Home >> Vaihtoehto osuuskauppavaaleissa

Vaihtoehto osuuskauppavaaleissa

06.03.2020 - 11:30
(updated: 14.03.2020 - 09:47)

Osuustoiminnalla on Suomessa merkittävä asema varsinkin päivittäistavarakaupassa. Lisäksi on syntynyt uutta osuustoimintaa ja yhteisötaloutta.

Parhaimmillaan osuustoiminta voi tarjota vaihtoehtoja voitontavoitteluun ja keinotteluun perustuville kaupallisille markkinoille. Se voi myös edistää työntekijöiden hyvinvointia, työllisyyttä ja ekologisesti kestävää taloutta.

Useille osuuskaupoille valitaan tänä keväänä uudet edustajistot. Suomen suurimman osuuskaupan, HOK-Elannon vaalissa on mukana Kommunistit ja demokraatit -ehdokaslista. Pirkanmaan Osuuskaupan vaalissa kommunistit ovat mukana Etelä-Pirkanmaan ja Tampereen äänestysalueilla.

HOK-Elannon vaali on 26.3.-6.4. ja Pirkanmaalla 25.3.-6.4.2020. Jäsenet voivat äänestää postitse tai netissä.

 

Kommunistit ja demokraatit HOK-Elannon vaalissa

HOK-Elannon edustajiston vaaliin on koottu Kommunistit ja demokraatit -lista. Sillä on yhteensä 77 ehdokasta: kommunisteja, muita vasemmistolaisia, punavihreitä ja sitoutumattomia.

Kommunistit ja demokraatit haluavat ravistella osuuskauppaa, tarjota vaihtoehtoja kaupalliselle voitontavoittelulle ja avata lisää vaikuttamisen väyliä jäsenille ja työntekijöille.

Kommunistit ja demokraatit -listan ehdokasnumerot ovat 1 036 – 1 112. Koko ehdokaslista löytyy tästä linkistä

Ehdokkaana ovat mm. musiikkituottaja Atte Blom, opiskelija Heikki Ekman, kriisityöntekijä Sadek Elwan, HOK-Elannon edustajiston jäsen Yrjö Hakanen, näyttelijä Olli Ikonen, psykoterapeutti Pirjo Juutilainen, tapahtumatuottaja Aura Kaskisydän, konttorityöntekijä Talvikki Koivu, förvaltningsassistent Anneli Korhonen, lastenhoitaja Eila Pelttari, kirvesmies Matti Piirainen, leipomon luottamusmies Ville Rahikainen, VTK Olli Salin, pääsihteeri Tiina Sandberg, tanssitaiteilija Antti Seppänen, psykologi Tuula Vuori-Salo, varatuomari Arjo Suonperä, toimitsija Arto Viitaniemi, puheenjohtaja JP Väisänen ja myyjä Iida Ylönen.

Lähikauppaa ja reilua osuustoimintaa

Listan vaaliohjelmassa esitetään Alepa-lähikauppojen hintatason alentamista ja oikeudenmukaisempaa ostohyvitysten jakoa. Siinä vauhditetaan siirtymistä uusiutuvaan energiaan, lähiruokaa, kierrätystä ja ekologista rakennemuutosta.

Osuuskaupan tulee parantaa työehtoja ja palkata lisää kokoaikaisia työntekijöitä. Yö- ja sunnuntaitöiden lisäämisen sijaan ohjelmassa ehdotetaan kokeiluja työajan lyhentämiseksi 6 tuntiin ansiotasoa alentamatta.

Suurena toimijana HOK-Elanto voi myös edistää uutta osuustoiminnallisuutta ja paikallistaloutta.

Kommunistit ja demokraatit haluavat kehittää kansainvälistä kauppaa ilman ylikansallisia välikäsiä. Hankinnoissa pitää varmistaa, ettei poljeta työehtoja, käytetä lapsityövoimaa eikä pilata ympäristöä. Ostoboikotit ovat keino, jolla myös osuuskaupan on syytä osoittaa, ettei se hyväksy Israelin harjoittamaa Palestiinan alueiden miehitystä.

Lisäksi ohjelmassa vaaditaan jäsenille lisää vaikutusmahdollisuuksia ja edustajiston vallan lisäämistä.

Vaaliohjelma löytyy kokonaisuudessaan täältä

Kommunistit Pirkanmaan Osuuskaupan vaalissa

Osuuskaupan tulee olla edelläkävijä kuluttajien ja työntekijöiden oikeuksien ja vaikutusmahdollisuuksien kehittämisessä. Kaupan ei esimerkiksi tarvitse olla auki 24/7. Voitontavoittelun sijaan sen on kannettava vastuunsa yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon, solidaarisuuden ja rauhan edistämisessä, esittävät kommunistit Pirkanmaan Osuuskaupan vaalissa.

Tampereen äänestysalueella ovat kommunistien ehdokkaina numeroilla 427 – 432 myyjä Jaakko Grönfors, eläkeläinen Arne Jalaskoski, siivooja Anja Kivipensas, autonkuljettaja Jarmo Muhonen, päätoimittaja Petra Packalén ja näyttelijä Laila Räikkä. Etelä-Pirkanmaan alueella on ehdokkaana maalari Eero Salonen numerolla 193.

 

Aloitteita ja tuloksia

Jäsenten eli omistajien ääni kuuluu Helsingin Osuuskauppa Elannon ja muiden osuuskauppojen edustajistossa, mutta vain jos joku sen sinne vie. Muodollisesti edustajisto päättää lähinnä säännöistä, tilinpäätöksestä, ylijäämän käytöstä ja hallintoneuvoston valinnasta. Käytännössä se voi kuitenkin ohjata toimintaa myös aloitteilla ja keskusteluilla.

Kommunistien ja demokraattien listaa edustava Yrjö Hakanen on tehnyt HOK-Elannon edustajistossa useita aloitteita, joista moni on johtanut tuloksiin:

* Alepa-lähikauppojen kehittäminen ja niiden hintatason alentaminen, kun se on nyt selvästi S-marketteja ja Prismoja korkeampi.

* Osuuskaupan tuloksesta osa työpaikkojen lisäämiseen ja palkkaukseen, etenkin matalimpien palkkojen parantamiseen.

* Esitys S-ryhmän johdolle vaikuttaa Kaupan liitossa niin, että luovutaan kiky-talkoista ja nostetaan reaalisesti työntekijöiden palkkoja.

* Kulttuuri- ja mielipidelehtien ottaminen laajemmin ainakin Primojen lehtihyllyjen valikoimaan.

* Ohjeistus ja toimet, joilla ehkäistään korruptiota ja kyseenalaisia kytköksiä esim. rakennusalan yrityksiin ja suhteissa kuntiin. Avoimuus ja kohtuullisuus johtajien palkoissa ja etuuksissa.

* Aloite- ja palautemahdollisuuksien kehittäminen, ilmoitustauluja asukkaiden tapahtumille ja asiakasomistaja-iltojen järjestäminen eri teemoista.

* Bonus-järjestelmän muuttaminen niin, että se ei suosi suurituloisten isoja ostoksia suhteellisesti suuremmilla ostohyvityksillä.

* Rajoituksia kaupan yö- ja sunnuntai-aukioloihin.

* S-pankin eettisten periaatteiden vahvistaminen.

* Luopuminen osallistumisesta Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen.

* Israelin miehitetyillä palestiinalaisalueilla valmistamien tuotteiden boikotoiminen.

Asiakasomistajat eli jäsenet voivat osuuskauppavaaleissa vaikuttaa siihen, kuuluvatko osuuskaupan uudessa edustajistossa entistä vahvempana äänet edullisemman lähikaupan, ympäristöystävällisen, työntekijöille kunnon työehdot turvaavan ja reilun osuuskaupan puolesta.

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista