Home >> Artikkelit >> Tarvitaan vahvaa ympäristö- ja työllisyyspolitiikkaa - kiky-'talkoot' vihdoin lopetettava

Tarvitaan vahvaa ympäristö- ja työllisyyspolitiikkaa - kiky-'talkoot' vihdoin lopetettava

17.02.2023 - 16:30
(updated: 20.02.2023 - 02:18)

SKP:n ay-ryhmä esittää julkisen vallan aloitteellisuutta ekologiseen työllistämiseen suuntaamisessa. Tarvitaan rohkeaa ajattelua uusien työpaikkojen luomiseksi ekologisille tuotannonaloille sekä suunnitelmallisuutta ympäristölle haitallisen toiminnan vähentämisessä, tarjoten työntekijöille uusia työllistymisen ja kouluttautumisen mahdollisuuksia. Ay-ryhmä antaa myös täyden tukensa käynnissä olevalle AKT:n lakolle.

Perinteisesti ylläpidetty keinotekoinen ajatus siitä, kuinka työllisyys ja ympäristöpolitiikka olisivat ristiriidassa, on heitettävä romukoppaan. Uusia tuotannonaloja on kehitettävä esimerkiksi ympäristöystävällisen uusiutuvan energiantuotannon, kestävän rakentamisen ja tietotekniikan aloille. Tämä avaa mahdollisuuksia lukuisille uusille työpaikoille ja kouluttautumiselle - siksi julkisen sektorin rooli uusien tuotannonalojen kehittämisessä tulee olla vahva.

Ympäristölle haitallisen toiminnan tukeminen on lopetettava. Ympäristö- ja ilmastokriisiä torjuvat toimet eivät voi enää odottaa eikä ilmastotavoitteille säädettyjä vuosilukuja ole varaa siirtää myöhemmäksi. Esimerkiksi Suomen hiilinielut ovat jo nyt riittämättömällä tasolla ja ympäristötoimista puuttuu kunnianhimo.

SKP:n ay-ryhmä näkee myös välttämättömänä, että kiky-sopimuksella työntekijöiden kustannettavaksi siirretyt työnantajamaksut palautetaan takaisin työnantajien maksettavaksi.

On myös turvattava yhdistysten mahdollisuudet työllistää ihmisiä palkkatuella yleishyödylliseen toimintaan - kaikenlaiset pyrkimykset rajoittaa yhdistysten mahdollisuuksia työllistää on torjuttava sekä kansalaisyhteiskunnassa tehtävän työn merkitystä vähättelevät puheet on tyrmättävä.

SKP:n ay-ryhmä näkee myös välttämättömänä, että kiky-sopimuksella työntekijöiden kustannettavaksi siirretyt työnantajamaksut palautetaan takaisin työnantajien maksettavaksi. Vuodesta 2017 alkaen palkansaajien maksettavana on ollut 2,05 % työnantajalle kuuluneita palkan sivukuluja, kuten eläkevakuutusmaksuja, osana kiky-sopimusta.

Ay-ryhmä antaa täyden tukensa AKT:n lakolle taistelussa parempien työehtojen eteen. Ay-liikkeen on toimittava työläisten reaaliansioiden edistämiseksi.

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista