Home >> Artikkelit >> Metsähallitus metsiä suojelemaan

Metsähallitus metsiä suojelemaan

24.01.2023 - 10:15
(updated: 25.01.2023 - 18:47)
  • Vaalisaaren eteläinen suojeltu osa nähtynä Aleksanterin patterilta käsin.

Vuoteen 2035 ulottuvassa ehdotuksessa kansalliseksi luonnon monimuotoisuusstrategiaksi korostetaan metsien suojelun tarpeellisuutta. Ehdotuksen tekstin mukaan Suomessa sitoudutaan suojelemaan tiukasti kaikki jäljellä olevat vanhat ja luonnontilaiset metsät vuoteen 2030 mennessä. Strategiaehdotuksen mukaan metsien suojelua tulee laajentaa myös muihin kuin vanhojen ja luonnontilaisten metsien kriteerit täyttäville kohteille ja kohdentaa suojelua erityisesti lajistoltaan ja luontotyypeiltään monipuolisimmille sekä puutteellisesti suojelluille alueille.

Suomessa eniten metsiä omistava ja hallinnoiva metsähallitus on merkittävässä asemassa strategian tavoitteiden toteuttamiseksi. Toistaiseksi metsähallitus on kuitenkin keskittynyt suojelun ja ennallistamisen sijasta hankkimaan mahdollisimman paljon rahaa laajoilla hakkuilla.

Tästä ovat tuoreena esimerkkinä metsähallituksen aloittamat hakkuut Aalistunturin alueella. Kolarin ja Pellon kuntien alueelle ulottuvalle Aalistunturille ja sen ympäristöön on esitetty kansallispuiston perustamista. Vaikka asian käsittely on kesken, hakkuut on päätetty aloittaa.

Suomen kommunistisen puolueen ympäristöryhmä vaatii Aalistunturin hakkuiden keskeyttämistä ja yleisempääkin muutosta metsähallituksen toimintaan. Taloudellisen tuoton hankkimisen sijasta metsähallituksen merkittävimmän tehtävän tulee olla metsien suojeleminen ja ennallistaminen ja luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen.

SKP:n Ympäristöryhmä

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista + Kannanotot