Home >> Kirje Petterille

Kirje Petterille

17.05.2023 - 11:00
(updated: 18.05.2023 - 13:11)
  • Petteri Orpo katsoo kameraan sinisen taustan edessä.

Hyvä Petteri,

Oikeistohallitus on sokea monelle asialle. Sinä, Petteri Orpo, näet valtion ensisijaiseksi tehtäväksi rikkaiden rikastuttamisen entisestään ja unohdat valtion muut tehtävät – tai et välitä niistä. Suomalaiset sen sijaan pitävät hyvinvointivaltiota kannatettavana järjestelmänä, jonka ylläpito on järkevää niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin kannalta.

Teidän porvareiden sokeus julkisten palveluiden merkitykselle ei ole yllättävää. Ne yhteiskunnan hyväosaisimmat, joiden etua kokoomus ajaa, eivät koe olevansa riippuvaisia verovaroin rahoitetuista palveluista. Silloin ne on helppo nähdä turhana menoeränä.

Sen sijaan suurin osa kokoomuksen äänestäjistä on näiden palveluiden käyttäjiä. Harvalla heistä olisi varaa kustantaa lastensa koulutus, omat terveyspalvelut tai työttömyysturva itse. Yhteiskunnan kollektiivisesti organisoimat järjestelyt vapauttavat heilläkin merkittävästi varoja käytettäviksi muihin asioihin, vaikka he jaksavatkin valittaa verotaakastaan. He eivät näe, että he itse maksavat palkkaverossaan myös pääomatulojen verohelpotukset, joilla juuri noiden rikkaimpien omaisuus karttuu. Oman oksan sahaamiselle voi tulla sokeaksi.

Numeroiden ja eurojen maailmassa valtionvarainministeriössä on helppo unohtaa, että numerot ovat paljon vähemmän todellisia kuin se työ, jota esimerkiksi päiväkodeissa, terveyskeskuksissa tai kouluissa tehdään joka päivä. Kirjanpidolliset kikkailut eivät tuo koululaisille opettajia tai omia oppikirjoja. Taseet eivät saavu teholle töihin paikkaamaan sairastuneen työntekijän jättämää aukkoa. Päiväkodissa kurahaalari jää pukematta puuttuvan työntekijän takia, vaikka tehokkuusluvut olisivat kuinka kovalla tasolla.

Sosiaaliturva on Petteri sinulle laiskojen ihmisten helpon elämän mahdollistamista. Sinä tai sinun hyvät veljesi ette ole itse kohdanneet todellisuutta, joka on tuttua kaikille niille noin 250 000 kotitaloudelle, jotka joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen. Nämä ihmiset tietävät, miten nöyryyttävää ja mahdotonta on selvitä byrokratian haasteista. Tämän päivän Suomessa on täysin mahdotonta tulla toimeen 555,11 eurolla kuukaudessa, vaikka vuokran saisi kokonaisuudessaan muualta, mikä usein ei ole tilanne.

Petteri, sinä et myöskään ilmeisesti ole koskaan asioinut työvoimatoimistossa tai elänyt työnhakijan arkea. Jos näin olisi, et heittelisi kevyesti väitteitä työttömien työhaluttomuudesta tai lomailusta ansiosidonnaisen työttömyysturvan avulla. Tänä päivänä työttömäksi jäävillä ei ole varaa riskeerata työnsaantiaan, vaan he hakevat töitä välittömästi. Tämän todistaa se, että työllistyminen on todennäköisintä kolmen ensimmäisen kuukauden aikana. Myös puhe työttömyysturvan liian korkeasta tasosta on tähdätty vain ohjaamaan keskustelu pois elämiseen riittämättömistä palkoista, joiden nostaminen, jälleen kerran, ei ole niiden kokoomusta ja sen vaalikampanjoita rahoittavien kaikkein rikkaimpien tahojen etujen mukaista. Kannustinloukkujen purkamisesta on puhuttu tuloksetta vuosikymmenet, mutta sinä tunnet vain yhden tavan – huonontaa työttömyysturvaa niin että minimipalkkainenkin työ kelpaisi, vaikka käteen jäävä tulo ei lisääntyisi.

Suurin osa suomalaisista haluaa pelastaa hyvinvointivaltion ja taata sille riittävän rahoituksen. Suomen kommunistinen puolue kehottaa vakavasti sinua Petteri ja koko hallitusta kuuntelemaan tätä viestiä ja välttämään Sipilän hallituksen virheet. Jos näin ei tehdä, olemme valmiit neljän vuoden taisteluun kaikkien muiden muutosta haluavien rinnalla. Joukkovoimaa ei kannata aliarvioida.


SKP:n keskuskomitea

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista + Kannanotot