Home >> Artikkelit >> Kommunismin kieltäminen demokratian vastaista

Kommunismin kieltäminen demokratian vastaista

02.09.2023 - 18:45
  • SKP:n tovereita seisoo iloisina puolueen lipun takana.

Valtioneuvosto antoi 31.8.2023 tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Hallitus ilmoittaa sitoutuneensa ohjelmassaan demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, ja on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä. 

Hallitus ilmoittaa, että valmistelussa on kuultu laajasti noin sataa tahoa kansalaisyhteiskunnan edustajia, tutkijoita ja muita keskeisiä toimijoita. 

Luvussa 2 Hallituksen toimet, alaotsikon Lainsäädäntö- ja selvityshankkeet, kohdassa 18: Selvitetään mahdollisuudet ainakin natsismin ja kommunismin symbolien käyttämisen kriminalisointiin, kun niitä käytetään aatteiden edistämistä tavoitellen. 

Natsismi aatteena julisti yhden kansanosan ylemmyyttä muihin alempiarvoisiin nähden, ja oikeutti surmaamaan miljoonia alempiarvoiseksi katsottuja. Valtio surmasi omia kansalaisiaan. 

Kommunismi aatteena julistaa ihmisten tasa-arvoa. Tasa-arvon esteenä on kapitalistinen talousjärjestelmä, ja kommunistien tavoitteena on sen kumoaminen. Se ei sisällä minkään kansanosan ylemmyyttä muihin nähden, tai minkään kansanosan alhaisempaa arvoa muihin nähden.  

Neuvostoliitossa tapahtuneet Stalinin vainot on virheellisesti rinnastettu Hitlerin Saksan joukkomurhiin.  Näitä vainoja ei voi perustella kommunismin aatteella.  

Suomen kommunistinen puolue on rekisteröity puolue, ja toimii laillisesti, eikä toiminnassaan riko Suomen lakeja. Puolueilla ja monilla yhdistyksillä on omia lippuja ja tunnuksia, joista useilla on pitkät historialliset juurensa ja perinteensä, niin myös SKP:llä.   

Yleinen kommunismin ja sen symboleiden kieltäminen on vastoin lukuisia Euroopan unionin oikeuskäytäntöjä. Euroopan Unionissa on toteutettu suppeampia tarkasti määriteltyjä tiettyjen symboleiden kieltämisiä. SKP on osa Euroopan vasemmistopuoluetta ja lähtee sen kautta sekä tiedottamaan kansainvälisesti asiasta että tarvittaessa vaatimaan asian käsittelyä myös Euroopan parlamentin tasolla. 

SKP vaatii selvitystä kuulluista asiantuntijoista. SKP ei ole ollut kuultavana. SKP vaatii oikaisua tiedonannon kohtaan 18 kommunismin symbolien osalta. 

 

Liisa Taskinen ja Tiina Sandberg

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista + Kannanotot