Home >> Artikkelit >> Reilu ulospääsy ympäristökriisistä - Fair Exit from Environment Crises

Reilu ulospääsy ympäristökriisistä - Fair Exit from Environment Crises

02.12.2020 - 10:30
(updated: 03.12.2020 - 17:10)

Scroll down for English  

Webinaarissa 5.12. klo 17-19 käsitellään ympäristöön, ihmisoikeuksiin ja äärioikeiston liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä. Liity keskusteluun Zoomissa tämän linkin kautta.  

Englanninkielisen webinaarin puhujina ovat Liisa Taskinen, Suomen kommunistisen puolueen varapuheenjohtaja, Olga Athaniti, näyttelijä, radiotuottaja, Euroopan vasemmiston  maahanmuutto työryhmän johtaja ja Kreikan vasemmistopuolueen SYRIZA:n jäsen sekä Brasilian Causa Operária - työväenluokan vallankumouksellisen puolueen jäsen Fabio Picchi  

Tapahtuman puheenjohtajana toimii Tiina Sandberg, Suomen kommunistisen (SKP) pääsihteeri.  

Painopisteenä ympäristö  

Ilmastonmuutosta on aina ollut, lajit ovat kadonneet ja ilmestyneet, myös me, Homo sapiens. Liisa Taskisen mukaan muutoksen sykli on ollut 150 000–100 000 vuotta. Taskinen sanoo, että viimeisen sadan vuoden aikana me ihmiset olemme onnistuneet aiheuttamaan muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet koko ekosysteemiin, ilmastoon ja elinoloihin maailmanlaajuisesti.  

 Lääkäri, aktivisti ja poliitikko  

Liisa Taskinen on 68-vuotias lääkäri. Taskinen jäi eläkkeelle vuosi sitten 40 vuoden kovan ja vaativan, mutta myös erittäin palkitsevan työn jälkeen.  

Huolestuneiden politiikka  

Liisa Taskinen on huolestunut jatkuvasta ilmaston lämpenemisestä, ympäristökriisistä, maapallon ja koko ihmiskunnan tulevaisuudesta. Taskisen mukaan ympäri maailmaa on monia eri ryhmiä, järjestöjä, kansalaisjärjestöjä, poliittisia puolueita ja yksilöitä jotka ovat huolestuneita ympäristökriisistä.  

Kaikki osa ympäristökriisiä  

Liisa Taskisen mukaan tämän valtavan ongelman - ympäristökriisin  ratkaisemisen on  lähtökohtana kaikelle mitä teemme ja sanomme. Jos emme ratkaise ilmasto- ja ympäristökriisiä, emme voi saavuttaa parempaa ja oikeudenmukaisempaa maailmaa, rauhaa, ihmisten yhdenvertaisuutta. Fanaattisten ilmastonmuutoksen kieltäjien kanssa Taskinesen mielestä on hyödytöntä antautua väittelyihin, epäilijöihin voi olla mahdollista vaikuttaa.  

Päätöksiä kaikilla tasoilla  

Suomessa on ihmisiä ja poliittisia voimia, jotka sanovat, että  Suomessa  on jo tehty tarpeeksi ilmaston lämpenemisen estämiseksi ja ympäristökriisien ratkaisemiseksi, ja että nyt on suurvaltojen aika toimia.  

- Mielestäni päätöksiä on tehtävä kaikilla tasoilla. Yksityinen henkilö voi päättää syödä vähemmän lihaa, lopettaa halpojen, Aasiassa alipalkattujen naisten ompelemien kertakäyttövaatteiden ostaminen, välttää henkilöautolla ajamista ja  lentämistä ja muutenkin ostaa vähemmän tavaraa ja kierrättää mahdollisimman paljon . Tällä kaikella on merkitystä, Taskinen sanoo.  

Reilut ratkaisut  

Liisa Taskinen sanoo, että ilman ympäristökriisien oikeudenmukaista ratkaisemista ei ole rauhaa, tasa-arvoa, demokratiaa.  

- Jos pystymme pysäyttämään ilmaston lämpenemisen ja ekologisen kriisin, voimme myös pitää kaikki asutut alueet edelleen asuttavina ja viljeltävinä sekä parantaa siellä elinoloja ja siten alentaa syntyvyyttä.  

Jos näin ei tehdä, miljoonien ihmisten on lähdettävä kodeistaan ja etsittävä parempia asuinpaikkoja.   

Luulen, että syvä kriisi tulee. Jos emme ratkaise sitä rauhanomaisesti, luonnonvarojen omistamisesta tulee taistelua. Demokratia vaarantuu. Silloin fasismi voi näyttäytyä joillekin keinona hallita yhteiskuntaa, sanoo  Taskinen.  

  

Fair Exit from Environment Crises  

Liisa Taskinen opens debate of fair way exit of Environment Crises in Webinar related to environment, human rights and the fight against far right.  

The Environment Counter Current webinar 5.12. at 16.00 O'clock CET will address current issues related to environment, human rights and the fight against far right.  

Speakers at the English - language webinar will be Liisa Taskinen, Vice - President of the Communist Party of Finland, Olga Athaniti, actress and radio producer, leader of the European Left Migration Working Group and member of the Greek left - wing party SYRIZA and Fabio Picchi Programmer and Worker's Cause Party (Partido da Causa Operária - PCO) militant. The facilitator of the event is Tiina Sandberg Secretary General of the Communist Party of Finland.     

Environment must be in focus  

Climate changes have always been, species have disappeared and appeared, also us, Homo sapiens. According to Liisa Taskinen the cycle has been 150 000–100 000 years. Taskinen says that during the last 100 years we, the human beings have managed to cause changes that have affected the whole ecosystem, climate and living conditions worldwide.    

Doctor, Activist and Politician  

Liisa Taskinen is 68 years old medical doctor. Taskinen retired a year ago, after 40 years of hard and demanding but also very rewarding work.  

Politics of the Concerned  

Liisa Taskinen is concerned about the ongoing climate warming, environmental crisis and the future of our planet and the whole mankind. According to Taskinen there are many different groups, organisations, NGOs, political parties and individuals all over the world that are concerned.   

Political Activism 

Political activities of Liisa Taskinen started when she was 17. The Vietnam war raised a world-wide anti-war movement, also in Kotka where Taskinen was living. Taskinen is member of the Communist Party since 1971  

Last year (2019) she was elected as a vice chairperson of the Communist Party of Finland. I still identify myself as an activist, trying to recreate oneself more as a politician, she says.    

Everything relates to the environmental change   

According to Taskinen solving this enormous problem – environmental crises must be in focus, the starting point, whatever we do or say.  There are also climate change denials. Taskinen would not waist time talking to the fanatic denialists, suspects might listen.  

Decisions at all levels  

In Finland there are people and political forces that say that we in Finland have already done enough against global warming and for solving environmental crises, and now it is time for the big powers to act.   

I think that decisions must be done on all levels.  A private person can decide to eat less meat, stop buying cheap almost disposable top fashionable clothes made by underpaid women in Asia, avoid driving when not necessary, fly less, buy less, recycle as much as possible. It matters, says Taskinen.  

Technology isn´t the whole answer  

According to Taskinen new clean technology is a part of the solution, but not the whole answer, as so many hopefully think. Taskinen says that most of the greenhouse gas emissions comes from energy sector, about 70%.    

Fair Solutions  

Liisa Taskinen says that without solving environmental crises in a fair way there will not be peace, equality, democracy, eradicating global poverty  

We know that eradicating global poverty is also the best way to lower birth rate.  If we can stop global warming and ecological crisis, we also can keep all inhabited areas habitable and cultivable and improve living conditions there. This is the fair way.  If not, millions of people have to leave their homes and seek better places to live.   

A deep crisis will come, I think. If it is not solved peacefully, there will be fighting over ownership of the nature resources.  Democracy will be endangered. Fascism might be the means of control over people, says Taskinen.  

   

Environment Counter Current speakers  

Olga Athaniti   

Actress and radio producer. Born in Athens, Greece. Member of the Central Commitee of SYRIZA and the Executive Board of the European Left Party.    

Liisa Taskinen   

Medical Doctor, Activist and Vice-Chairperson of the Communist Party of Finland    

Fabio Picchi   

Programmer and Worker's Cause Party (Partido da Causa Operária - PCO) militant. Born in São Paulo, Brazil. Lived, studied and worked there until relocated permanently to Helsinki on January 2019.  

   

Counter Current Events Organizers   

Different civil societies organizations (NGO`s), activists, artists and individual actors together with the Democratic Civic Association (DSL) European Left (EL), The Communist Party of Finland (SKP) and Tiedonantaja newspaper open progressive debate and Counter Current thinking on peace, culture and environment. Events take place in Finland and seminars take place in web      

Watch Webinars    

You can watch Counter Current Webinar in the links below   

Counter current means progressive Initiatives, panel discussions of anti-austerity policy – alternative European voices for peace, culture and environment. Counter Current challenges current hegemonical thinking, militarism, commercialism and political elites' tools to combat climate change.     

Counter Current strengthens voices for peace building and alternative European antimilitary appeals for societies without weapons of mass destruction and wars. Counter Current strengthens voices for antiracist initiatives and participatory democracy for societies where citizen rights are real human rights. Counter Current strengthens voices of artists and cultural workers for societies where culture contributes to everybody's wellbeing, and is collectively created.     

Counter Current event functions as platform for new visions of civil societies actors, organizations, artists, intellectuals. Counter Current is a tool of collaboration of future building forces in collaboration with European Left parties and other European progressive political forces for constructing alternatives for militarism, commercial creative industries, environmental crises and capitalism. 

 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

English + Ajankohtaista