Home >> Artikkelit >> Lasten ja lapsiperheiden köyhyys on poistettava

Lasten ja lapsiperheiden köyhyys on poistettava

19.08.2022 - 10:45
  • Mervi Grönfors istuu penkillä, jaloissa on lasten leikkikuorma-auto.

Monen talous on nyt tiukalla. Elinkustannusten kohoaminen ja epävarmuus tulevaisuudesta vaikuttavat myös monessa perheessä päätöksiin siitä mitä voidaan tai ei voida tehdä. Erityisen hankala tilanne on niissä perheissä, joissa yhdellä tai useammalla lapsella on jokin vamma tai sairaus, joka vaikuttaa koko perheen arkeen.

SKP:n varapuheenjohtaja Mervi Grönfors haluaa nostaa esille näiden erityislapsiperheiden tilannetta, johon hän on tutustunut niin omakohtaisesti kuin työssään varhaiskasvatuksen parissakin. Grönfors työskentelee tällä hetkellä erityislastenhoitajana.

- Meidän hyvinvointiyhteiskuntamme kohtelee keljusti erityislapsiperheitä tilanteessa, jossa lapsen erityistarpeet tai hoitoisuus, eli päivittäisen hoidon vaativuus, estävät tai rajaavat vanhemman tai vanhempien työssä käyntiä. Työstä poissa oltu aika laskee perheen tulotaso ja vaikeuttaa toimeentuloa, kiteyttää Grönfors.

Hyvinvointiyhteiskunnan tukiverkoissa on usein erityislasten ja näiden perheiden mentäviä aukkoja.

- Totuus on, etteivät tarjolla olevat tuet ja niiden myöntämisperusteet riittävän yksilöllisesti huomioi erityistarpeita ja tilanteita. Ja vaikka päätöksen tuen epäämisestä saavat vanhemmat, kokee tuloja vähentävän päätöksen seuraukset myös lapsi. Päätöstä tehtäessä pitäisikin ensisijaisesti katsoa lapsen etua.

Grönfors näkee myös tulojen riittävyyden ongelmaksi lapsiperheille yleensä. Perheen tulotaso rajaa lapsen mahdollisuuksia ja tämä tulisi huomioida lapsiperheiden tukemisessa nykyistä enemmän. Esimerkiksi Keskustan Annika Saarikon väläyttämä ylimääräinen lapsilisä tulee ensisijaisesti kohdistaa kaikkein köyhimmille lapsiperheille.

Matalimmilla palkoilla toimeentuleminen on myös lapsiperheissä vaikeaa. Palkkaratkaisuilla vaikutetaan suoraan lasten olosuhteisiin.

- Huolestuttava on matalapalkka-aloilta toimeentulonsa saavien perheiden tilanne. Kun vanhempien työstä tai useammasta saama palkka ei tahdo riittää elämiseen, se näkyy lastenkin arjessa. Vaikka puutetta ei olisi ruuasta, saattaa lapsi esimerkiksi joutua ollemaan menemättä kaverisynttäreille tai elokuviin kavereiden kanssa. Lasten kaverisuhteiden ylläpitäminen ilman mahdollisuutta osallistua yhteiseen tekemiseen porukassa on epävarmaa. Lapsi saattaa jopa hävetä perheensä köyhyyttä, eikä niin pitäisi yhdenkään lapsen tarvita kokea, korostaa Grönfors.

Lasten ja lapsiperheiden kohtelussa mitataan monella tapaa yhteiskuntamme arvoja. Grönforsilla onkin tähän asiaan erinomaisen selkeä kanta.

- Lapsiperheköyhyys ja lasten köyhyys ovat asioita, joita hyvinvointivaltiossa ei pitäisi sallia. Hallitukselta vaaditaan nyt nopeita toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi.

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista