Home >> Artikkelit >> Aluevaaleissa äänestetään asukkaiden oikeuksista

Aluevaaleissa äänestetään asukkaiden oikeuksista

15.01.2022 - 16:15
(updated: 15.01.2022 - 16:38)
Kajaanissa asuva varapääluottamusmies Jonas Kettunen on aluevaaliehdokkaana Kainuussa.

Kajaanissa asuva varapääluottamusmies Jonas Kettunen väittää, että käsillä on kävelevä aikapommi ellei nyt käytävissä sote-vaaleissa valita hyvinvointialueille sellaisia päättäjiä, jotka osaavat ratkaista ja ennaltaehkäistä sosiaali- ja terveys-sektorin haasteet. Kettusen mukaan tulevat sukupolvet joutuvat muuten maksamaan jälkiseurauksia vielä pitkään.  

- Näissä vaaleissa äänestetään tasa-arvosta ja jokaisen asukkaan oikeuksista. Jokaisella tulee olla oikeus hoitoon, vaatii Kettunen. 

Historialliset ensimmäiset aluevaalit ovat juuri nyt käynnissä. Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestysaika on kotimaassa 12.-18.1.2022  

Kajaanilainen luottamusmies Jonas Kettunen lähti ehdokkaaksi koska haluaa edistää samalla myös puolueen näkyvyyttä. Kettunen uskoo nykyisen valtaa pitävien politiikan ja kapitalismin mahdottomuuden tuovan lisää toimijoita SKP:lle. 

Taistelu palveluista 

Aluevaaleissa taistellaan palveluista ja oikeudesta hoitoon ja turvaan. SKP on ainoa puolue, joka taistelee työtätekevän kansan puolesta toisin kuin muut puolueet, mukaan luettuna eduskunnan vasemmistopuolueet. Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä on suuren muutoksen edessä, kun se järjestetään uudelleen hyvinvointialueiden puitteissa. SKP vastusti sekä Sipilän että Marinin sotemallia, mutta olemme ottaneet ohjenuoraksi sen, että toimintaympäristön muuttuessa myös toiminnan on muututtava.  

Jonas Kettuselle aluevaalit tarkoittaa hetkeä ja tilannetta jossa päätetään millaiset lähipalvelut säilyvät ja miten asukkaat voivat alkaa kehittää omia palvelujaan.  

- Tunnen miltei velvollisuudeksi osallistua näihin vaaleihin joissa nyt kommunisteja tarvitaan turvaamaan julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Näen suurena vaarana palvelujen kaventumiseen, yksityistämisenä ja palvelujen keskittämisenä suuriin keskuksiin ja varsinkin huolettaa heikompiosaisten pääsy julkisiin sos.- ja terveyspalveluihin, sanoo Kettunen. 

Terveyserot lisääntyvät ja vähävaraisten on vaikeampi päästä hoidon piiriin. Osa on jo pudotettu julkisen terveydenhuollon ulottumattomiin. Väestön ikääntyminen, yksinäisyys, mielenterveys- ja päihdeongelmien lisääntyminen, pätkätyöt ja työttömyys korostavat julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen laajentamisen ja kehittämisen tarvetta.  

- Esimerkiksi julkisia sosiaalipalveluja kehittämällä ja rahoittamalla on ennaltaehkäisevä vaikutus, joka maksaa pian itsensä takaisin. Parantamalla julkisten alojen työehtoja ja palkkausta esim. työajan lyhentäminen ansiotasoa alentamatta 6 tuntiin päivässä tai 30 tuntiin viikossa voimme saada rekrytoitua lisää henkilöstöä esim. jo huutavaan pulaan hoitajista ja lääkäreistä Kainuussa, sanoo Kettunen 

Kettunen kertoo, että Kainuussa väestö vähenee ja ikääntyy. Palveluja keskitetään yhä suurempiin keskuksiin. Kettunen nostaa keskustelun kärkeen lähipalvelujen saavutettavuuden. 

- Palvelujen kaventumisen tai puutteen takia on vaarana lisääntyvä työttömyys, syrjäytyminen, mielenterveysongelmat ja päihdeongelmat, tähän syynä voi olla ettei ole enää uskoa tulevaisuuteen tai näköalattomuus. Tähän voimme puuttua ajoissa parantamalla ja kehittämällä matalankynnyksen sosiaali-, mielenterveys ja päihdepalveluja. Palvelumaksut tulee poistaa vähävaraisilta. Tarvitaan huumeiden käyttöhuoneita, jotta kaikkein syrjäytyneet ja vaikeimmassa asemassa olevat saavat tasa-arvoiset terveyspalvelut. Jokaisella pitää olla oikeus päästä omalla paikkakunnallaan hoitoon varallisuudesta riippumatta, konkretisoi Kettunen. 

Kettusen mukaan sote-muutos kaipaa myös lisää rahoitusta, jotta palvelut voidaan turvata jokaiselle. Kettusen mukaan nykyiset budjetit ovat alijäämäisiä ja johtavat olemassa olevien palvelujen karsimiseen.  

Paluu luottamustoimiin 

Jonas Kettunen on tänään varapääluottamusmies puujalostusyritys Siparilan tehtaalle Kajaanissa. Ennen luottamustehtävään nimittämistä Kettunen on tehnyt töitä mm. vahtimestarina Kainuun Työvoimayhdistys ry:n ylläpitämässä  vapaa-ajan tilassa. Kettusen mukaan eri ikäisten ja eri elämäntilanteessa olevien ihmisten kohtaamispaikkoja tarvitaan lisää. 

- Kohtaamispaikassa jossa toimin vahtimestarina oli mm. miestenryhmiä, joissa kohdattiin samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä mm. työttömiä ja eläkeläisiä. Ryhmien tavoitteena on ollut yleisesti elämänlaadun parantaminen. Vapaa-ajan tiloissa ihmiset saavat kontakteja ja mielekästä yhdessä tekemistä sekä voivat jakaa omia kokemuksia ja järjestäytyä yhteisten asioiden äärelle. Tämmöisillä tiloilla ja toiminnalla kehitetään sitä paikallista yhteisöllisyyttä ja vähennetään syrjäytymistä

Vahtimestarin työn jälkeen työllistyin Siparila oy:n Kajaanin tehtaalle, joka oli minulle tuttu paikka sillä samassa paikkaan sijaitsi Jannpuu Oy, jossa olin pääluottamusmiehenäkin töissä yli 10v sitten. Minut valittiin nyt 2022 Siparilan tehtaan varapääluottamusmieheksi. Eli olen tavallaan palannut siihen pisteeseen mistä lähdin 11-12v sitten, kertoo Kettunen. 

 
SKP päivittää puolueohjelmaa 

SKP on valmistautumassa edustajakokoukseen. Puolueohjelman päivittäminen haastaa kaikkia jäseniä osallistumaan keskusteluun paremmasta ohjelmasta.  Kettunen pitää SKP:n puolueohjelman päivittämisen työtä tervetulleena tekemisenä.  

- Ohjelmaa on hyvä selata pitkästä aikaa ja onkin helvetin hyvä, että sitä päivitetään. Eikös sen päivittämisestä ole ollut puhetta jo pitkään. Sääntöjä olisi hyvä keventää ja puolueen rakenteellista järjestelmää kevennettävä niin ettei kokousten järjestäminen olisi mahdotonta esim. hiipuneissa osastoissa, jolloin sen kokouksen päätösvaltaisuus voidaan taata, huomauttaa Kettunen. 

Kapitalismia vastaan 

Kettusen mukaan kommunismi ja kapitalismin vastaisuus kutsuu tulevaisuudessa uusia ihmisiä puolueeseen ja yhteiseen toimintaan.  

- Minulla ei ole ajatuksia ohjelman kehittämiseen, mutta enemmän haluaisin kehittää toimintaa esimerkiksi täällä Kajaanissa, jossa on meneillään jäsenpula. Yksi tärkein syy vaaleihin osallistumiseni onkin saada näkyvyyttä puolueelle ja mahdollisesti saada uutta jengiä mukaan jatkamaan toimintaa. Mielestäni SKP:tä tarvitaan yhä ja mulla on vahva kutina siitä, että tulevat sukupolvet taas innostuu kommunismista ja puolueesta.  Menneisyyden niin sanottu kommunismin taakka vähenee ajan myötä, ajat muuttuu ja yhä useampi alkaa ymmärtää kapitalismin mahdottomuuden, visio Kettunen 

 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista