Home >> Artikkelit >> Naisten alistamiselle loppu!

Naisten alistamiselle loppu!

08.03.2022 - 13:00
  • We Strike Together European Left Womens Day 2022

Kansainvälisenä naisten oikeuksien päivänä 8. maaliskuuta me kommunistit ympäri maailman esitämme vaatimuksia todellisen tasa-arvon saavuttamiseksi. Vaadimme yhtäläiset tulot ja oikeudet työpaikoilla. Vaadimme kattavia ja maksuttomia julkisia palveluja. Vaadimme elämää ilman väkivaltaa. Vaadimme rauhaa maailmaan. Tuomitsemme Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja vaadimme sodan ratkaisemista diplomaattisten keinojen avulla, kansojen suvereniteettia ja ihmisoikeuksia puolustaen. Vastustamme lujasti sotaa lietsovaa oikeistovoimien patriarkaalista herruutta ajavaa agendaa. 

 

Suomen kommunistisen puolueen vaatimuksia kansainvälisenä naistenpäivänä 2022: 

– Naisvaltaisten alojen palkkojen jälkeenjääneisyys on korjattava. Vaadimme ihmisarvoista työtä kaikille ja puolustamme yhtäläisiä mahdollisuuksia saada työtä, josta maksetaan ainakin TES:n vähimmäismäärä palkkaa. Haluamme poistaa palkkaerot, emmekä alistu oikeiston ja taantumuksellisten voimien painostukseen pysyä epätasa-arvossa ja työelämän epävarmuudessa. 

– Vuosikymmeniä jatkunut työnantajien pyrkimys töiden teettämiseksi mahdollisimman vähillä työntekijöillä on johtanut kansalaisten tarvitsemien palveluiden huonontumiseen tai peräti loppumiseen. Samalla työttömyys on pysynyt korkealla tasolla. Työpaikoilla väen vähyys aiheuttaa kiirettä ja stressiä ja työn laadun heikkenemistä. Turvallisuuskin vaarantuu, kun useampaa henkilöä vaativia töitä on pakko yrittää tehdä yksin tai liian pienellä työntekijäjoukolla. Tilanne valtiolla ja kuntasektorilla on venytetty äärimmilleen: väkeä on vähennetty muuttamalla tehtäviä määräaikaisiksi ja jätetty esim. eläkkeelle siirtymisen vuoksi avoimiksi jääneitä toimia täyttämättä. Toisaalta, tehtävien lisääntyessä ei lisähenkilökuntaa ole palkattu, erityisesti sote-alalla. Työntekijäpulaa esim. sairastapausten takia paikataan tekemällä kaksi vuoroa putkeen, ei jäädä sairaslomille ja yksi henkilö tekee tehtäviä, jotka ovat aiemmin olleet useammalla henkilöllä. Tämä hiostaminen on kohdistunut erityisen laajasti naisvaltaisten alojen työntekijöihin ja aiheuttanut irtisanoutumisia ja alan vaihtoa. Työnantajia on velvoitettava palkkaamaan riittävästi työntekijöitä niin, että tarpeelliset palvelut turvataan ja että työt voidaan tehdä rauhassa sekä kunnollisesti ja turvallisesti. 

– Julkisten palvelujen parantaminen on tärkeää naisten aseman parantamiseksi ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Hyvä julkiset palvelut helpottavat naisten asemaa, jota yhä rasittavat myös heille usein kasautuvat kotityöt. Kun suurin osa julkisten palvelujen työntekijöistä on naisia, on kyse myös naistyön arvostuksesta. Palvelujen parantamisessa olennaista on rahoituksen lisääminen niin, että julkisiin palveluihin saadaan lisää päteviä työntekijöitä. Työntekijöiden määrän lisäämistä edellyttää myös vanhuspalvelujen riittävä hoitajamitoitus, nopean hoitoon pääsyn takaaminen myös ei-kiireellisissä tapauksissa, ammatillisen koulutuksen sisällön parantaminen, ryhmäkokojen pienentäminen päiväkodeissa ja kouluissa sekä lähikirjastojen, nuorisotalojen ja muiden peruspalvelujen turvaaminen. 

– Haluamme poistaa naisten elämästä kaikki seksistisen väkivallan muodot, jotka ovat fyysisiä, psyykkisiä, rakenteellisia, institutionaalisia, raskauteen ja synnytykseen liittyviä, seksuaalisia ja naistenmurhia. Tuomitsemme oikeiston naisvihamielisen puheen, joka jopa kieltää seksistisen väkivallan olemassaolon. 

– Kaikilla naisilla on poikkeuksetta oltava oikeus päättää omasta ruumiistaan ja vanhemmuudestaan ja oikeus keskeyttää raskaus turvallisesti ilman esteitä. Raskauden ehkäisyn tulee olla ilmaista ainakin kaikille alle 25-vuotiaille, ja kaikille helposti saatavilla, matalalla kynnyksellä. Vastustamme oikeistolaisia kampanjoita, jotka haluavat Puolassa ja muissa Euroopan maissa estää naisten oikeuden päättää omasta ruumiista ja äitiydestä ja kriminalisoida niitä, jotka käyttävät oikeuttaan aborttiin. 

– Puolustamme kaikkien naisten ihmisoikeuksia ilman poikkeuksia, mukaan lukien LGBTQIA+ -kollektiivien ja maahanmuuttajanaisten oikeudet. Kouluissa on edistettävä seksuaali- ja tunnetaitokasvatusta sekä nuorten kasvattamista vapaisiin ja tasa-arvoisiin ihmissuhteisiin. 

– Vaadimme ihmiskaupan vastaista lakia, jolla lakkautetaan tuhansia naisia ja alaikäisiä seksuaaliseen, lisääntymiseen ja työvoiman hyväksikäyttöön tarkoitetut ihmiskauppaverkostot.

Lisäksi yhdymme myös Euroopan vasemmiston kannanottoon naistenpäivänä.

 

Lopetetaan patriarkaatti ja pääoman valta! 

Luokkatietoisen ja antikapitalistisen feminismin puolesta! 

Suomen kommunistinen puolue 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista