Home >> Artikkelit >> Array >> Naisten oikeuksia puolustava Eurooppa - loppu sodille ja sotavarustelulle!

Naisten oikeuksia puolustava Eurooppa - loppu sodille ja sotavarustelulle!

08.03.2024 - 15:00
(updated: 13.03.2024 - 11:09)
  • European Forum naistenpäivä 2024

Hyvää Kansainvälistä naistenpäivää! SKP Euroopan vasemmiston jäsenpuolueena yhtyy sen kansainväliseen kannanottoon. Suomensimme myös Eurooppalaisen foorumin feministisen ryhmän kannanoton.

 

Euroopan vasemmiston kannanotto Kansainvälisenä naistenpäivänä 2024

 

Euroopan vasemmisto pitää feminismiä keskeisenä. Haluamme lopettaa epätasa-arvon, josta naiset kärsivät Euroopassa vain siksi, että he ovat työläisnaisia.

Vaadimme naisille yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikilla elämän osa-alueilla.

Tuomitsemme sukupuolten jatkuvan palkka- ja eläke-eron ja vaadimme, että EU:n samapalkkaisuusdirektiivi saatetaan välittömästi osaksi kansallista lainsäädäntöä kaikissa jäsenvaltioissa.

Taistelemme hoitotyön tunnustamisen ja uudelleenjaon puolesta, sillä hoitotyö lankeaa edelleen lähes yksinomaan naisten harteille. Euroopan vasemmisto vaatii välitöntä määrärahojen jakamista siten, että julkiset hoitopalvelut asetetaan sotilasmenojen edelle EU:ssa, joka investoi edelleen sotilasmenoihin väkivallan repimässä maailmassa. Julkisiin hoitopalveluihin investoiminen on välttämätöntä, jotta naisille voidaan antaa yhtäläiset mahdollisuudet päästä työmarkkinoille ja vähentää heidän taloudellista riippuvuuttaan kumppaneistaan - mikä aivan liian usein estää heitä lopettamasta väkivaltaisia suhteita.

Nyt kun oikeus aborttiin on kirjattu Ranskan perustuslakiin, korostamme tätä jälleen kerran: Euroopan vasemmisto puolustaa naisten oikeutta tehdä itsenäisiä päätöksiä äitiydestä ja kehostaan. Vaadimme, että oikeus yleisesti saatavilla oleviin ehkäisypalveluihin ja turvalliseen raskaudenkeskeytykseen taataan EU:n perussopimuksissa kaikkialla Euroopassa.

Lisääntyvää sukupuoleen ja naiseuteen perustuvaa väkivaltaa on torjuttava kaikilla hallinnon tasoilla, ja siksi vaadimme, että termi "naismurha" sisällytetään EU:n ja jäsenvaltioiden lainsäädäntöön.

 

Eurooppalaisen foorumin feministisen ryhmän kannanotto Kansainvälisenä naistenpäivänä 2024

Meidän hoitotaloutemme, heidän sotataloutensa

 

Maaliskuun 8. päivä muistuttaa meitä kaikista niistä taisteluista, joita naiset ovat käyneet tasa-arvon puolesta kaikilla elämän osa-alueilla ja vaatineet yhtäläisiä oikeuksia miesten kanssa rauhan maailmassa. Valitettavasti tämä osoittautuu loputtomaksi taisteluksi, koska taloudelliset intressit sanelevat sotapolitiikkaa maailmassa, jota hallitsevat patriarkaaliset uusliberaalit voimat. Vaadimme yhteisessä kodissamme, joka on Eurooppa, investoimista rauhaan, tasa-arvoon ja kunnioitukseen koko planeetalla.

Edistyksellisten, vihreiden ja vasemmistolaisten voimien Eurooppalaisen foorumin feministinen ryhmä puolustaa huolenpitotalouden politiikkaa, joka asettaa ihmisten, eläinten ja luonnon elämän keskiöön rauhan maailmassa.

Siksi vaadimme tulitaukoa Gazaan ja kaikkiin sotiin, jotta voimme pelastaa ja suojella elämää tappamisen sijaan.

Sotaolosuhteet syventävät naisten köyhyyttä muiden ongelmien ohella, kuten kaksinkertainen hyväksikäyttö lisääntymis- ja tuotantotyöhön, seksistinen syrjintä, seksuaalinen ja perheväkivalta, aina vakavimpaan ilmentymään asti, joka huipentuu naistenmurhiin, joiden kokonaismäärä on lisääntynyt.

Siirtolais- ja pakolaisnaiset ovat kaikkein haavoittuvimpia ihmiskauppaverkostoille, jotka toimivat sotarahoituksen ja maailmanlaajuisten taloudellisten etujen vuoksi. Siksi on kiireesti pysäytettävä fasististen hallitusten eteneminen Euroopassa ja estettävä äärioikeiston eteneminen Euroopan parlamentissa. Jotta heidän patriarkaalinen, seksistinen ja naisvihamielinen politiikkansa ei etene!

Progressiivisten, vihreiden ja vasemmistolaisten voimien eurooppalaisen foorumin Feministinen yleiskokous vaatii yhtäläisiä oikeuksia miesten ja naisten välillä sekä vapautta päättää kehostamme ja elämästämme.

Koska naiset eivät ole lisääntymiskoneita emmekä ole miesten seksuaalisia palvelijoita. Koska emme ole kenenkään orjia. On täysin meidän päätettävissämme valita äitiys ja seksuaalisuhteet seksuaalisen suuntautumisemme ja sukupuoli-identiteettimme perusteella.

Vaadimme politiikkaa, joka kumoaa hoivatyön yhteisvastuun puutteen, joka vahvistaa sukupuolten epätasa-arvoa. Koska se vaikeuttaa naisten pääsyä työmarkkinoille kokopäiväisesti, uramme jatkamista yhtäläisin ehdoin, samapalkkaisuuden varmistamista sekä jatkokoulutusta ja urakehitystä.

Vaadimme yhtäläisiä mahdollisuuksia työhön pääsystä eläkkeelle siirtymiseen, jotta sukupuolten väliset erot eläkkeissä voidaan välttää.

Siksi vaadimme, että Euroopassa:

– Edistetään julkisia hoitojärjestelmiä, joihin kaikilla on pääsy, ja tunnustetaan hoitotyö.

– Miesten kanssa yhdenvertaiset mahdollisuudet saada yleisiä julkisia terveydenhuolto- ja koulutuspalveluja sekä luonnonvaroja.

Molemmat ovat välttämättömiä edellytyksiä ihmisarvoisen elämän takaamiseksi poikkeuksetta kaikille Euroopassa asuville ihmisille.

Koko Eurooppa on ja sen on kyettävä edistämään sosiaalipolitiikkaa, jolla varmistetaan energiaköyhyyden poistaminen erityisesti sellaisten ihmisten osalta, jotka elävät kotitalouksissa, joissa työintensiteetti on alhainen, mukaan lukien yksin asuvat iäkkäät naiset ja naiset, joilla on huollettavia lapsia. Ja poistaa alkuperään tai ihonväriin perustuva syrjintä, joka on risteävää luokka- ja sukupuolisorron kanssa.

Kyse on IHMISOIKEUKSISTA, joita kaikkien on kunnioitettava, ja Euroopan on oltava paikka, jossa ne taataan eikä niistä neuvotella.

Koska haluamme FEMINISTISEN Euroopan, joka puolustaa naisten ihmisoikeuksia. Koska haluamme Euroopan, joka tekee lopun naisköyhyydestä. Koska haluamme Euroopan, joka kunnioittaa kansojen itsemääräämisoikeutta.

Haluamme, että Euroopan resursseja käytetään sukupuolten tasa-arvon edistämiseen, ei sotilaallisen aseistuksen lisäämiseen. Jotta voidaan toteuttaa politiikkaa, joka takaa naisten ihmisoikeudet.

Haluamme investoida hoivatalouteen, joka arvostaa elämää eikä sotaa!

Haluamme rauhanomaisen maailman!

Maaliskuun 8. päivänä järjestämme feministisen lakon oikeuksiemme puolesta ja solidaarisuuden osoituksena palestiinalaisille naisille, joita surmataan.

TULITAUKO PALESTIINAAN JA KIIREELLISTÄ HUMANITAARISTA APUA!

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista + Kannanotot