Lyhyempi työaika - Helsinki-seminaari / Shorter Working Time - Helsinki Seminar

Keskusteluja, aloitteita sekä visioita käytännön taisteluun lyhyemmän työajan puolesta

Työaikaan, työelämään ja yhteiskuntaan syventyvä Lyhyempi työaika - Helsinki-seminaari järjestettiin etäyhteyksillä Zoomilla 6.-7. helmikuuta 2021. Kiitos kaikille seminaarin puhujille ja osallistujille! Jatkamme työaika-aloitteen eurooppalaisen ja kansainvälisen rintaman vahvistamista.

Linkki Facebook-tapahtumasivulle.

Kaksipäiväisessä matalan kynnyksen seminaarissa paneuduttiin työajan teemoihin. Seminaarissa käytiin monenlaisia ja moniäänisiä keskusteluja, esitettiin aloitteita sekä pohdittiin ja visioitiin työelämän tulevaisuutta Euroopassa. Kahden päivän aikana haettiin väyliä taisteluun lyhyemmän työajan puolesta ja mietittiin, miten aihe voidaan nostaa yhteiseksi asiaksi ay-liikkeessä. Keskusteluja johdatteli työajan lyhentämisen argumentit ja tavoitteet.

Lyhyempi työaika - Helsinki-seminaarin järjestivät Suomen kommunistinen puolue yhteistyössä Euroopan vasemmistopuolueen ja Demokraattisen sivistysliiton (DSL) kanssa. Koko seminaarin ohjelma oli maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille.

Helsinki-seminaari Facebookissa.

Helsinki-seminaari Instagramissa.

 

**********

 

Discussions, initiatives and visions to a practical struggle for the shorter working time

Focusing on working time, working life and society, Shorter Working Time - Helsinki Seminar was held on Zoom on 6th & 7th February 2021. Thank you to the speakers and all attendants! We'll go on with strenghening working time initiative's European and international front.

Link to the Facebook event page.

The two-day low-threshold seminar addressed the working time themes. The seminar included a wide range of multi-voice discussions, reflections, initiatives and visions on the future of working life in Europe. Over the course of two days, we were looking for ways to fight for the shorter working time and how to raise the issue in the trade union movement. Discussions were guided by the arguments and goals for reducing working time.

Shorter Working Time - Helsinki Seminar was held by the Communist Party of Finland in collaboration with the Party of European Left and Democratic Civic Association (DCA). Whole seminar's program was free and open to anyone interested.

Helsinki Seminar on Facebook.

Helsinki Seminar on Instagram.

 

Lyhyempi työaika - Helsinki-seminaari / Shorter Working Time - Helsinki Seminar uutisia