Home >> Artikkelit >> Taistelevan liikkeen puolueohjelma 

Taistelevan liikkeen puolueohjelma 

16.01.2021 - 11:30
(updated: 16.01.2021 - 11:58)
  • Ympäristökriisi, järjestelmämuutos, sosialismi, DSL, Jari Karttunen
Jari Karttunen haluaa tehdä aitoja uudistuksia SKP:n puolueohjelmaan.

Edustajakokous päätti päivittää puolueen ohjelman 2022 edustajakokoukseen mennessä. Keskuskomitean jäsen  Jari Karttunen ja varapuheenjohtaja Liisa Taskinen esittelevät puolueohjelmatyön  prosessia keskuskomitean kokouksessa viikonloppuna 30.-31.1. 

SKP:n keskuskomitean kokous 30.-31.1.2021 järjestetään kokonaan SKYPE:ssä. Kokous alkaa lauantaina kello 10.00 ja  jatkuu sunnuntaina kello 10.00. Kokous päättyy kello 17.00. Ilmoittautumiset ja lisätietoa tiina.sandberg ( at) skp.fi 

Ohjelmatyölle runsaasti tarvetta

SKP:n nykyinen puolueohjelma perustuu vuonna 1994 tehtyyn ohjelmaan. Tämän jälkeen ohjelmaan on lähinnä tehty pieniä lisäyksiä ja kielenhuoltoa.  

- Vaikka pidänkin nykyistä puolueohjelmaa hyvänä. On sen suhteen syytä tehdä aitoja uudistuksia. Kaikki elävät poliittiset liikkeet ja puolueet tekevät itsearviointia toimintansa ja ohjelmien suhteen ja me kommunistit emme poikkea tästä mitenkään. Puolueohjelman uudistamminen on pitkällinen prosessi ja sille on jo runsaasti tarvetta, sanoo hanketta vetävä Jari Karttunen. 

Ohjelman uudistaminen on puolueen yhteinen projekti ja se vastaa yhteisesti määriteltyihin tarpeisiin. Vuoden 1994 ohjelmaan on otettu mukaan runsaasti asioita, jotka olivat merkittäviä ohjelman alkuperäisellä tekohetkellä. Puolueohjelma uudistuksessa olisi otettava huomioon entistä ohjelmaa paremmin se, että kuinka ohjelma välittää SKP:n päämäärät ja tavoitteet luokkatietoisesti, Marxin ja Leninin ajatuksia seuraten. 

- Lisäksi ohjelmasta olisi mielestäni uudistaa tyyliltään ytimekkäämmäksi ja napakammaksi. Nykyisellä ohjelmalla on mielestäni taipumuksena yliselittää asioita. Asiat voi selittää yksinkertaisemminkin ja antaa jäsenkoulutuksen sekä puolueen laatimien muiden raporttien ja ohjelmien hoitaa tarkempi informaation ajaminen. Uskon, että ohjelma olisi mahdollista uudistaa lyhyemmäksi ja satunnaiselle lukijalle helpommaksi ymmärtää sen suhteen keitä kommunistit ovat, mihin he pyrkivät ja mitä he aikovat tehdä päästäkseen tähän päämäärään, joka on sosialistinen ja lopulta kommunistinen yhteiskunta, visio Karttunen. 

Puolueohjelma on uudistettava, jotta se olisi paremmin mukana nykyajassa ja vastaisi selkeämmin siihen, mitä  kommunistit ovat tekemässä. Karttunen on varma, että SKP saa aikaiseksi hyvän ja päämääriin soveltuvan ohjelman uudistamisprosessin seurauksena. 

- Lisäksi henkilökohtaisesti haluaisin korostaa ohjelmassa pikemminkin toivoa siitä, että yhdessä saamme aikaan suuria muutoksia, kuin että käytämme merkittävän osan ohjelmaa kuvailemaan sitä miten surkeassa yhteiskunnassa elämme. Kapitalistisen yhteiskunnan ongelmat on syytä kuvata johdonmukaisesti, mutta useimmat ihmiset ovat jo tietoisia siitä, että nämä ongelmat ovat olemassa. Mielestäni pääpaino piitäsi siis siirtää siihen sanomaan, että nykyistä kapitalistista yhteiskuntaa ei ole pakko sietää ja yhdessä voimme sen muuttaa, vahvistaa Karttunen. 

 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista