Home >> Artikkelit >> Tavoitteena päihteetön elämä

Tavoitteena päihteetön elämä

17.01.2021 - 11:00
(updated: 17.01.2021 - 11:51)
  • SKP:n varapuheenjohtaja Liisa Taskinen torjuu opettajien lomautussuunnitelmat
SKP:n varapuheenjohtaja Liisa Taskinen on ammatiltaan lääkäri.

SKP:n keskuskomitean kokous 30.-31.1. päättää päihdepoliittisesta ohjelmasta. Varapuheenjohtaja Liisa Taskinen johtaa tätä keskustelua ja esittelee ohjelman kokoukselle.

Aloitteen päihdepoliittisesta ohjelmasta puolueelle on tehnyt Kypärämäen osasto Jyväskylän piirijärjestöstä.  Lähtölaukaus ohjelmalle oli tammikuussa 2020 Jyväskylässä keskuskomitean kokouksen yhteydessä pidetty aloitusseminaari.  Tuolloin koottiin työryhmä, jonka puheenjohtajaksi valittiin Riikka Kaikkonen.  Sen jälkeen on pidetty etäkokouksia. Työryhmän jäsenet ovat laatineet kirjoituksia ohjelmaan, ja niistä on koottu nyt piirijärjestöille lähetetty luonnos.  

- Työ päihdepoliittisen ohjelman kanssa jatkuu edelleen.  Piirien kommenttien pohjalta muokataan luonnosta.  Skypekokous on 20.1. joten liikaa aikaa ei nytkään ole muokata luonnosta keskuskomitean kokoukseen.  Kommentteja on tullut runsaasti, sanoo SKP:n varapuheenjohtaja  Liisa Taskinen 

Monitavoitteinen ohjelma  

Päihdepoliittisella asiakirjalla on monta tavoitetta. Yksi tavoite on edistää päihteetöntä elämääPäihteet, alkoholi mukaan luettuna, päihteiden käyttö ja huumekauppa ovat merkittävä yhteiskunnallinen ongelma monella tasolla.   

Ongelmia aiheutuu yksilöille ja perheille.  Alkoholi ja yhä enenevästi muut päihteet kuormittavat terveydenhuoltoa, sosiaalitoimea, työpaikkoja ja työelämää.   

Päihteiden käyttöön liittyy rikollisuutta, alkoholiinkin.  Rikollisuutta on monella tasolla alkaen rattijuopumuksesta ja pienten kannabismäärien käytöstä ja hallussapidosta aina maailmanlaajuiseen huumekauppaan ja sen kytköksiin monien maiden valtarakenteisiin ja suuren rahan muihinkin hämäräbisneksiin.  

- Vaadimme riittävästi resursoitua ja helposti saavutettavaa hoitojärjestelmää koko maahan. Hoitoon hakeutumista vaikeuttaa myös laittomien päihteiden käytön rangaistavuus.  Monissa maissa tästä onkin luovuttu, ja tulokset ovat pelkästään positiivisia.  Huumeongelmat eivät ole lisääntyneet, mutta hoitoon ja huumekuntoutukseen hakeutuvien määrä on lisääntynyt. Tätä ehdotamme myös Suomeen, sanoo Liisa Taskinen. 

Hoitoon pääsyä helpotettava 

Päihdeongelmien hoitojärjestelmät ovat hyvin erilaisia eri puolilla maata, ja hoitoon pääsy voi olla hyvin vaikeaa.   

- Vaadimme riittävästi resursoitua ja helposti saavutettavaa hoitojärjestelmää koko maahan.  

Päihdeongelmaiset kohtaavat usein myös huonoa kohtelua terveydenhuollossa, ja käytäntöihin saattaa sisältyä ikään kuin rangaistuselementtejäkin, jos vaikkapa myöhästyy sovitulta käynniltä.  Kuitenkin juuri monet päihdeongelmaiset ovat hyvin heikossa ja haavoittuvassa asemassa ja heillä on vaikeuksia hoitaa asioitaan byrokraattisessa järjestelmässä.   

Hoitoon hakeutumista vaikeuttaa myös laittomien päihteiden käytön rangaistavuus.  Monissa maissa tästä onkin luovuttu, ja tulokset ovat pelkästään positiivisia.  Huumeongelmat eivät ole lisääntyneet, mutta hoitoon ja huumekuntoutukseen hakeutuvien määrä on lisääntynyt.  Tätä ehdotamme myös Suomeen.   

Tämä ei missään tapauksessa tarkoita huumeiden suosimista, päinvastoin.  Ensisijainen tavoite on päihteetön elämä, mikä vaatii laajaa ennaltaehkäisevää toimintaa kautta koko yhteiskunnan ja julkisten palvelujen kehittämistä. Päihteittä Paras, vakuuttaa Liisa Taskinen. 

Keskuskomitean kokous 30.-31.1.

SKP:n keskuskomitean kokous 30.-31.1.2021 järjestetään kokonaan SKYPE:ssä. Kokous alkaa lauantaina kello 10.00 ja  jatkuu sunnuntaina kello 10.00. Kokous päättyy kello 17.00. Ilmoittautumiset ja lisätietoa tiina.sandberg ( at) skp.fi 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista