Home >> Imperialismi mellastaa Lähi-idässä

Imperialismi mellastaa Lähi-idässä

14.09.2018 - 14:30
(updated: 14.09.2018 - 14:37)
  • Mies Fatihin kunnan virantoimituksessa.

Lähi-idän sekasortoista tilannetta on keskitytty tarkastelemaan suurvaltapolitiikan ja etnisten konfliktien ja ristiriitojen näkökulmasta. Totta on, että kaikki nämä tekijät ovat merkittäviä nykyisten konliktien ymmärtämisessä. Näiden syiden ymmärtäminen ja niiden ratkaisemiseksi työskentely on tärkeää.

Kuitenkin perimmäiset syyt sotiin ja poliittiseen sekasortoon löytyvät kapitalistisesta imperialismista, joka on pitänyt aluetta otteessaan jo vuosisatoja. Tämä imperialismi on suosinut alueella epädemokrattisia hallituksia, joiden kanssa läntisten yrityksien ja hallitusten on ollut mahdollista toimia ilman, että alueen asukkaiden on mahdollista vaikuttaa luonnonvarojensa käyttöön.

Imperialistit ovat lisäksi hyödyntäneet ja ruokkineet etnisiä ja uskonnollisia ristiriitoja, sillä tämä on estänyt Lähi-idän työväenluokkaa yhdistymästä aluetta hallitsevia diktaattoreita vastaan. Samalla nämä ristiriidat ovat pitäneet lähi-idän hallitsijat heikkoina, kyvyttöminä uhmaamaan kapitalistisen järjestelmän toimintaa.

Jos alueen ristiriitoja ja konflikteja ei tarkastella taloudellis-imperialistisesta asemasta katsottuna, ei niitä kyetä ymmärtään. Jos niitä ei kyetä ymmärtämään ei niitä kyetä ratkaisemaan. Ratkaisuna toimisi parhaiten se, että lännen ja idän proletariaatti lopettaisi tukemasta omia kapitalistisia johtajiaan ja lopettasivat imperialismin mahdollistamisen. Vain siten Lähi-idän proletariaatti saisi vapauden ratkaista aluettaan piinaavat konfliktit.

Euroopan vasemmiston Lähi-idän työryhmä on parhaillaan koolla Pariisissa. Kokouksessa SKP:tä edustaa tällä kertaa Jari Karttunen.

Uutiset