Home >> Artikkelit >> Työajan lyhentäminen kokoaa ay-väkeä 

Työajan lyhentäminen kokoaa ay-väkeä 

21.01.2021 - 12:30
(updated: 21.01.2021 - 13:52)
  • Kommunistinuorten puheenjohtaja Jiri Mäntysalo

Keskuskomitean jäsen ja Kommunistinuorten puheenjohtaja Jiri Mäntysalo kertoo keskuskomitean kokouksessa 30.-31.1 Lyhyempi työaika Helsinki seminaarista. 

Seminaari tarkoittaa keskusteluja, aloitteita sekä visioita käytännön taisteluun lyhyemmän työajan puolesta. Työaikaan, työelämään ja yhteiskuntaan syventyvä Lyhyempi työaika - Helsinki-seminaari järjestetään etäyhteyksillä Zoomilla 6.-7. helmikuuta 2021.  

- Ajatus työn jakamisesta on perustavanlaatuinen motivaattori keskustelussa työajan lyhentämisestä. Työtä jakamalla voimme ratkoa monia yhteiskunnallisia ongelmia, lisätä työpaikkoja, kääntää tulonjakokehitystä oikeudenmukaisempaan, vähentää työn kuormittavuutta sekä torjua ympäristökriisiä, sanoo seminaarin primus motor Jiri Mäntysalo. 

Kaksipäiväisessä matalan kynnyksen seminaarissa paneudutaan työajan teemoihin. Seminaarissa käydään monenlaisia ja moniäänisiä keskusteluja, esitetään aloitteita sekä pohditaan ja visioidaan työelämän tulevaisuutta Euroopassa. Kahden päivän aikana haetaan väyliä taisteluun lyhyemmän työajan puolesta ja mietitään, miten aihe voidaan nostaa yhteiseksi asiaksi ay-liikkeessä. Keskusteluja johdattelee työajan lyhentämisen argumentit ja tavoitteet  

- Lisäksi eräässä kapitalistista palkkatyötä käsittelevässä keskustelussa sunnuntaina päästään systeemitasolle, kapitalismin ja sen tuottaman riiston lopettamisen välttämättömyyteen. Kapitalismin toimintalogiikasta ja sen yhteensovittamattomuudesta työläisten hyvinvoinnin kanssa toivoisi nousevan entistä enemmän myös yleistä keskustelua, sanoo Mäntysalo.  

Eurooppalaisesta ay-liikkeestä sekä ay-liikkeen radikaaliudesta ja taisteluvoimasta eri puolilla Eurooppaa on kertomassa lauantain avauskeskustelussa Euroopan vasemmiston puheenjohtaja, Saksan vasemmistopuolueen Heinz Bierbaum 

Lyhyemmästä työajasta kiinnostuneilla vastaan tulee usein ajatus siitä, mitä käytännön askelia tavoitteen saavuttaminen vaatii ja miten asia muotoillaan siitä kampanjoidessa. Näistä teemoista ja paikallisten työaikakampanjoiden tärkeydestä puhuu lauantaina Britannian Left Unity -puolueen pääsihteeri Felicity Dowlingin 

Uusia ratkaisuja tarvitaan

Jiri Mäntysalon mukaan keskustelua ja ratkaisuja tarvitaan, sillä nykyinen työelämä ei toimi työläisten ehdoilla. Suomi ja maailma tarvitsee uutta suuntaa työn järjestämisessä ja organisoinnissa. Suuri työttömyys aiheuttaa pahoinvointia ja ongelmoittaa monen arkea ja toisaalta näemme myös epävarmojen työsuhteiden lisääntymisen, pakkoyrittäjyyden ja entistä kuormittuneempien työläisten haasteet jaksamisessa.  

- Työelämää pohtiessa usein ehkä ajatellaan, että työaika ikään kuin "lyhenee ajan myötä itsestään". Tällä tavoin onnistutaan kuitenkin vain pitämään kiinni vanhasta. Oikeat ja näkyvät muutokset työelämässä vaativat kamppailuja yhteisten tavoitteiden eteen ja työväenliikettä, joka näkee työajan lyhentämisen mahdollisuudet.  

Työajan lyhentäminen ei korjaa kerralla kaikkea, mutta se on valtava edistys sellaisen työelämän puolesta, jossa työläiset voivat omistavan luokan voittojen kartuttamisen sijaan itse päättää asioistaan ja toimia solidaarisesti, visio Jiri Mäntysalo. 

Keskuskomitean kokous 30.-31.1.

SKP:n keskuskomitean kokous 30.-31.1.2021 järjestetään kokonaan SKYPE:ssä. Kokous alkaa lauantaina kello 10.00 ja  jatkuu sunnuntaina kello 10.00. Kokous päättyy kello 17.00. Ilmoittautumiset ja lisätietoa tiina.sandberg ( at) skp.fi 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista