Home >> Artikkelit >> Ratsia progressiiviseen mediataloon

Ratsia progressiiviseen mediataloon

11.02.2021 - 16:00

Scroll down for English

Intian oikeistohallitus on 9. helmikuuta iskenyt riippumatonta mediaa edustavan, New Delhissä sijaitsevan Newsclick:in toimistoon ja ratsannut lehtitalon työntekijöiden asuntoja.

– Tuomitsen Intian hallituksen hyökkäyksen Newsclickin toimistoon ja sen henkilökunnan koteihin. Työväenluokka kansainvälisesti tarvitsee Newsclickin kaltaisia mediataloja. Anna kaiken tukeni vapaille ja riippumattomille, edistyksellisille tiedotusvälineille ja toivon, että selkärankainen journalismi vahvistuu tulevaisuudessa.

Intian poliittisen eliitin tavoitteena on pelotella Newsclickia, joka paljastaa hallituksen ihmisvihamielistä politiikkaa ja raportoi ihmisten taistelusta. Mediatoimistoon tehty ratsia ei saa meitä luopumaan aktivismistamme ja toiminnastamme, vaan lisää kansainvälistä solidaarisuutta ja luokkataistelua, toteaa JP (Juha-Pekka) Väisänen, Suomen kommunistisen puolueen puheenjohtaja.

 

Protesteja maatalouslakeja vastaan

 

Newsclickin toimistoon ja sen toimittajien asuntoihin tehty ratsia saattaa olla seurasta mediatalon jutuista, joissa on kritisoitu Intian hallitusta ja raportoitu maanviljelijöiden mielenosoituksista.

Vastauksena Newsclickiin tehtyihin ratsioihin lukuisat riippumattomat mediaorganisaatiot ja edistykselliset järjestöt Intiassa ja kansainvälisesti ovat ilmaisseet solidaarisuutensa ja arvostelleet hallituksen väkivaltaisia toimia.

Myös suomalainen media Tiedonantaja lähetti solidaarisuusviestin Intiaan.

– Intian hallituksen viime päivien toimet ovat rikos vapaata journalismia kohtaan, sanoo Tiedonantajan päätoimittaja Petra Packalén.

– Olemme raportoineet Intian suurlakoista Tiedonantajassa viime vuonna useaan otteeseen ja jatkamme raportointia tasan niin kauan, kuin työläiset ja maanviljelijät Intiassa jatkavat täysin oikeutettuja lakkojaan. Onko kohta meidänkin toimituksen ovella virkavalta? Vai tulevatko he sitten, kun Suomen työväki nousee laajalla joukolla vaatimaan parempia työehtoja? Siitä kamppailusta nimittäin olemme valmistautuneet myös kertomaan, kertoo Packalén Tiedonantajan linjasta.

 

 

 

The chairman of the Communist Party of Finland and Editor-in-Chief of Tiedonantaja-newspaper

condemns the attacks on the Newsclick media house. Independent journalism must be strengthened in the future, they say.

 

Raid on progressive media house

 

The right-wing Indian governments enforcement directorates have raided the office of Independent journalism and concretely the New Delhi based news portal office Newsclick. The raid began at 10 am on February 9.

– I condemn the Indian government's attack on Newsclick's office and the homes of its staff. Working class internationally needs media houses like Newsclick. I will stand with free and independent, progressive media and wish that journalism with a spine strengthens in the future.

Indian political elite aims to scare-off Newsclick from exposing the anti-people policy of the Government and reporting on people’s struggle. The raid on the media office will not make us to give up our activism and activities, but will increase international solidarity and class struggle, states JP (Juha-Pekka) Väisänen, chairperson of the Communist Party of Finland.

 

Protests against pro-corporate farm laws

 

The raid on the office of Newsclick and on the residences of its editors came in the backdrop of sedition charges filed against several veteran journalists whose reporting on the farmers’ protests had been critical of the government.

Newsclick has stood out in recent months for its consistent reporting on the ongoing farmers struggle against the pro-corporate farm laws passed by the far-right BJP-led government in India.

In response to the raid on Newsclick, numerous independent media organizations and progressive mass organizations in India and internationally have expressed solidarity and criticized the ham-handed behaviour of the government.

 

The Finnish media Tiedonantaja also sent a message of solidarity to India.

 

– The actions of the Government of India in recent days are a crime against free journalism, says Petra Packalén, Editor-in-Chief of Tiedonantaja.

 

– We have reported in Tiedonantaja about the major strikes in India on several occasions last year and will continue to report as long as workers and farmers in India continue their fully justified strikes. Are the authorities at our door soon as well? Or will they come when the Finnish workforce rises in large numbers to demand better working conditions? We surely will report on that struggle as well, says Packalén about Tiedonantaja’s line.

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

English + Ajankohtaista