Home >> Artikkelit >> Ympäristö, ihmisoikeudet ja äärioikeisto - Counter Current webinar 5.12.

Ympäristö, ihmisoikeudet ja äärioikeisto - Counter Current webinar 5.12.

28.11.2020 - 10:00
(updated: 01.12.2020 - 11:14)

Scroll down for English

Vastavirta vahvistaa rasisminvastaisia aloitteitatukee osallistuvaa demokratiaa ja avaa keskustelua, joissa kansalaisten oikeudet ovat todellisia ihmisoikeuksia. Rasisminvastaiset aloitteet, kansainvälinen yhteistyö äärioikeistoa vastaan, ihmisoikeudet ja ympäristökriisi ovat keskeisiä teemoja Vastavirta webinaarissa lauantaina 5.12. 

Englanninkielisen webinaarin puhujina ovat Liisa Taskinen, Suomen kommunistisen puolueen varapuheenjohtaja, Olga Athaniti, näyttelijä, radiotuottaja, Euroopan vasemmiston  maahanmuutto työryhmän johtaja ja Kreikan vasemmistopuolueen Syrizan jäsen sekä Brasilian Causa Operária - työväenluokan vallankumouksellisen puolueen keskuskomitean jäsen Rafael Dantos. Tapahtuman puheenjohtajana toimii Tiina Sandberg, Suomen kommunistisen puolueen pääsihteeri. 

 

Olga Athaniti 

Näyttelijä ja radiotuottaja. Euroopan vasemmiston hallituksen ja maahanmuutto työryhmän ja kulttuuriverkoston sekä Kreikan Syriza-puolueen jäsen. Syntynyt Ateenassa, Kreikassa.  

- Ympäristökysymykset ja kokonaisvaltainen ajatus  elämäntavoista on kiinnostanut minua aina.  Olen aina kiinnostunut yhdistämään sosiaaliset kamppailut, vasemmistolaiset poliittiset vaihtoehdot ja kulttuurin kysymykseen ympäristöstä kaikessa mitä teen julkisesti ja  henkilökohtaisesti. 

Vuonna 1998 osallistuin Välimeren Anti Nuclear Watch -järjestön (MANW) muodostamiseen ensin hallituksen jäsenenä ja myöhemmin varapuheenjohtajana. Muutama vuosi myöhemmin osallistuin suuremman kansainvälisen ydinaseiden vastaisen järjestön, No Nuclear Neighbourhood (MN3) perustamiseen. Molemmat organisaatiot kehittivät ydinvoiman vastaista toimintaa Kreikassa ja ulkomailla. 

Tällä hetkellä osallistun Euroopan vasemmiston maahanmuuttotyöryhmän ja kulttuuriverkoston koordinointiin. 

Rakkain unelmani ja kallisarvoisin toimintani kohde ja tavoite on rauhallinen, värikäs, monikulttuurinen, poliittisesti ja sosiaalisesti tasavertainen, eettinen maailma, joka kunnioittaa kaikkia eläviä olentoja, sanoo Olga Athaniti. 

Liisa Taskinen 

Lääkäri, aktivisti ja Suomen kommunistisen puolueen varapuheenjohtaja 

- Olen 68-vuotias lääkäri. 40 vuoden kovan, mielenkiintoisen, erittäin vaativan mutta myös erittäin palkitsevan työn jälkeen jäin eläkkeelle vuosi sitten. Viimeiset 29 vuotta työskentelin kotikaupungissani Kotkassa terveyskeskuksessa. Työssäni olen nähnyt jokseenkin kaikkea yhteiskunnassamme ja ihmiselämässä. 

Poliittinen toimintani alkoi 17-vuotiaana. Vietnamin sota herätti maailmanlaajuisen sodanvastaisen liikkeen, myös Kotkassa. Vuodesta 1971 olen ollut kommunistisen puolueemme jäsen. 

Olen suorittanut lääketieteelliset opinnot entisessä Leningradissa, Neuvostoliitossa, nykyään Pietarissa, Venäjällä, hyvin kansainvälisessä ilmapiirissä. 1980-luvun opintojeni jälkeen olin erittäin aktiivinen rauhan, solidaarisuuden ja apartheidin vastaisessa liikkeessämme. Sittemmin työn ja perheen yhteensovittaminen eivät jättäneet tilaa aktivismille ja poliittiselle työlle, ennen kuin nyt eläkkeellä. 

Viime vuonna minut valittiin Suomen kommunistisen puolueen varapuheenjohtajaksi. Koen itseni aktivistiksi, joka yrittää kasvaa myös poliitikkona

Olen erittäin huolestunut jatkuvasta ilmaston lämpenemisestä ja ympäristökriisistä sekä maapallon ja koko ihmiskunnan tulevaisuudesta. 

Ilmastonmuutoksia on aina ollut, lajeja on kadonnut ja uusia syntynyt, kuten myös me ihmiset, Homo sapiens. Mutta sykli on ollut 150 000 – 100 000 vuotta. Mutta nyt viimeisten 100 vuoden aikana olemme onnistuneet aiheuttamaan muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet koko ekosysteemiin, ilmastoon ja elinoloihin maailmanlaajuisesti. 

Mielestäni tämän valtavan ongelman ratkaisemisen on oltava kaiken toiminnan, ajattelun ja päätösten lähtökohta. Ilman asianmukaista ratkaisua ei ole rauhaa, tasa-arvoa, demokratiaa. Se kuulostaa kovalta, ja tehtävä on valtava, mutta mahdollista ratkaista. Toistaiseksi puhetta on ollut enemmän kuin tekoja, sanoo Liisa Taskinen 

Rafael Dantos 

Brasilian Causa Operária - työväenluokan vallankumouksellisen puolueen keskuskomitean jäsen. 

Webinaari  

Tilaisuus on verkkokeskustelu eli webinaarin ja siihen voi osallistua tästä linkistä  

Eri kansalaisyhteiskunnan järjestöt, aktivistit, taiteilijat ja yksittäiset toimijat yhdessä Demokraattisen sivistysliitto (DSL), Euroopan vasemmiston (EV), Suomen kommunistisen puolueen (SKP) ja Tiedonantaja-sanomalehden kanssa avaavat syksyllä ja talvella 2020 keskustelua ja vastavirtaista ajattelua rauhasta, kulttuurista ja ympäristöstä.  

  

Vastavirtatapahtumia voi katsoa jälkikäteen alla olevista linkeistä 

  

 

Vastavirta tapahtumat tukevat Vaihtoehtoisen Eurooppalaisen Foorumin tapahtumia. 

 

 

Environment, human rights and Fight against extreme right – Counter Current Webinar 5.12. 

Counter Current strengthens voices for antiracist initiatives and participatory democracy for societies where citizen rights are real human rights 

Event starts 5.12. at 16.00 O´clok CET (Finnish time at 17.00 O´clock)  

The environmental counter-current event will address current issues related to environment, human rights and the fight against far right.

Speakers at the English - language webinar will be Liisa Taskinen, Vice - President of the Communist Party of Finland, Olga Athaniti, actress and radio producer, leader of the European Left Migration Working Group and member of the Greek left - wing party Syriza and Rafael Dantos member of the Brazilian Causa Operária working class party. The facilitator of the event is Tiina Sandberg Secretary General of the Communist Party of Finland.  

Olga Athaniti 

Actress and radio producer. Born in Athens, Greece. Member of the Central Commitee of SYRIZA and the Executive Board of the European Left Party.  

- Having at heart the environmental issues and a more holistic approach of living, I am always interested in combining social struggles, leftist political alternatives and culture, together with the environmental factor,both in public engagements and personal activities.

In 1998 I participated in the forming of the Mediterranean Antinuclear Watch (MANW) at first as member of the Board and later as vice-president and a few years later in the forming of a larger international organisation, the Mediterranean No Nuclear Neighbourhood (MN3) - both organisations developed a substantial antinuclear activity in Greece and abroad.  

At present, I participate in the coordination of the Migration Working group and the Culture Network of the European Left Party. 

My dearest dream, my most precious target is one of a peaceful, colourful, multicultural, politically and socially equal, ethical world, respectful towards all living beings, says Olga Athaniti.

 

Liisa Taskinen 

Medical Doctor, Activist and Vice-Chairperson of the Communist Party of Finland 

- I am 68 years old medical doctor. I retired a year ago, after 40 years of hard, interesting, very demanding but also very rewarding work. Last 29 years I worked in my home city Kotka in our primary health care centre. During my career I have seen more or less everything in our society, and in human life. 

My political activities started when I was 17. The Vietnam war raised a world-wide anti-war movement, also in Kotka. Since 1971 I have been a member of our Communist Party. 

I have done my medical studies in former Leningrad, USSR, now St. Petersburg, Russia, in a very international atmosphere. After my studies in the 1980-ies I was very active in our peace, solidarity and anti-apartheid movement. Later, to reconcile my work and family I couldn´t continue activism and political work. Now, as a pensioner, I have a new start. 

Last year I was elected as a vice chairperson of the Communist Party of Finland. I still identify myself as an activist, trying to recreate oneself more as a politician. 

I´m very concerned about the ongoing climate warming and environmental crisis and the future of our Tellus and the whole mankind. 

Climate changes have always been, species have disappeared and appeared, also us, Homo sapiens. But the cycle has been 150 000–100 000 years. Now during the last 100 years we, the human beings have managed to cause changes that have affected the whole ecosystem, climate and living conditions worldwide. 

In my opinion, solving this enormous problem must be in focus, the starting point, whatever we do or say. Everything relates to it. Without solving it in a fair way there will not be peace, equality, democracy. It sounds hard, and the task is enormous, but possible to solve. So far there has been more speech than deeds, says Liisa Taskinen 

 

Rafael Dantos 

Member of the Brazilian Causa Operária working class party. 

 

Counter Current Events 

Different civil societies organizations (NGO`s), activistsartists and individual actors together with the Democratic Civic Association (DSL) European Left (EL), The Communist Party of Finland (SKP) and Tiedonantaja newspaper open progressive debate and Counter Current thinking on peace, culture and environmentEvents take place in Finland and seminars take place in web   

  

Watch Webinars  

You can watch Counter Current Webinar in the links below 

  

Counter current means progressive Initiatives, panel discussions of anti-austerity policy – alternative European voices for peace, culture and environment. Counter Current challenges current hegemonical thinking, militarism, commercialism and political elites' tools to combat climate change.   

Counter Current strengthens voices for peace building and alternative European antimilitary appeals for societies without weapons of mass destruction and wars. Counter Current strengthens voices for antiracist initiatives and participatory democracy for societies where citizen rights are real human rights. Counter Current strengthens voices of artists and cultural workers for societies where culture contributes to everybody's wellbeing, and is collectively created.   

Counter Current event functions as platform for new visions of civil societies actors, organizations, artists, intellectuals. Counter Current is a tool of collaboration of future building forces in collaboration with European Left parties and other European progressive political forces for constructing alternatives for militarism, commercial creative industries, environmental crises and capitalism. 

 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

English + Ajankohtaista