivaalin pääjärjestäjiä ovat Tiedonantaja, SKP, DSL, Euroopan vasemmisto ja Kommunistinuoret. 

– Kun huomattiin pandemiatilanteen yhä vaan jatkuvan tälle vuodelle, tehtiin päätös hajauttaa Tiedonantaja-festivaali ympäri maan. Lisäksi tietysti alkuvuoden osatapahtumat järjestetään ainoastaan verkossa webinaareina. Monenlaista eri aihepiiriä on luvassa ja helmikuussa aloitetaankin heti Kommunistinuorten kanssa tehdyllä webinaarilla ay- ja rauhanasioista, valottaa Packalén. 

 

Tärkeä talous  

Tiedonantajan toimistosihteeri Talvikki Koivu  esittelee  kokoukselle taloustilannetta.  

Talvikki Koivu on keskuskomitean jäsen. Koivu aloitti hiljattain työt toimistosihteerinä Tiedonantajalla.   

- Tilausten käsittelyä, laskutusta, kirjanpitoa. Erilaisia toimistotöitä liittyen lehteen, kirjatilauksiin, laskuihin, maksuihin, palkkoihin, luettelee Koivu töitään Tiedonantajalla. 

 
Joskus keskuskomitea on järjestänyt  ns. toveritilintarkastukset, jossa keskuskomitean jäsenet ovat voineet saada opastusta talouden asiakirjoihin.  Koivu kertoo, että vastaavasta toiminnasta sovitaan myöhemmin keväällä. 

Piirijärjestöt ovat Koivuun yhteydessä Tiedonantajan erilaisissa asioissa, ilmoituksissa, tilauksissa ja esimerkiksi verkkokaupan tilauksiin liittyen.  

- Suurin osa yhteydenotoista liittyy lehden tai kirjojen tilauksiin. Soitella toki saa, mutta aina helpommin asiat hoituu sähköpostitse ja tilaukset vaikka verkkokaupan kautta. Osoitteenmuutoksista lehden osalta pyydän ilmoittamaan mahdollisimman nopeasti. Emme saa tietoa muutoksesta muualta, kertoo Koivu. 

Talvikki Koivun sähköposti on toimisto (at) tiedonantaja.fi 

Pääsihteeri Tiina Sandberg tuo kokoukselle esityksen asuntokaupasta saatujen varojen sijoittamisesta ja käyttämisestä.  

Taistelevan liikkeen puolueohjelma 

Edustajakokous päätti päivittää puolueen ohjelman 2022 edustajakokoukseen mennessä. Keskuskomitean jäsen  Jari Karttunen ja varapuheenjohtaja Liisa Taskinen esittelevät puolueohjelmatyön  prosessia.  

SKP:n nykyinen puolueohjelma perustuu vuonna 1994 tehtyyn ohjelmaan. Tämän jälkeen ohjelmaan on lähinnä tehty pieniä lisäyksiä ja kielenhuoltoa.  

- Vaikka pidänkin nykyistä puolueohjelmaa hyvänä. On sen suhteen syytä tehdä aitoja uudistuksia. Kaikki elävät poliittiset liikkeet ja puolueet tekevät itsearviointia toimintansa ja ohjelmien suhteen ja me kommunistit emme poikkea tästä mitenkään. Puolueohjelman uudistamminen on pitkällinen prosessi ja sille on jo runsaasti tarvetta, sanoo hankkeen vetäjä Jari Karttunen. 

Karttunen huomioisi ohjelmassa entistä paremmin sen kuinka ohjelma välittää SKP:n päämäärät ja tavoitteet luokkatietoisesti, Marxin ja Leninin ajatuksia seuraten. 

- Puolueohjelma on uudistettava, jotta se olisi paremmin mukana nykyajassa ja vastaisi selkeämmin siihen, mitä me kommunistit olemme tekemässä. Olen varma, että SKP saa aikaiseksi hyvän ja päämääriin soveltuvan ohjelman uudistamisprosessin seurauksena, sanoo Karttunen 

Lue lisää puolueohjelmatyöstä 

Työajan lyhentäminen kokoaa ay-väkeä 

Lyhyempi työaika Helsinki seminaarin järjestäjä Jiri Mäntysalo kertoo keskuskomitean kokouksessa Lyhyempi työaika Helsinki seminaarista 30.-31.1. keskuskomitean kokouksessa. Mäntysalo muistuttaa että työaika ei lyhene itsestään. 

Seminaari tarkoittaa keskusteluja, aloitteita sekä visioita käytännön taisteluun lyhyemmän työajan puolesta. Työaikaan, työelämään ja yhteiskuntaan syventyvä Lyhyempi työaika - Helsinki-seminaari järjestetään etäyhteyksillä Zoomilla 6.-7. helmikuuta 2021.  

Kaksipäiväisessä matalan kynnyksen seminaarissa paneudutaan työajan teemoihin. Seminaarissa käydään monenlaisia ja moniäänisiä keskusteluja, esitetään aloitteita sekä pohditaan ja visioidaan työelämän tulevaisuutta Euroopassa. Kahden päivän aikana haetaan väyliä taisteluun lyhyemmän työajan puolesta ja mietitään, miten aihe voidaan nostaa yhteiseksi asiaksi ay-liikkeessä. Keskusteluja johdattelee työajan lyhentämisen argumentit ja tavoitteet  

 Jiri Mäntysalon mukaan keskustelua ja ratkaisuja tarvitaan, sillä nykyinen työelämä ei toimi työläisten ehdoilla.  

- Suomi ja maailma tarvitsee uutta suuntaa työn järjestämisessä ja organisoinnissa. Suuri työttömyys aiheuttaa pahoinvointia ja ongelmoittaa monen arkea ja toisaalta näemme myös epävarmojen työsuhteiden lisääntymisen, pakkoyrittäjyyden ja entistä kuormittuneempien työläisten haasteet jaksamisessa, sanoo Mäntysalo 

 

  

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista