Home >> Artikkelit >> Äänestä kommunistia!

Äänestä kommunistia!

22.03.2023 - 15:15
(updated: 22.03.2023 - 15:58)

Suomen kommunistinen puolue on ainoa Nato-vastainen puolue vasemmalta. Näemme, ettei militarismi voi tuoda rauhaa tai lisätä vakautta. Siihen tarvitaan sen sijaan aktiivista rauhantyötä. Diplomatia turvaa rauhan ohjuksia tehokkaammin. 

Me olemme mukana leikkauspolitiikan ja kurjistamisen vastaisessa liikkeessä. Emme näe, että talous tasapainottuu ihmisiä rankaisemalla, vaan turvallinen ja vakaa tulevaisuus vaatii riittävän sosiaaliturvan kaikille. Siksi vaatimuksemme on 1200 euron perusturva. 

Jotta rahat riittävät uudistuksiin ja parannuksiin, tarvitaan reilumpi veropolitiikka, jolla turvataan valtion rahoitus. Näillä varoilla laitetaan julkiset palvelut kuntoon. Tämän uudistuksen ydin on eri tulojen verotuksen yhdenmukaistaminen niin, että pääomatuloja verotetaan samoin kuin palkkatuloa. Tämä tuo miljardeja euroja lisää valtion kassaan ja vähentää painetta palkkaverotuksessa. Sinun ei ole pakko maksaa pörssisijoittajan veroja ja kasvattaa hänen voittojaan omasta pussistasi. 

Metsät ovat rikkautemme. Metsänhoitoyhdistysten toiminta on tähdännyt pelkkien avohakkuiden avulla metsäteollisuuden etujen turvaamiseen. Nyt tarvitaan uudenlainen metsäpolitiikka, joka nostaa etusijalle metsien ekologiset arvot, niiden toimimisen hiilinieluina ja monimuotoisen metsäympäristön säilymisen tuleville sukupolville. Myös maatalouspolitiikka on uudistettava niin, että tuotanto muuttuu sekä kannattavaksi tuottajille että ekologisesti kestäväksi. Näillä muutoksilla saavutetaan ympäristöhyötyjen lisäksi myös mahdollisimman suuri ruokaturva ja kotimaisen maataloustuotannon jatkuminen. 

Olemme osa solidaarista ja kansainvälistä liikettä. Uskomme ihmisten yhdenvertaisuuteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Siksi vastustamme ehdottomasti kaikkea rasismia ja syrjintää. Vain tasa-arvoinen yhteiskunta voi kehittyä rauhalliseen ja kaikille turvalliseen suuntaan.  

Kansalaisliikkeet ja erilaiset järjestöt kamppailevat jatkuvasti monista tärkeistä asioista. Nämä ovat tärkeä osa toimivaa demokratiaa. Vaalien esittäminen pelkästään pääministerikysymyksenä typistää demokratian valtapeliksi, jossa ei enää ole tilaa vaihtoehdoille. Tätä kehitystä kannattaa vastustaa käyttämällä rohkeasti ääntään niiden puolueiden tukemiseen, jotka ajavat itselle tärkeitä asioita, vaikka ne eivät olisi menossa hallitukseen.  

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista