Home >> Artikkelit >> Kazakstanin lakkojen ja mielenosoitusten kokemuksista

Kazakstanin lakkojen ja mielenosoitusten kokemuksista

21.01.2022 - 10:30
(updated: 21.01.2022 - 10:45)
  • Neuvostoaikainen muistomerkki

1. Vuoden 2022 alussa Kazakstania, entistä Keski-Aasian neuvostotasavaltaa on ravistellut työläisten ja ihmisten liikehdintä, jonka syynä ovat kärjistyneet taloudelliset, sosiaaliset ja poliittiset ongelmat. Ne juontavat juurensa kapitalismin palauttamiseen 30 vuotta sitten. Tuolloin vastavallankumouksen ja Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen valta ja tuotantovälineet siirtyivät pääoman käsiin ja monikansalliset monopolit hallitsevat nyt suurta osaa talouden kaivossektorista.

2. Tämän yhteisen julkilausuman allekirjoittaneet kommunistiset ja työväenpuolueet ilmaisevat solidaarisuutensa mielenosoittajien oikeudenmukaisille taloudellisille ja poliittisille vaatimuksille, joissa vaaditaan palkkojen ja eläkkeiden korotuksia, polttoaineiden hintojen alentamista, eläkeiän alentamista, yksityistämisen vaikutusten kumoamista, toimia työttömien, ammattiliittojen ja poliittisten vapauksien ja oikeuksien tukemiseksi. Kiitämme erityisesti Länsi-Kazakstanin teollisuustyöntekijöitä, jotka olivat tämän kansan joukkoliikkeen sydän.

3. Porvarilliset joukot yrittivät hyödyntää Almatyn ja Etelä-Kazakstanin liikehdintää valtataistelussaan taloudellisen ja poliittisen valtansa levittämiseksi.

4. On mahdotonta hyväksyä Venäjän sotilaallista väliintuloa sen johtaman Kollektiivisen turvallisuusjärjestön (CSTO) nimissä. Sitä käytettiin torjumaan porvarillisen vallan hätä ja tyrmistys imperialistisen kilpailun kiristyessä tärkeällä Keski-Aasian alueella. Se on kovan, voimakkaiden monopolien ja kapitalististen valtioiden, kuten USA:n, välillä käytävän raivoisan taistelun kenttä.

5. CSTO-joukkojen läsnäolo antoi porvarilliselle valtiolle mahdollisuuden tukahduttaa ihmisten järjestäytynyt liikehdintä. Kehitys osoittaa ylikansallisten toimijoiden luokkaluonteen. Ne, mukaan lukien EU ja Nato, nojaavat kapitalismiin, ja niiden ensisijainen tehtävä on turvata porvarillinen valta kussakin maassa ja yhdistää voimansa jatkaakseen työväenluokan riistoa. Näiden toimijoiden olemassaolo ja toimenpiteet, kuten äskettäinen Kazakstanin tapaus osoittaa, ovat kansanvastaisia ja tuomittavia.

6. Allekirjoittaneet puolueet korostavat, että nämä imperialististen voimien interventiot - jotka pyrkivät hyödyntämään tällaisia työntekijöiden liikkeitä omiin etuihinsa ja värivallankumousten aikaansaamiseksi – voidaan mitätöidä. Ei leimaamalla erilaisia joukkoliikkeitä, vaan puolustamalla itsenäisiä työväenluokan taisteluita ja torjumalla minkään alueellisen tai kansainvälisen toimijan kaiken poliittisen, ideologisen ja organisatorisen sekaantumisen. Kansainvälinen kommunistinen liike ei voi etsiä ystävää imperialistisen maailman sisältä eikä lykätä luokkataistelua käyttämällä tekosyynä kansainvälistä voimatasapainoa. Toisaalta kommunistisen liikkeen velvollisuutena on suojella yhteiskunnallisia liikkeitä porvarillisten hallitusten suunnitelmilta ja porvarillisilta vastakkainasetteluilta, sekä olla valppaana tässä asiassa.

7. Kazakstanin kehitys korostaa sitä, että jokaisessa maassa tarvitaan vahvaa kommunistista puoluetta, jolla on vallankumouksellinen ohjelma ja vahvat siteet työväenluokkaan. Sellaista, joka kykenee kokoamaan ja mobilisoimaan työväen voimat kapitalismia ja monopoleja vastaan, jotta kansan taistelusta tulee tehokas ja se alleviivaa sosialismin polkua, joka on ainoa vaihtoehtoinen ratkaisu kapitalistiselle barbarialle.

8. Tapahtumat Kazakstanissa ja muissa maissa, joissa porvarillinen valta tukahdutti väkisin kansan joukkoliikehdinnän, osoittavat jälleen kerran työläisten kansainvälisen solidaarisuuden suuren merkityksen ja iskulauseen ”Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!” ajankohtaisuuden.
 

 

Maailman kommunististen ja työväenpuolueiden yhteisjulkilausuma, jonka SKP on allekirjoittanut. Alkuperäisen tekstin voi lukea Solidnetistä.
 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista + Kannanotot