Home >> Artikkelit >> Array >> Reilun muutoksen ääni osuuskauppojen vaaleissa

Reilun muutoksen ääni osuuskauppojen vaaleissa

20.02.2024 - 16:45
(updated: 21.02.2024 - 16:53)
  • SKP:n edustajakokouksen puheenjohtajisto kuvattuna punatähden takaa.

Keväällä 2024 käydään osuuskauppavaalit kymmenessä osuuskaupassa. Alueelliset osuuskaupat muodostavat S-ryhmän. Vaaleissa valitaan kullekin osuuskaupalle sen sääntöjen ja vaalijärjestyksen mukaisesti edustajisto sekä edustajiston varajäsenet neljäksi vuodeksi.

Kommunistit ovat mukana Pirkanmaan ja HOK-Elannon osuuskauppojen vaaleissa! SKP:n vaalisivulle lisätään tietoa tavoitteistamme osuustoiminnan edistämiseksi sekä listojemme ehdokkaista.

Äänestä Pirkanmaalla:

Tampere: Petra Packalén, numero 169

Etelä-Pirkanmaa: Eero Salonen, numero 102

Tarjoaako osuuskaupat edullista ruokaa ja palveluja? Lähellä, ympäristöystävällisesti ja reilusti? Onko tämän päivän osuuskauppa vaihtoehto kaupalliselle voitontavoittelulle?

Osuustoiminnan ihanteet ovat tänäänkin ajankohtaisia, mutta osuuskaupat ovat etääntynyt niistä. Me haluamme palauttaa osuustoiminnan juurilleen: kehittää edullista, ekologisesti kestävää ja reilua osuustoimintaa, jonka hallinnossa kuuluu jäsenten ja työntekijöiden ääni.

Anna äänesi työväen ja kuluttajien osuustoimintaliikkeen ihanteiden, lähikaupan ja reilun osuustoiminnan puolesta!

Edustajiston vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki 31.12.2023 mennessä jäseniksi hyväksytyt, osuusmaksun täyteen maksaneet, 15 vuotta täyttäneet osuuskaupan jäsenet.

Lue lisää osuuskauppavaaleista sekä tutustu oman osuuskauppasi äänestämiseen!

 

Pirkanmaan osuuskauppavaalit 4.-20. maaliskuuta

Maaliskuussa 2024 Pirkanmaan Osuuskaupan asiakasomistajien keskuudesta valitaan vaaleilla kolmelta eri jäsenalueelta yhteensä 60 jäsentä edustajistoon. Vaaleissa on käytössä suora vaalitapa, jossa valituksi tulevat eniten ääniä omalla jäsenalueellaan saaneet ehdokkaat. Vaalit toteutetaan sähköisen ja postiäänestyksen yhdistelmävaalina.

Ehdolla Tampereella on päätoimittaja Petra Packalén ja Etelä-Pirkanmaalla maalari ja eläkeläinen Eero Salonen.

– Kampanjoimme osuuskauppavaaleissa edullisen lähikaupan, sosiaalisesti vastuullisen, ympäristöystävällisen, työntekijöille kunnollisen työehdot turvaavan ja reilun osuuskaupan puolesta, kertoo Packalén.

Isona toimijana Pirkanmaan Osuuskauppa ja S-ryhmä vaikuttavat työehtoihin ja työllisyyteen.

– Osuuskaupan on irtaannuttava EK:n linjasta ja sopia paremmista työehdoista. Matalia palkkoja tulee nostaa suhteellisesti muita enemmän ja työhyvinvoinnin parantamiseksi tarvitaan lisää työntekijöitä, sanoo Packalén.

Ehdokkaan mielestä työsuhteiden tulee olla ensisijaisesti kokoaikaisia ja vain työntekijän itse sitä esittäessä osa-aikaisia.

– Osuuskaupan on myös käynnistettävä kokeiluja työajan lyhentämisestä 6 tuntiin ansiotasoa alentamatta. Näistä on saatu maailmalla hyviä tuloksia työntekijöiden hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta.

Ehdokkaiden mielestä Pirkanmaan Osuuskaupan tulee olla edelläkävijä työntekijöiden oikeuksien ja vaikutusmahdollisuuksien kehittämisessä ja työntekijöiden tulee saada valita edustajansa osuuskaupan hallintoelimiin.

 

Reilun osuuskaupan puolesta -lista HOK-Elannon vaaliin 10.-22. huhtikuuta

Osuustoiminnan ihanteet ovat tänäänkin ajankohtaisia, mutta HOK-Elanto on etääntynyt niistä. Huhtikuussa pidettäviin HOK-Elannon edustajiston vaaleihin osallistuva Reilun osuuskaupan puolesta -lista haluaa palauttaa osuustoiminnan juurilleen: kehittää edullista, ekologisesti kestävää ja reilua osuustoimintaa, jonka hallinnossa kuuluu jäsenten ja työntekijöiden ääni.

Reilun osuuskaupan puolesta -listalla on kommunisteja, muita vasemmistolaisia, punavihreitä ja sitoutumattomia ehdokkaita – yhteensä 40 ehdokasta.

Vaaliohjelmassaan Reilun osuuskaupan puolesta – kommunistit ja sitoutumattomat esittää välttämättömyystarvikkeiden hintojen alentamista ja bonusjärjestelmän muuttamista oikeudenmukaisemmaksi, lisää ympäristötekoja, parempia työehtoja työntekijöille ja työpaikkojen lisäämistä HOK-Elannossa sekä israelilaisten tuotteiden boikotoimista niin kauan kuin Israel jatkaa laitonta miehittämistä, sotaa ja apartheid-politiikkaa. Lisäksi ohjelmassa edellytetään osuuskaupan asiakasomistajien eli jäsenten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä.

Lisätietoja tulossa. HOK-Elannon vaaleista ja Reilun osuuskaupan puolesta -listan asioista viestitään myös SKP:n Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestöjen verkkosivuilla!

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista